Tag archieven: anna

Inloopbijeenkomst over 'Anna', de nieuwbouwplannen voor SOZA

Ruim twee jaar zijn MRP Development en VORM Ontwikkeling nu eigenaar van het kantoorpand aan de Anna van Hannoverstraat 4. Hier huisde vroeger het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De gemeente Den Haag wil het stationsgebied Laan van NOI fors laten groeien met woningen en werkplekken. Wij zijn daarom voornemens in overleg met de gemeente een plan te ontwikkelen dat voorziet in de grote behoefte aan wonen en werken. Wij hebben hiervoor een eerste schetsontwerp gemaakt.

Omdat u in de omgeving woont, werkt of een belang heeft, willen wij u graag informeren over en betrekken bij het ontwerp en de visie op dit gebied. Wij gaan graag met u in gesprek over het effect op de leefomgeving, woonwensen, voorzieningen en groen. Wij vinden het belangrijk dat het plan bijdraagt aan de groeiambities van Den Haag, maar ook aan voorzieningen en betere verbindingen met de wijken aan weerszijden van het spoor. Daarom organiseren wij een informatieavond op 16 april, waarvoor wij u graag uitnodigen.

We realiseren ons dat de eerste bijeenkomst op 16 april kort dag is. Voor wie dan niet kan, houden we daarom nog een inloopgesprek op 6 mei van 19.30 tot 21.00 uur, ook in SOZA aan de Hannoverstraat 4. Met deze brief informeren wij u ook hoe wij het overleg na de eerste informatieronde willen voortzetten.

Wat is ‘AnnA’?
Het stationsgebied Laan van NOI is één van de drie plekken waar Den Haag fors wil groeien in woningen en werkplekken. Aan de Anna van Hannoverstraat maakt het oude gebouw van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid daarom plaats voor een levendig woon- en werkgebied. Hier kunnen straks zo’n 4.500 mensen wonen en werken. Er komt een internationale IT-Security Campus. De meeste gebouwen reiken tot 75 meter, met twee torens van circa 125 meter. Onder de werknaam ‘Anna’ wordt dit een levendige stadsentree met ruimte voor ontmoetingen, voorzieningen, een volwaardig stationsplein, betere verbindingen naar de wijken en veel groen. In het gebied komt 3.500 m2 extra openbare ruimte die groen wordt ingericht.

We staan aan het begin
Anna is een initiatief van de ontwikkelaars MRP Development en VORM Ontwikkeling. Op dit moment bevindt het plan zich nog in de schetsfase. In het eerste ontwerp zijn uitkomsten verwerkt van een informatiebijeenkomst en workshop van juni 2018 over de toekomst van het SOZA-gebied. Nu willen wij met alle belanghebbenden en geïnteresseerden verder kijken naar een zo goed mogelijke inpassing.

Tijdens de inloopavond zijn onze mensen, de stedenbouwkundigen en architecten van Rijnboutt, onze adviseurs op verschillende terreinen en mensen van de gemeenten Den Haag en Leidschendam-Voorburg aanwezig. Er is uitgebreid de gelegenheid om uw vragen te stellen en uw suggesties mee te geven.

Overleg met belangstellenden en belanghebbenden
We nodigen iedereen uit om met ons na te denken hoe we de groei van Den Haag en de grote vraag naar woningen op deze plek het beste kunnen inpassen. Onze plannen maken het mogelijk zo’n 2.000 nieuwe woningen te realiseren. Er is ruimte voor kantoren, voorzieningen en groen. We richten ons op doelgroepen die
gebruik maken van deelauto’s, openbaar vervoer en fiets. De capaciteit van de parkeergarage onder de nieuwbouw kan door gelijk blijven aan die van het oude gebouw. Op 16 april nemen we deze en andere onderwerpen graag met u door. Daarna starten we een plangroep om de ideeën nader uit te werken.

Het overleg met omgeving en geïnteresseerden kent de volgende stappen.

  • Op 16 april starten we met een inloopbijeenkomst. Vanaf 19.30 uur maken we u wegwijs in de plannen. We willen graag van u horen waar u aandacht voor vraagt. U kunt doorlopend met de initiatiefnemers van gedachten wisselen over o.a. wonen, verkeer, parkeren, stedenbouw, openbare ruimte, groen, duurzaamheid en proces. Ook uw woon- of werkidee is welkom! Voor wie op 16 april verhinderd is, is er nog een inloopgesprek op 6 mei, tussen 19.30 en 21 uur uur in het SOZA-pand.
  • Vervolgens gaat een plangroep van bewoners, belanghebbenden, ontwikkelaars, adviseurs en gemeente aan de slag met de reacties en op zoek naar de best haalbare  inpassing. Dit doen we in een tweewekelijkse plangroep waarvoor u zich op kunt geven. De plangroep komt bijeen op 13 mei vanaf 18 uur en op 22 mei en 4 juni vanaf 19.30 uur. U kunt zich voor de plangroep opgeven op 16 april en op 6 mei of bij Bas Schoemaker op info@irisadvies.nl.
  • Op 12 juni presenteren we opnieuw in SOZA vanaf 19.30 uur de uitkomsten van de plangroep. Wat zijn aanpassingen? Waar zijn we het over eens? Waar verschillen de meningen? En welke punten vragen aandacht bij de uitwerking van het schetsontwerp?
  • De uitkomsten van het overleg worden aan het College van B&W van Den Haag meegegeven, zodat het de belangen kan afwegen in zijn besluit over het Planuitwerkingskader. Dit ‘PUK’ bevat het kader en de voorwaarden van de gemeente voor de uitwerking van het schetsontwerp.
  • Na het besluit van het College van B&W zetten we het overleg met de omgeving voort om te komen tot een ontwerp voor het gebied en de gebouwen. Dan besteden we ook aandacht aan architectuur en tal van details. Er volgt een bestemmingsplanprocedure met de gebruikelijke inspraakmogelijkheden.

Vragen?
Indien u vragen hebt, maar niet aanwezig kunt zijn bij de informatiebijeenkomst, kunt u ons uw vragen laten weten via het e-mailadres: info@SOZADenHaag.nl. Op de website www.SOZA-DenHaag.nl vindt u na vandaag onder ‘Herontwikkeling’ informatie over de plannen en de bijeenkomsten.

Wij hopen van harte u te mogen verwelkomen op 16 april aanstaande.

Download hier de uitnodigingsbrief inloopbijeenkomst AnnA 16 april 2019 met meer achtergrondinformatie.

Opening MIJN BUUF, atelier voor wereldvrouwen

Rena, deelneemster van Mijn Buuf, heeft gisterenmiddag met de
overhandiging van 300 tasjes aan de stichting Movement on the Ground Mijn Buuf officieel geopend.

Mijn Buuf is een atelier, gevestigd in het voormalige ministerie van SZW, opgezet om vrouwelijke nieuwkomers te “empoweren”. Dat doet Mijn Buuf door het aanbieden van creatieve activiteiten in haar
atelier. Hierdoor hebben vrouwen een reden om de deur uit te gaan, andere vrouwen te ontmoeten en creatief bezig te zijn. En uiteraard wordt er tijdens de activiteiten Nederlands gesproken.

De producten van Mijn Buuf moeten verkoopbaar zijn op de Nederlandse markt. Dat stimuleert de makers door de ogen van Nederlanders te kijken. De samenwerking tussen Nederlandse vrouwen en vrouwelijke statushouders moet leiden tot wederzijdse inspiratie, uitwisselen van technieken, sociale contacten en hulp met verdere ontwikkeling van talenten. Rena: “Ik wil hier wel elke dag komen!”

Mijn Buuf is een activiteit van Stichting Dutch Integration Group (DIG). Stichting DIG is in 2016 opgericht om te helpen bij de integratie van nieuwe Nederlanders met initiatieven die gericht zijn op het samenbrengen van mensen.

Tophockeyer Floris van der Linden en voorzitter van Stichting DIG: “Veel Nederlanders willen vluchtelingen een helpende hand bieden, maar weten soms niet goed hoe ze dat het beste kunnen doen. Wij hebben ervaren dat het samen dingen doen de beste manier is om elkaar te leren kennen. Vanuit die gedachte willen we graag initiatieven opzetten en ondersteunen”.

Oude banieren, waaronder alle banieren van de Volvo Ocean Race, verzameld en afgeleverd door het Haagse bedrijf Image Building, krijgen in Mijn Buuf een tweede leven. In het atelier maken de vrouwen hier onder andere tassen van. Een groot deel van de tassen gaat naar vluchtelingen in Lesbos.
Samenwerkingspartner Movement on the Ground, waarvan Johnny de Mol een van de oprichters is, verzorgt de distributie van de tasjes. Zo is de cirkel weer rond! Andere producten die in het atelier worden gemaakt worden verkocht. De opbrengst gaat terug naar de exploitatie van het atelier (denk aan huur en inkoop van materialen).

Wil een van deze vrouwen een product dat zij maakt verder zelf op de markt brengen? Dan helpen Mijn Buuf en Mirgrant Inc (de buren bij Anna&co) hen een businessplan te schrijven, de (Nederlandse) marktwaarde van haar producten te bepalen en met de financiering van haar plan.

Online: @mijnbuuf (FB), #mijnbuuf, MijnBuuf (Insta) www.mijnbuuf.nl,
www.dutchintegrationgroup.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nicole van Vonderen, 06 54
233 993

Anna werkt in het SoZa-gebouw

Door Lisa Koolhoven/Verhalenpodium

In het voormalig ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SoZa) aan de Anna van Hannoverstraat wonen vluchtelingen met een verblijfstatus en Hagenaars samen. Ook biedt het gebouw onderdak aan kleinschalige ondernemingen. Wie zijn de bewoners en gebruikers van SoZa en wat is hun verhaal? In deze rubriek een serie portretten van deze bewoners. Dit keer Anna Oostenveld.

Den Haag – “Alles loopt hier door elkaar en dat maakt het zo leuk,” vertelt Anna Oostenveld enthousiast over haar werk bij Brasserie Southwood, voorheen PeP. De Brasserie zit sinds 2015 in het ‘SoZa*’-gebouw. Het voormalig minister biedt de komende vijf jaar onderdak aan startende ondernemingen.

“Ik heb 20 jaar ervaring in de horeca en werkte vooral in de avonden en ‘s nachts. Toen ik dat zat was, vond ik via Facebook een vacature in een kleine lunchroom hier in SoZa. Ik had geen idee dat het zo’n groot gebouw was, dus toen we naar binnen liepen voor het gesprek, dacht ik ‘waar nemen ze me helemaal mee naartoe?’.”

Vluchtelingen
“Nadat ik in april 2017 was aangenomen, ben ik een keer om het pand gefietst,” vervolgt Anna. “Toen pas zag ik de omvang en ben ik ook gaan googelen. Ik las over de vluchtelingen die hier in 2015 zaten en dat er statushouders zouden komen. Die zijn hier sinds dit voorjaar gaan wonen. Het gebouw is zo groot dat je ze alleen af en toe ziet lopen. In Southwood komen voornamelijk kantoormensen en flexwerkers. Ze genieten hier van onze koffie en dagverse biologische broodjes, salades en soepjes, of ze halen deze af. ‘s Avonds vinden buurtbewoners het leuk om te eten in het restaurant dat door leerlingen van de Horeca Academie gerund wordt.”

Persoonlijk contact
Sinds de afscheiding tussen de lunchroom en het restaurant weg is en Brasserie Southwood van beide ruimtes gebruik maakt, is er geen sprake meer van ‘een kleine lunchroom’. “We hebben ook nog een lounge gedeelte en verschillende vergaderzalen,” vult Anna aan. “Bedrijven uit de buurt maken daar gebruik van en in toenemende mate ook de ondernemingen die zich hier in het pand vestigen. Mijn werk is afwisselend: ik sta dan weer hier en dan weer daar. Mensen komen hier vaak terug. Ook nu het drukker wordt, wil ik persoonlijk contact met ze blijven houden. Dat vind ik belangrijk.”

*Het voormalig ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is de komende vijf jaar een co-living en co-working space waar sociaal en zaken hand in hand gaan.