Stuyvesantplein krijgt grote opknapbeurt

Het Stuyvesantplein, middelpunt voor de wijk Bezuidenhout-Oost, krijgt een facelift. Als alles volgens planning verloopt, kunnen de werkzaamheden nog voor het eind van het jaar zijn afgerond. Middelpunt blijft de zandloper, het monument dat het plein zo herkenbaar maakt. Rondom wordt het gras ingeruild voor sierbestrating, het heesterperk vervangen en komt er nieuw straatmeubilair. De kastanjes bepalen de sfeer van het plein en blijven behouden.

Het plein heeft al jaren een rommelig aanzien. Vanaf 1995 heeft de bewonersorganisatie er bij de gemeente op aangedrongen om een grote opknapbeurt uit te voeren. Dit herhaalde verzoek kreeg bij aanvang van de raadsperiode 1998-2002 gehoor. Vanuit de raad werd f 800.000,- beschikbaar gesteld voor verbeteringen. Duidelijk voorbehoud was dat het geld ook daadwerkelijk binnen de raadsperiode zou worden gebruikt, waarvoor het bestemd was.

De weg is nu vrij voor de lang verwachte opknapbeurt. Het voorlopige ontwerp is vorige week aan een bewonersdelegatie gepresenteerd. In een eerder stadium kreeg een grote groep wijkbewoners al gelegenheid om ideeën voor het plein aan te dragen. Vervuiling door hondenpoep op het grasveld was aanleiding om in het nieuwe ontwerp voor een siersteenbestrating te kiezen. Ook de bovengrondse milieubakken scoorden hoog op de lijst van pleinvervuiling. In het nieuwe ontwerp zijn de papier- en glasbakken daarom ondergronds geplaatst.

Het uit zijn krachten gegroeide heesterperk wordt vervangen door een perk met lage sierstruiken, omsloten door een haag van een meter hoog. Ook het straatmeubilair wordt vervangen en er komen meer afvalbakken. Wat blijft, zijn de tramrails, het monument, de viskiosk en de kastanjebomen.
De planuitwerking ondervond vertraging omdat terzelfder tijd ook de HTM haar plannen voor Agglonet voor het eerst publiceerde. Dit toekomstige sneltramtracé komt na 2010 diagonaal over het plein te lopen. Tegen die tijd zal het plein wederom geheel opnieuw moeten worden ingericht. Cruciale vraag voor Stadsbeheer was of hierop moest worden gewacht, of dat er voor de tussenliggende periode toch geïnvesteerd kon worden. In overleg met de bewonersorganisatie van Bezuidenhout-Oost werd daartoe besloten. Het wijkberaad is zeer tevreden met het ontwerp. “Dit project kende veel tegenslag, maar op de valreep zijn we toch erg blij met het eindresultaat”, aldus een woordvoerder. “De gemeente heeft zich bijzonder ingespannen om samen met de bewoners tot een goede overeenstemming te komen”.