Subsidieregeling elektrische voertuigen

Wilt u een 100% elektrische auto kopen? Tweedehands of nieuw? U kunt daarvoor tot 30 juni 2017 subsidie aanvragen bij de gemeente. Via de regeling kunnen 100% elektrische personenauto’s, bestelauto’s of taxi’s met subsidie worden aangeschaft.

Hoogte van de subsidie
Het subsidiebedrag is:

  • maximaal € 3.000 voor een gebruikte auto en maximaal € 5.000 voor een nieuwe auto.
  • nooit hoger dan 50% van de aanschafprijs.

Het totale beschikbare subsidiebedrag voor personenauto’s is € 200.000. Voor bestelauto’s en taxi’s samen is er € 400.000 beschikbaar.

Aanvragen
Vraag de subsidie elektrische voertuigen aan met het aanvraagformulier. De aanvraag voor subsidieverlening moet voor aanschaf van het elektrische voertuig via het aanvraagformulier door de gemeente zijn ontvangen. Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen.

Aanvraagformulier subsidie elektrisch voertuig (PDF, 111 kB)
Vul het formulier in, print het en stuur het samen met alle gevraagde documenten per post naar:

Gemeente Den Haag
Centraal Subsidiebureau (CSb)
postbus 16106
2500 BC Den Haag

Nodig bij de aanvraag

  • een kopie van een recent bankafschrift op naam van de aanvrager
  • als de aanvrager ondernemer is, een kopie inschrijving van de Kamer van Koophandel
  • een offerte of voorstel voor de aanschaf van een elektrisch voertuig van een autobedrijf met een RDW-erkenning ‘bedrijfsvoorraad’. Bij een gebruikt elektrisch voertuig, moet in de offerte het kenteken genoemd worden.

Voorwaarden
Lees wat de voorwaarden zijn in de officiële tekst van de Subsidieregeling elektrische voertuigen Den Haag 2016 (RIS 294595).

Hoe lang duurt het?
Binnen 4 weken na ontvangst van uw aanvraag krijgt u een reactie van de gemeente. Binnen 2 weken na dagtekening van het besluit tot subsidievaststelling wordt de subsidie uitbetaald.

Vragen?
Heeft u vragen, of wilt u meer informatie? Stuur dan een e-mail naar denhaagelektrisch@denhaag.nl.