Tag archieven: anna van buerenstraat

Anna van Buerenstraat: vervangen bestrating

De bestrating van de Anna van Buerenstraat is slecht. Ook is er onvoldoende afwatering. Bij zware regenbuien blijven er plassen op straat staan. De huidige bestrating wordt vervangen en er komen straatkolken om het regenwater af te voeren.

Het gaat om een tijdelijke bestrating. Na de herinichting van het busplatform van station Den Haag CS, volgt een definitief wegdek.

Planning
De werkzaamheden worden uitgevoerd in de avond en nacht van:

 • donderdag 15 op vrijdag 16 maart
 • maandag 19 op dinsdag 20 maart en
 • dinsdagavond 20 maart, bij uitloop van de werkzaamheden.

Er wordt gewerkt in de Anna van Buerenstraat tussen de Prins Willem-Alexanderweg en het Anna van Buerenplein. De werkzaamheden beginnen om 17.00 uur en duren tot 2.00 uur in de nacht.

Bereikbaarheid
Fietsers, voetgangers en passerend verkeer worden omgeleid vanaf en naar het Anna van Buerenplein. Helaas geeft het werk enige overlast, maar de gemeente rekent op uw begrip.

Meer informatie
Heeft u tijdens de uitvoering vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met de directievoerder, mevrouw Q . Baak. Zij is telefonisch bereikbaar onder nummer 06 – 22 80 40 27. Krijgt u een antwoordapparaat? Spreek dan uw naam, vraag en contactgegevens in. U wordt teruggebeld.

Inloopavond ontwerp-bestemmingsplan Den Haag Centraal e.o.

Het ontwerp-bestemmingsplan Den Haag Centraal e.o. wordt op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening voor een ieder met ingang van 12 oktober tot en met 22 november 2017 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

 • op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl;
 • op de gemeentelijke website: www.denhaag.nl/bestemmingsplannen;
 • digitaal en op papier bij het Den Haag Informatiecentrum, Spui 70 (maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur en donderdagavond alleen op afspraak van 16.00 tot 20.00 uur).

Het plangebied ligt in het centrum van de gemeente Den Haag. Het plangebied wordt begrensd door de Bezuidenhoutseweg in het noordwesten, de bebouwing van het ministerie van Buitenlandse zaken en het Nationaal Archief in het noordoosten, de Prins Willem-Alexanderhof, (de bebouwing aan) de Anna van Buerenstraat, (de trapportalen vanaf de perrons van het station naar) het Prins Bernhardviaduct in het zuidoosten en de Lekstraat, Ammunitiehaven, Schedeldoekshaven en Rijnstraat in het zuidwesten. Den Haag CS ligt daarmee centraal in het binnenstedelijk gebied.

Het doel van het bestemmingsplan Den Haag Centraal e.o. is:
a. het vastleggen van de bestaande ruimtelijke structuur in een juridisch-planologisch kader;
b. het bestemmingsplan maakt bij recht geen nieuwe ontwikkelingen in het plangebied mogelijk.

De voorziene ontwikkeling van twee woontorens met voorzieningen in de plint op het Koningin Julianaplein (KJ-plein) was reeds mogelijk in het voorgaande bestemmingsplan Den Haag Nieuw Centraal. Deze regeling is daarom grotendeels overgenomen in onderhavig bestemmingsplan. De bouwmogelijkheden zijn echter enigszins beperkt naar aanleiding van de Nota van Uitgangspunten KJ-plein (RIS 288051), die op 11 mei 2015 is vastgesteld. In deze Nota wordt uitgegaan van een kleiner te ontwikkelen gebied en een L-vormig bouwvlak. Dit bouwvlak is overgenomen in het onderhavige bestemmingsplan.

Daarnaast is duidelijk dat er geen sprake meer zal zijn van de functie kantoor binnen de beoogde ontwikkeling. De mogelijkheid tot het realiseren van nieuwe kantoren is daarom niet overgenomen.

Tenslotte wordt een grote ondergrondse fietsenstalling gerealiseerd en zal geen sprake meer zijn van een parkeergarage. Het college zal, gelet op de ligging nabij een OV-knooppunt, het gebied aanwijzen als ‘uitzonderlijk gebied’ als bedoeld in paragraaf 4.3.1 van de Nota Parkeernormen waarop geen parkeereis van toepassing zal zijn.
c.Binnen de bestemming Gemengd-5 ter plaatse van de tijdelijke fietsenstalling in de Rijnstraat is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen waarmee het bevoegd gezag de functie wonen kan toevoegen.

Een ieder kan gedurende de inzagetermijn schriftelijk zijn/haar zienswijze kenbaar maken. U dient uw zienswijze voorzien van uw naam, adres, dagtekening, handtekening en motivering, te richten aan de GEMEENTERAAD, Postbus 19 157, 2500 CD Den Haag. Ook kan eventueel mondeling een zienswijze kenbaar worden gemaakt. U kunt hiertoe een afspraak maken via telefoonnummer: 070 – 353 4397. Om termijnoverschrijding te voorkomen wordt u verzocht om uiterlijk 14 dagen vóór afloop van de inzagetermijn een afspraak te maken.

Inloopbijeenkomst
Op donderdag 2 november 2017 wordt van 17:00 tot 19:00 uur voor het ontwerp-bestemmingsplan een inloopbijeenkomst gehouden in het Stadhuis, vergaderzaal A04.02 op de 4e verdieping, Spui 70 te Den Haag.

Ontwerp-bestemmingsplan Den Haag Centraal e.o. ter inzage t/m 22 november

Het ontwerp-bestemmingsplan Den Haag Centraal e.o. wordt op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening voor een ieder met ingang van 12 oktober tot en met 22 november 2017 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

 • op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl;
 • op de gemeentelijke website: www.denhaag.nl/bestemmingsplannen;
 • digitaal en op papier bij het Den Haag Informatiecentrum, Spui 70 (maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur en donderdagavond alleen op afspraak van 16.00 tot 20.00 uur).

Het plangebied ligt in het centrum van de gemeente Den Haag. Het plangebied wordt begrensd door de Bezuidenhoutseweg in het noordwesten, de bebouwing van het ministerie van Buitenlandse zaken en het Nationaal Archief in het noordoosten, de Prins Willem-Alexanderhof, (de bebouwing aan) de Anna van Buerenstraat, (de trapportalen vanaf de perrons van het station naar) het Prins Bernhardviaduct in het zuidoosten en de Lekstraat, Ammunitiehaven, Schedeldoekshaven en Rijnstraat in het zuidwesten. Den Haag CS ligt daarmee centraal in het binnenstedelijk gebied.

Het doel van het bestemmingsplan Den Haag Centraal e.o. is:
a. het vastleggen van de bestaande ruimtelijke structuur in een juridisch-planologisch kader;
b. het bestemmingsplan maakt bij recht geen nieuwe ontwikkelingen in het plangebied mogelijk.

De voorziene ontwikkeling van twee woontorens met voorzieningen in de plint op het Koningin Julianaplein (KJ-plein) was reeds mogelijk in het voorgaande bestemmingsplan Den Haag Nieuw Centraal. Deze regeling is daarom grotendeels overgenomen in onderhavig bestemmingsplan. De bouwmogelijkheden zijn echter enigszins beperkt naar aanleiding van de Nota van Uitgangspunten KJ-plein (RIS 288051), die op 11 mei 2015 is vastgesteld. In deze Nota wordt uitgegaan van een kleiner te ontwikkelen gebied en een L-vormig bouwvlak. Dit bouwvlak is overgenomen in het onderhavige bestemmingsplan.

Daarnaast is duidelijk dat er geen sprake meer zal zijn van de functie kantoor binnen de beoogde ontwikkeling. De mogelijkheid tot het realiseren van nieuwe kantoren is daarom niet overgenomen.

Tenslotte wordt een grote ondergrondse fietsenstalling gerealiseerd en zal geen sprake meer zijn van een parkeergarage. Het college zal, gelet op de ligging nabij een OV-knooppunt, het gebied aanwijzen als ‘uitzonderlijk gebied’ als bedoeld in paragraaf 4.3.1 van de Nota Parkeernormen waarop geen parkeereis van toepassing zal zijn.
c.Binnen de bestemming Gemengd-5 ter plaatse van de tijdelijke fietsenstalling in de Rijnstraat is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen waarmee het bevoegd gezag de functie wonen kan toevoegen.

Een ieder kan gedurende de inzagetermijn schriftelijk zijn/haar zienswijze kenbaar maken. U dient uw zienswijze voorzien van uw naam, adres, dagtekening, handtekening en motivering, te richten aan de GEMEENTERAAD, Postbus 19 157, 2500 CD Den Haag. Ook kan eventueel mondeling een zienswijze kenbaar worden gemaakt. U kunt hiertoe een afspraak maken via telefoonnummer: 070 – 353 4397. Om termijnoverschrijding te voorkomen wordt u verzocht om uiterlijk 14 dagen vóór afloop van de inzagetermijn een afspraak te maken.

Inloopbijeenkomst
Op donderdag 2 november 2017 wordt van 17:00 tot 19:00 uur voor het ontwerp-bestemmingsplan een inloopbijeenkomst gehouden in het Stadhuis, vergaderzaal A04.02 op de 4e verdieping, Spui 70 te Den Haag.

Politie zoekt getuigen van steekincident bij CS

Den Haag – Op woensdagmiddag 20 september omstreeks 17:45 uur raakte een 28-jarige man gewond bij een steekincident in een park tegenover het Centraal Station. Agenten hielden een 43-jarige man, zonder vaste verblijfplaats, aan als verdachte. De politie zoekt nog twee verdachten en wil daarom in contact komen met getuigen.

Het slachtoffer liep samen met een bekende van hem in het park. Ze raakten in gesprek met drie onbekende mannen, die daar op een bankje zaten. Al snel ontstond er een handgemeen. De twee renden vervolgens het park uit, maar ontdekten dat ze een mobiele telefoon misten. Daarom liepen de twee de route terug het park in.

Op het moment dat ze langs het bankje wandelden, waar de drie mannen zaten, ontstond er wederom een handgemeen. Hierop stak een van de drie mannen in op de 28-jarige. De gewonde man liep samen met de bekende terug richting het Centraal Station en waarschuwde daar de hulpdiensten Een ambulance vervoerde het slachtoffer met steekwonden naar het ziekenhuis. Onmiddellijk na de melding speurden agenten de omgeving rondom het incident af en hielden hierbij een 43-jarig man, zonder vaste verblijfplaats, als verdachte aan. De 28-jarige man deed aangifte en de politie onderzoekt de zaak.

Signalementen
De eerste verdachte was een slanke man, naar schatting 1.80 m. lang, 35 jaar met gemillimeterd haar en een klein baardje. Verder droeg hij een spijkerbroek en grijs T-shirt met capuchon.
De tweede verdachte was naar schatting 40 à 50 jaar oud, droeg een witte hoodie en had kort grijs haar.
De derde verdachte had gespierde schouders, naar schatting 1.80 m. lang, kort bruin haar en hij droeg een bruin T-shirt.

Iets gezien? Iets gehoord?
De districtsrecherche van Den Haag-West zoekt getuigen van dit steekincident. Hebt u de drie verdachten gezien in de omgeving van het Centraal Station? Of zag u het steekincident in het park? Neem dan contact op met de districtsrecherche Den Haag- West via 0900-8844. Blijft u liever anoniem? Bel dan met 0800-7000

Gebruik fietsenstalling Anna van Buerenstraat iets toegenomen

Bron: Den Haag FM 
Door Gerard van den IJssel

Het gebruik van de nieuwe fietsenstalling aan de Anna van Buerenstraat is iets toegenomen, maar echt storm loopt het nog steeds niet.

Om de bekendheid van de fietsenstalling aan de Anna van Buerenstraat te vergroten, was er dit voorjaar een wedstrijd met een e-bike als hoofdprijs. Wie in de actieperiode zijn fiets vijf keer stalde in de nieuwe gratis en overdekte stalling, maakte kans op de elektrische fiets. Vinod Binda was de gelukkige winnaar en kreeg donderdag zijn prijs overhandigd door directeur Herman de Graaff van Biesieklette.

“Het gebruik van de stalling aan de Anna van Buerenstraat is zeker toegenomen”, zei De Graaff. “Maar er is nog altijd voldoende ruimte voor meer fietsen.” De gratis overdekte fietsenstalling ligt op twee minuten lopen van de zij-ingang van Den Haag Centraal.

Win een e-bike: stal in de Anna van Buerenstraatstalling

Stal uw fiets minstens 5 keer in de fietsenstalling Anna van Buerenstraat (onder het Bernhardviaduct) tussen 20 januari en 29 februari 2016 en maak kans op een e-bike ter waarde van € 1.500.

De stalling ligt op slechts 2 minuten lopen van Den Haag Centraal, onder het Prins Bernhardviaduct. Deze actie is bedoeld om de stalling meer bekendheid te geven bij forensen.

5 keer stallen
Om voor de e-bike in aanmerking te komen, moeten fietsers:

 • 5 keer hun fiets in de stalling parkeren. Een dag telt slechts 1 keer mee.
 • De actieperiode loopt van 20 januari tot en met 29 februari 2016. Op 21 maart 2016 wordt de winnaar van de e-bike bekend gemaakt.

Hoe werkt het?
Iedereen kan meedoen aan de actie.

 • Om voor de e-bike in aanmerking te kunnen komen, moet u tussen 20 januari en 29 februari 2016 uw fiets tenminste 5 keer in de stalling stallen
 • Bij de beheerder van de stalling kan per persoon 1 sleutelhanger worden opgehaald met een unieke barcode en nummer
 • Bij aankomst checkt u in met de sleutelhanger. Wanneer u uw fiets weer ophaalt checkt u uit. Per dag telt slechts 1 incheck mee. De fiets moet tenminste 1 uur in de stalling staan. Haalt u uw fiets niet dezelfde dag op, maar blijft de fiets 1 of meerdere dagen in de stalling blijft staan, dan telt dat slechts 1 keer mee. Er wordt namelijk pas geteld wanneer u uitcheckt
 • Het aantal inchecks wordt automatisch geregistreerd door Biesieklette. Van elk uniek nummer kan worden bekeken hoe vaak in de stalling is geparkeerd, op welke dag en hoe lang. De gegevens zijn niet terug te leiden tot personen, want er worden geen persoonsgegevens bijgehouden. Na afloop van de actieperiode worden de gegevens gewist
 • Na afloop van de actieperiode wordt de e-bike verloot onder de unieke nummers die tenminste 5 keer hebben ingecheckt. De computer bepaalt het winnende getal
 • Op 21 maart 2016 wordt het winnende nummer bekend gemaakt. U vindt het winnende nummer dan op de website van de gemeente Den Haag en Biesieklette. Daarnaast vindt u vanaf die datum het winnende nummer op een poster bij de ingang van de stalling. U moet dus zelf bekijken of uw sleutelhanger het winnende nummer heeft
 • De winnaar heeft tot en met 4 april 2016 de tijd om zich te melden. Daarna wordt er een nieuwe winnaar getrokken
 • De winnaar ontvangt een tegoedbon om bij Hans Struijk Fietsen, winkel Leyenburg, een e-bike uit te zoeken met een maximale waarde van € 1.500
 • De winnaar ontvangt de tegoedbon op een nader te bepalen datum uit handen van de wethouder. De gemeente kan de foto’s hiervan gebruiken voor Facebook of andere communicatiekanalen.

Gratis en lang open
De fietsenstalling aan de Anna van Buerenstraat is gratis, overdekt en heeft lange openingstijden. Een kwartier voor vertrek van de eerste trein gaat de stalling open. En de stalling sluit pas weer een kwartier na aankomst van de laatste trein. De gehele periode is er toezicht door een beheerder van Biesieklette. De Anna van Buerenstraat heeft 1.100 stallingsplaatsen. Er is ook ruimte voor bakfietsen en brommers.