Stem op uw favoriete plan

Bron: Gemeente Den Haag

Voor Bezuidenhout Midden Oost is er een wijkbudget beschikbaar gesteld van €40.000,-.
Er is een selectie gemaakt van de ingediende voorstellen en ideeën. Bewoners kunnen tot 3 juli stemmen op één van de voorgestelde plannen.

Lees verder op de site van de gemeente.