Straat & Buurtfeest

Ga je een straatfeest of andere straatactiviteit organiseren?
Lees hieronder onze tips vóór, tijdens en na je feest, evenals mogelijke subsidie, beschikbaar materiaal en eventueel een draaiboek

SubsidieTipsMateriaal

Subsidie

Ga je een straatfeest of andere straatactiviteit organiseren? Dan kun je subsidie aanvragen bij de gemeente Den Haag.

De gemeente Den Haag ondersteunt straatactiviteiten in de stad. Het gaat om kleine activiteiten die bewoners zelf organiseren. Het doel van de activiteiten is dat bewoners met verschillende achtergronden elkaar in een leuke sfeer ontmoeten in de eigen buurt of straat.

Voor een straatfeest is de subsidie maximaal euro 750 en voor een buurtfeest maximaal euro 1600.

Burgers krijgen de subsidie niet rechtstreeks. Dit moet lopen via een rechtspersoon. Voor straten in het Bezuidenhout Midden en Oost is het Wijkberaad Bezuidenhout daarvoor je contactorganisatie.

Hiervoor heb je de volgende gegevens nodig:
Adres: Johannes Camphuysstraat 25
2593 CH Den Haag
E-mail: wijkberaad@bezuidenhout.nl
Bankrekeningnr: NL16INGB 0000262020
tav Wijkberaad Bezuidenhout Den Haag
KvK: 41152032

Hoe werkt het?

De gemeente stelt gratis dranghekken beschikbaar voor het afzetten van de openbare weg. Als alleen het trottoir gebruikt wordt, is afzetlint voldoende.

Tips

Voor het organiseren van een straat of buurt feest hebben we hier enige hulpmiddelen voor jullie.

De volgende tips kunnen je helpen bij het organiseren van een straatfeest

 • Vraag toestemming bij de gemeente. Je mag de straat niet zomaar afzetten of muziek draaien op straat.  Ook het (betaald) schenken van alcohol mag niet zomaar.  Hiervoor moet je een vergunning hebben of voldaan hebben aan een meldingsplicht. Vraag deze op tijd aan.(kan soms 2 maanden duren) De vergunning geeft bijvoorbeeld aan tot hoe laat alles mag etc.
 • Informeer naar subsidie. De gemeente geeft subsidie voor initiatieven die de  leefbaarheid in de buurt verbeteren. Eten en drinken vallen niet in de subsidie.
 • Organiseer het feest samen met andere bewoners, zodat iedereen betrokken is. Vele handen maken licht werk. En bovendien zullen mensen minder snel klagen over overlast als ze op tijd betrokken zijn bij de organisatie.
 • Maak een goed draaiboek. (Voorbeeld Draaiboek) 
 • Houd rekening met alle leeftijden. Zorg dat er iets te doen is voor kinderen.
 • Vraag ook of bedrijven in de buurt je willen sponsoren.
 • Wat wel en niet mag, hangt erg af van de omvang van je feest en of het feest besloten of vrij toegankelijk is.
 • Heb je de straat afgezet, zorg er dan voor dat de straat op tijd, volgens de gemaakte afspraken, weer vrij en opgeruimd is. Je loopt anders het risico een rekening van de gemeentereiniging te krijgen. En dat wil je natuurlijk niet.
 • Zorg ervoor dat er een duidelijk aanspreekpunt is vanuit de organisatie.
 • Let op brandveiligheid, voor een BBQ gelden extra regels.
 • Zorg ervoor dat je de papieren van de vergunning bij de hand hebt.
 • Sluit een verzekering af voor de vrijwilligers die betrokken zijn bij de organisatie.
 • Let op dat hulpdiensten er langs kunnen en toegang hebben tot de straat.
 • Is er eten, let dan op hygiene en koeling. Zorg dat er water en zeep bij de hand is.

Het belangrijkste is eigenlijk dat je je houdt aan afspraken die je hebt gemaakt, met de gemeente, met de brandweer, met bewoners en met bedrijven in de buurt. Heb je iets geleend breng het dan terug.

Vergeet niet alle vrijwilligers na afloop te bedanken.

En last but not least: evalueer ná het feest, zodat je leert van wat er goed niet goed ging.

Materiaal

Het wijkberaad heeft voor straat en buurt feesten enig materiaal aangeschaft.  Deze zijn uiteraard te leen.  Wel zelf zorgen voor vervoer voor halen en brengen.

Op tijd melden en reserveren is een vereiste om dubbel boekingen te voorkomen. Stuur daarvoor een email naar :  wijkberaad@bezuidenhout.nl

5 x Partytenten (2,5 x 3.5 meter)

Instructie opzetten en afbreken partytent

Partytent opzetten
Partytent afbreken

6 x Statafels

Het Bezuidenhout Springkussen.

(125 kilo, past niet in stationwagen)

springkussen bzh

O.a  Feestverlichting : 40 meter prikkabel  en haspel ledstring

prikkabel 40 meter 2 feestverlichting ledhaspel

Soms kan de gemeente vragen naar het certificaat van goedkeuring  van  het springkussen.

Certificaat luchtkussen

Certificaat springkussen in pdf 

Een Bezuidenhout site