Tag archieven: asielzoekers

PVV vraagt bewoners Bezuidenhout bezwaar te maken tegen opvang vluchtelingen

Door Gerard van den IJssel, Den Haag FM

De PVV in de Haagse gemeenteraad roept bewoners in Bezuidenhout op om officieel bezwaar te maken tegen de komst van vluchtelingen naar het voormalige Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft daarvoor een omgevingsvergunning aangevraagd. Gemeenteraadslid Daniëlle de Winter roept bewoners op gebruik te maken van de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de omgevingsvergunning. “Het verhaal van burgemeester Van Aartsen en wethouder Wijsmuller dat ‘nood wet breekt’ en de beeldvorming dat zowel de raad als bewoners geen bezwaar kunnen maken is flauwekul en onjuist.”

Een woordvoerder van de gemeente zegt dat de bezwaarprocedure niet zal zorgen voor extra vertraging. “Het COA kan lopende de procedure gewoon aan de slag”, zegt hij. Pas als de rechter bepaalt dat een bezwaar gegrond is, ontstaat een nieuwe situatie.

Burgemeester Van Aartsen baalt van vertraging komst vluchtelingen naar Bezuidenhout

Den Haag FM
De komst van een groep van maximaal 600 vluchtelingen naar het voormalige Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is vertraagd, omdat de vergunningen nog niet rond zijn. Burgemeester Van Aartsen stoort zich aan het trage verloop van het proces.

Half oktober maakte het gemeentebestuur bekend dat in het Ministerie van SZW tijdelijk vluchtelingen zullen worden opgevangen. Het gaat om noodopvang tot uiterlijk 1 januari 2016. Daarna wordt het pand geschikt gemaakt voor het opvangen van statushouders, dat zijn vluchtelingen met een verblijfsvergunning.

Inmiddels zijn de twee weken voorbij en is het nog niet bekend wanneer de vluchtelingen komen. “We zijn nog bezig met het aanvragen van vergunningen voor onder andere de brandveiligheid”, zegt een woordvoerder van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. “We weten niet precies wanneer dit traject is afgerond.” Ook een woordvoerder van het stadhuis zegt dat er keihard gewerkt wordt aan het openen van de opvang, maar dat “veiligheid voor alles gaat.”

Oude ministerie van Sociale Zaken mogelijk ingezet voor opvang asielzoekers

Minister Blok heeft bevestigd dat Rijksvastgoed de Julianakazerne in het Haagse Benoordenhout heeft aangeboden aan COA voor opvang van vluchtelingen. Het lijkt er echter op dat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers het pand niet wil gebruiken voor opvang, maar mogelijk wel als huisvestingslocatie.

Tevens wordt het oude ministerie van Sociale Zaken aangeboden, meldt minister Blok in antwoord op Kamervragen vanmorgen. De minister verwacht snel een beslissing over deze gebouwen. “De COA kennende hebben ze heel veel haast. Ze zullen heel snel ja of nee zeggen.”

Het Wijkberaad Bezuidenhout en de gemeente zijn inmiddels in overleg getreden over deze kwestie. Indien er zaken te melden zijn dan zal dat ook via Bezuidenhout.nl gebeuren. Houdt deze website dus goed in de gaten.

Ook de gemeente heeft op haar site ruimte voor berichtgeving in dezen ingericht.

De gemeenteraad van Den Haag komt komende woensdag bijeen voor een extra vergadering over opvang van vluchtelingen in de stad. Dat heeft burgemeester Jozias van Aartsen bekendgemaakt. Op een later moment verschijnt er een brief van het stadsbestuur met concrete voorstellen over opvang van onder andere statushouders. De hofstad moet van het Rijk op zoek naar 700 woningen voor asielzoekers met een verblijfsstatus. Het stadsbestuur heeft eerder besloten om nog eens 700 extra huizen te zoeken.

Mogelijk maakt Den Haag ook meer bekend over de opties die minister Blok heeft aangeboden. De bewindsman wil kijken of leegstaande panden van het Rijk kunnen worden gebruikt voor tijdelijke huisvesting. Het gaat onder andere om het ministerie van Sociale Zaken en een kapitale villa aan Plein 1813.

Het stadsbestuur van Den Haag neemt maandag een besluit over
grootschalige opvang in de leegstaande Julianakazerne en in het voormalige ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Mogelijk komt er op deze locaties ook ruimte voor noodopvang.