Straatfeest Subsidie

Ga je een straatfeest of andere straatactiviteit organiseren? Dan kun je subsidie aanvragen bij de gemeente Den Haag.

De gemeente Den Haag ondersteunt straatactiviteiten in de stad. Het gaat om kleine activiteiten die bewoners zelf organiseren. Het doel van de activiteiten is dat bewoners met verschillende achtergronden elkaar in een leuke sfeer ontmoeten in de eigen buurt of straat.

Voor een straatfeest is de subsidie maximaal euro 750 en voor een buurtfeest maximaal euro 1500.

Burgers krijgen de subisidie niet rechtstreeks. Dit moet lopen via een rechtspersoon. Voor straten in het Bezuidenhout Midden en Oost is het Wijkberaad Bezuidenhout daarvoor je contactorganisatie.

Hiervoor heb je de volgende gegevens nodig:
Adres: Johannes Camphuysstraat 25
2593 CH Den Haag
E-mail: wijkberaad@bezuidenhout.nl
Bankrekeningnr : Wijkberaad Bezuidenhout DenHaag:             NL16INGB 0000262020

Inschrijfnummer Stichting Wijkberaad Bezuidenhout bij de KvK: 41152032

Hoe werkt het?

  • Stuur tijdig je digitale aanvraagformulier naar de gemeente DH.
  • Stuur een kopie van de aanvraag naar het wijkberaad Bezuidenhout en vermeld daarbij je naam en bankrekening.
  • Tot 250 bezoekers : een evenement melden bij de gemeente
  • Meer dan 250 bezoekers : Vraag  een Vergunning kleine evenementen aan.
  • Stuur na afloop een digitale foto van jullie straatfeest en een verslagje (met datum en straatnaam) naar wijkberaad@Bezuidenhout.nl

De gemeente stelt gratis drankhekken beschikbaar voor het afzetten van de openbare weg. Als alleen het trottoir gebruikt wordt, is afzetlint voldoende.