Tag archieven: boete

In actie voor een veilig en leefbaar Bezuidenhout

Bron: gemeente Den Haag

De gemeente, politie, brandweer, HTM, RET, NS, Belastingzaken van de gemeente, de Rijksbelastingdienst, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en Stedin hielden op donderdag 17 oktober een grote handhavingsactie in Bezuidenhout.

De diensten trokken signalen na van bewoners, ondernemers en professionals over overlast, misstanden en mogelijke criminaliteit. Dit soort acties zijn bedoeld om de leefbaarheid en veiligheid in wijken te verbeteren.

Aanhoudingen
Tijdens deze grootschalige gebiedsgerichte actie zijn in totaal 6 personen aangehouden om verschillende redenen. 2 personen werden door de politie gezocht omdat zij nog een vrijheidsstraf moesten uitzitten. Er zijn 3 personen aangehouden tijdens de horecacontroles, waarvan 1 klant bij een horecaonderneming een handelshoeveelheid drugs bij zich had.

Controle openbaar vervoer
De HTM, NS, RET en politie hebben op Centraal Station en Laan van Nieuw Oost-Indië het openbaar vervoer gecontroleerd. Van de HTM kregen 55 reizigers een boete, de RET gaf 15 reizigers een boete en de NS 16 reizigers. Zij konden geen geldig vervoerbewijs laten zien. Het boetebedrag bedraagt ongeveer € 55. Daarnaast heeft het handhavingsteam 45 fietsers beboet voor fietsen op de stoep bij de Rijnstraat. Dit is een grote ergernis en zorgt geregeld voor vervelende en gevaarlijke situaties. De Politie heeft 1 persoon, die aangetroffen werd op het Centraal Station, naar de Opvang Verwarde Personen gebracht.

Controle op Station Laan van NOI

Horecacontroles
Het horecateam bezocht 12 zaken. Bij alle zaken zijn misstanden of overtredingen geconstateerd. Bij 4 horecaondernemers was de hygiëne risicovol. Om die reden heeft de NVWA 2 waarschuwingen en 2 boetes aan ondernemers gegeven. Ook hebben zij 1 keuken gesloten vanwege ernstig gevaar voor de volksgezondheid. 6 ondernemers hadden geen afvalcontract. Zij hebben een waarschuwing gekregen en moeten dit op korte termijn afsluiten.

Voertuigcontrole en verkeersveiligheid
De politie controleerde samen met de Rijksbelastingdienst, belastingzaken van de gemeente en het parkeerteam van de gemeente honderden voertuigen uit de wijk. Bij deze controle deelde de politie 20 bekeuringen uit voor onder andere technische gebreken en het overtreden van verkeersregels. De Rijksbelastingdienst heeft 4 voertuigen in beslag genomen. Het handhavingsteam heeft 15 bekeuringen uitgedeeld voor foutief parkeren.

Belastingzaken van de gemeente heeft voor € 14.727 aan niet betaald belastinggeld opgehaald waarvan €9.627 direct is betaald. In de wijk staan nog 7 voertuigen met een wielklem vast.

Woningcontroles
De Haagse Pandbrigade controleerde 19 panden waarvan 10 panden in orde waren. Er werd bij 15 woningen een veel te hoge huurprijs gevraagd. Het huurteam kan huurders begeleiden en adviseren om actie te ondernemen richting verhuurder. Bij 5 woningen is illegale bouw geconstateerd en 20 personen lijken niet te wonen zoals zij dat hebben opgegeven bij de gemeente. Bij 7 kamerverhuurbedrijven was alles op orde, echter bij 7 anderen niet. Huurders of pandeigenaren die in overtreding zijn, worden allemaal door de gemeente aangeschreven.

Werk mee en meld!
Gemeente en politie krijgen steeds vaker meldingen van bewoners over verdachte en overlastgevende situaties. Dat is goed voor de buurt. Een buurt waar veel mensen een melding maken, is voor overlastgevers en criminelen minder aantrekkelijk.
Help ook mee om uw buurt beter te maken. Melden kan onder andere zo:

 • Via het Klantcontactcentrum van de gemeente.
 • Via een melding openbare ruimte voor onder andere meldingen over ongedierte, storing straatverlichting, afval, fietswrakken en zaken die in de openbare ruimte kapot zijn.
 • Via denhaag.nl/meldingen voor onder meer meldingen over woonoverlast of uitkeringsfraude.
 • Verdachte situaties meldt u bij de politie via telefoonnummer 112 (spoed) of 0900 – 8844. Dit kan ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem(externe link), telefoonnummer 0800 – 7000.
 • Voor meldingen en advies over mogelijk huiselijk geweld of
  kindermishandeling belt u met telefoonnummer 0800 – 2000.

Parkeren met je kenteken

In 2016 gaat er in Den Haag veel veranderen op het gebied van parkeren. De gemeente breidt in 2016 het kentekenparkeren uit.

Wat gaat er in 2016 veranderen?

 • De bezoekers- en bedrijfsparkeervergunningen gaan over op kentekenparkeren.
 • De parkeerautomaten worden aangepast.
 • De parkeerbon achter de ruitenwisser wordt afgeschaft.
 • De scanauto en scanscooter worden ingezet.

Bij alle parkeerautomaten in Den Haag voert u straks eerst uw kenteken in en geeft u aan hoe lang u wilt parkeren. U betaalt veilig zonder pincode met uw bankpas of creditcard. Een parkeerkaartje achter de voorruit is niet meer nodig.

In januari 2016 start kentekenparkeren met proefdraaien in de Heersterbuurt en Mient tot Volendamlaan. De ervaringen moeten ervoor zorgen dat de ombouw van de automaten in de rest van de stad probleemloos verloopt.

Parkeren via uw mobiel
U meldt zich aan of af via uw telefoon, app of sms. U betaalt alléén voor de verbruikte parkeertijd. En u betaalt alles automatisch achteraf.

Kijk op www.denhaag.nl/parkeren voor een overzicht van de providers waar u zich bij kunt aansluiten en hoe het werkt.

Parkeerbon (naheffingsaanslag parkeerbelasting)
In het 1e kwartaal van 2016 wordt de papieren parkeerbon afgeschaft. De parkeerbon wordt dan niet meer achter de ruitenwisser geplaatst. De eigenaar van de auto ontvangt deze binnen een paar dagen per post.

Controle en privacy
In het 2e kwartaal van 2016 zet de gemeente een scanauto en een scanscooter in voor parkeercontrole. Met camera’s en computers worden de kentekens in de straat alleen gecontroleerd op betaald parkeren. 48 uur na het afmelden worden de gegevens geanonimiseerd. Is er bij controle niet is betaald voor parkeren dan volgt binnen een paar dagen een parkeerbon in de brievenbus van de persoon op wiens naam de auto staat. Als er niet is betaald blijven de geregistreerde gegevens 13 weken bewaard voor een eventueel bezwaar tegen de parkeerbon.

Parkeren voor uw bezoekers
Heeft u een bezoekersparkeervergunning? In het 2e kwartaal geeft u via een speciale app of website het kenteken en de aankomst- en vertrektijd door van uw bezoek. Via de telefoon (lokaal tarief) geeft u alleen het kenteken door. Bij vertrek belt u opnieuw om uw bezoek af te melden. Het aantal bezoekersuren per jaar blijft gelijk. De bezoekerspas achter de voorruit is niet meer nodig.

Parkeervergunningen voor bedrijven
In het 4e kwartaal van 2016 gaan ook de bedrijfsparkeervergunningen over op kentekenparkeren. Vanaf dat moment is er ook voor de bedrijfsvergunning geen pas meer nodig achter de voorruit.

Meer informatie
Meer informatie over kentekenparkeren vindt u op www.denhaag.nl/parkeren.