Tag archieven: Anna van Hannoverstraat

Informatiebijeenkomst pand SoZa

Het stationsgebied Laan van NOI is één van de 3 plekken waar Den Haag fors wil groeien in woningen en werkplekken. Aan de Anna van Hannoverstraat maakt het oude gebouw van het Ministerie van SoZaWe plaats voor een levendig gebied. Hier kunnen straks zo’n 4.500 mensen wonen en werken met ruimte voor ontmoetingen, voorzieningen, een echt stationsplein, betere verbindingen naar de wijken en veel groen.

Informatiebijeenkomst
Datum; 12 juni 2019
Tijd: 19:30 – 22:00 uur
Locatie: SOZA, Anna van Hannoverstraat 4, rechts naast ingang restaurant Southwood
Waarom deze informatiebijeenkomst?
Na 2 informatieavonden op 16 april en 6 mei hebben zich ruim 50 mensen aangemeld voor een plangroep. Zij hebben samen met de projectontwikkelaars, ontwerpers en de gemeenten in 3 bijeenkomsten op een aantal onderwerpen informatie opgehaald en studies besproken. Alle bijeenkomsten bij elkaar geven inhoud aan het participatieproces. De informatie daaruit wordt gedeeld op 12 juni.

Dit gebeurt in werkgroepen:

  • Wonen, werken en voorzieningen
  • Verkeer, parkeren en mobiliteit
  • Stedenbouw en landschap

Elke werkgroep wordt 3 keer gehouden. Daarnaast is er algemene projectinformatie en info over de procedures voor plan- en besluitvorming.

Programma
19:30 uur: ontvangst
19:45 uur: 1e ronde werkgroepen
20:30 uur: 2e ronde werkgroepen
21:15 uur: 3e ronde werkgroepen

Wat gebeurt er na 12 juni?
Het verslag van de informatiebijeenkomsten en de aantekeningen van de plangroep worden gevoegd bij het Planuitwerkingskader waarover het college van burgemeester en wethouders van Den Haag een besluit neemt. Na dit besluit wordt het ontwerp uitgewerkt en komen de uitkomsten van het participatieproces aan bod bij een definitief stedenbouwkundig ontwerp. Daarna wordt er een bestemmingsplan gemaakt.

Inloopbijeenkomst over 'Anna', de nieuwbouwplannen voor SOZA

Ruim twee jaar zijn MRP Development en VORM Ontwikkeling nu eigenaar van het kantoorpand aan de Anna van Hannoverstraat 4. Hier huisde vroeger het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De gemeente Den Haag wil het stationsgebied Laan van NOI fors laten groeien met woningen en werkplekken. Wij zijn daarom voornemens in overleg met de gemeente een plan te ontwikkelen dat voorziet in de grote behoefte aan wonen en werken. Wij hebben hiervoor een eerste schetsontwerp gemaakt.

Omdat u in de omgeving woont, werkt of een belang heeft, willen wij u graag informeren over en betrekken bij het ontwerp en de visie op dit gebied. Wij gaan graag met u in gesprek over het effect op de leefomgeving, woonwensen, voorzieningen en groen. Wij vinden het belangrijk dat het plan bijdraagt aan de groeiambities van Den Haag, maar ook aan voorzieningen en betere verbindingen met de wijken aan weerszijden van het spoor. Daarom organiseren wij een informatieavond op 16 april, waarvoor wij u graag uitnodigen.

We realiseren ons dat de eerste bijeenkomst op 16 april kort dag is. Voor wie dan niet kan, houden we daarom nog een inloopgesprek op 6 mei van 19.30 tot 21.00 uur, ook in SOZA aan de Hannoverstraat 4. Met deze brief informeren wij u ook hoe wij het overleg na de eerste informatieronde willen voortzetten.

Wat is ‘AnnA’?
Het stationsgebied Laan van NOI is één van de drie plekken waar Den Haag fors wil groeien in woningen en werkplekken. Aan de Anna van Hannoverstraat maakt het oude gebouw van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid daarom plaats voor een levendig woon- en werkgebied. Hier kunnen straks zo’n 4.500 mensen wonen en werken. Er komt een internationale IT-Security Campus. De meeste gebouwen reiken tot 75 meter, met twee torens van circa 125 meter. Onder de werknaam ‘Anna’ wordt dit een levendige stadsentree met ruimte voor ontmoetingen, voorzieningen, een volwaardig stationsplein, betere verbindingen naar de wijken en veel groen. In het gebied komt 3.500 m2 extra openbare ruimte die groen wordt ingericht.

We staan aan het begin
Anna is een initiatief van de ontwikkelaars MRP Development en VORM Ontwikkeling. Op dit moment bevindt het plan zich nog in de schetsfase. In het eerste ontwerp zijn uitkomsten verwerkt van een informatiebijeenkomst en workshop van juni 2018 over de toekomst van het SOZA-gebied. Nu willen wij met alle belanghebbenden en geïnteresseerden verder kijken naar een zo goed mogelijke inpassing.

Tijdens de inloopavond zijn onze mensen, de stedenbouwkundigen en architecten van Rijnboutt, onze adviseurs op verschillende terreinen en mensen van de gemeenten Den Haag en Leidschendam-Voorburg aanwezig. Er is uitgebreid de gelegenheid om uw vragen te stellen en uw suggesties mee te geven.

Overleg met belangstellenden en belanghebbenden
We nodigen iedereen uit om met ons na te denken hoe we de groei van Den Haag en de grote vraag naar woningen op deze plek het beste kunnen inpassen. Onze plannen maken het mogelijk zo’n 2.000 nieuwe woningen te realiseren. Er is ruimte voor kantoren, voorzieningen en groen. We richten ons op doelgroepen die
gebruik maken van deelauto’s, openbaar vervoer en fiets. De capaciteit van de parkeergarage onder de nieuwbouw kan door gelijk blijven aan die van het oude gebouw. Op 16 april nemen we deze en andere onderwerpen graag met u door. Daarna starten we een plangroep om de ideeën nader uit te werken.

Het overleg met omgeving en geïnteresseerden kent de volgende stappen.

  • Op 16 april starten we met een inloopbijeenkomst. Vanaf 19.30 uur maken we u wegwijs in de plannen. We willen graag van u horen waar u aandacht voor vraagt. U kunt doorlopend met de initiatiefnemers van gedachten wisselen over o.a. wonen, verkeer, parkeren, stedenbouw, openbare ruimte, groen, duurzaamheid en proces. Ook uw woon- of werkidee is welkom! Voor wie op 16 april verhinderd is, is er nog een inloopgesprek op 6 mei, tussen 19.30 en 21 uur uur in het SOZA-pand.
  • Vervolgens gaat een plangroep van bewoners, belanghebbenden, ontwikkelaars, adviseurs en gemeente aan de slag met de reacties en op zoek naar de best haalbare  inpassing. Dit doen we in een tweewekelijkse plangroep waarvoor u zich op kunt geven. De plangroep komt bijeen op 13 mei vanaf 18 uur en op 22 mei en 4 juni vanaf 19.30 uur. U kunt zich voor de plangroep opgeven op 16 april en op 6 mei of bij Bas Schoemaker op info@irisadvies.nl.
  • Op 12 juni presenteren we opnieuw in SOZA vanaf 19.30 uur de uitkomsten van de plangroep. Wat zijn aanpassingen? Waar zijn we het over eens? Waar verschillen de meningen? En welke punten vragen aandacht bij de uitwerking van het schetsontwerp?
  • De uitkomsten van het overleg worden aan het College van B&W van Den Haag meegegeven, zodat het de belangen kan afwegen in zijn besluit over het Planuitwerkingskader. Dit ‘PUK’ bevat het kader en de voorwaarden van de gemeente voor de uitwerking van het schetsontwerp.
  • Na het besluit van het College van B&W zetten we het overleg met de omgeving voort om te komen tot een ontwerp voor het gebied en de gebouwen. Dan besteden we ook aandacht aan architectuur en tal van details. Er volgt een bestemmingsplanprocedure met de gebruikelijke inspraakmogelijkheden.

Vragen?
Indien u vragen hebt, maar niet aanwezig kunt zijn bij de informatiebijeenkomst, kunt u ons uw vragen laten weten via het e-mailadres: info@SOZADenHaag.nl. Op de website www.SOZA-DenHaag.nl vindt u na vandaag onder ‘Herontwikkeling’ informatie over de plannen en de bijeenkomsten.

Wij hopen van harte u te mogen verwelkomen op 16 april aanstaande.

Download hier de uitnodigingsbrief inloopbijeenkomst AnnA 16 april 2019 met meer achtergrondinformatie.

Wateroverlast na kleine brand in gebouw Soza aan Anna van Hannoverstraat

Een kleine brand in het gebouw aan de Anna van Hannoverstraat, waar voorheen het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zat, heeft vrijdagavond wateroverlast veroorzaakt.

De brand ontstond rond 22.15 uur in een van de keukens op de vijfde etage waar tegenwoordig onder andere statushouders, ondernemers en studenten zijn gehuisvest. De sprinklerinstallatie schakelde automatisch in maar kon vervolgens niet uitgezet worden. Het water vloeide daardoor ook naar alle onderliggende verdiepingen met behoorlijke waterschade tot gevolg.

Horeca Academie laat zien hoe mooi het horeca-vak is tijdens hun open dag in Bezuidenhout.

Werken in de horeca heeft door de jaren heen een negatieve reputatie gekregen. Ondanks dat je in de horeca veel vrijheid en variatie in dagelijkse taken en werkzaamheden hebt, is het vak niet voor iedereen aantrekkelijk. Dit gegeven en de groei in het aantal horecazaken in Nederland, leidt tot het tekort aan horeca medewerkers. Het is tijd dat werken in de horeca een positieve boost gaat krijgen.

De Horeca Academie in Den Haag organiseert op dinsdag 26 maart een open dag. Je kunt een gratis training wijn-spijscombinaties volgen, verschillende snijtechnieken en bereidingswijzen oefenen tijdens een kookworkshop óf je leiderschapsstijl (in de horeca) ontdekken tijdens de mini-training professioneel leidinggeven. “Het horeca-vak is een prachtig vak en dat moet iedereen weten.” zegt de directeur van de Horeca Academie Antoine Defesche.

Ondanks de negatieve reputatie, is voor veel mensen werken in de horeca een droombaan. Omscholers komen vaak bij de Horeca Academie terecht. Veel studenten zijn relatief ouder dan studenten bij een ROC. Doordat je in de praktijk aan het werk gaat, heb je direct een salaris. Voor ondernemers is het ook steeds aantrekkelijker om leerlingen aan te nemen of zelfs de opleiding aan te bieden in het wervingsproces. Als je wilt weten wat je tijdens een horeca opleiding leert en nadenkt om je eventueel (om)te scholen dan is de open dag op 26 maart de uitgewezen kans om daarachter te komen.

In de afgelopen vijf jaar zijn er in de Nederlandse horecasector 80.000 banen bijgekomen en er wordt verwacht dat dit voor de komende vijf jaar nog een keer 80.000 meer worden. Een onderzoek van KHN in januari 2019 gaf aan dat de grootste zorg van veel horeca ondernemers het personeelstekort is door dit grote aantal werplekken. Deze enorme hoeveelheid werkplekken kunnen we natuurlijk positief benaderen. Waar andere beroepen misschien zullen verdwijnen door robotisering, zal de horeca hierdoor minder snel getroffen worden. Persoonlijke aandacht, menselijk contact en vakkennis die je als horecamedewerker moet hebben is niet altijd even makkelijk te vervangen.

De Estafette 'Connecting Notes'. Een muziektent waar ook eten aanwezig is

Hou je van muziek en ben je benieuwd naar de bewoners in SoZa Den Haag? We greet, meet, play and eat!
Op 22 februari om 18:00 – “Connecting Notes 2” bij ANNA&@Co in SoZa.

Neem je instrument mee en je favoriete liedjes op je telefoon.
We houden een jam -en danssessie. Wij zorgen voor eten. Zorg jij voor een drankje of iets zoets? Een donatie van drie euro mag ook.

Kun je niet: over 2 weken zijn we er weer!

Organisatie: Stichting pitZtop, HighFiveFitness, Anna & Co