Start voorbereidingen boswerkzaamheden Haagse Bos

Staatsbosbeheer start de komende weken in het Haagse Bos met de voorbereidende werkzaamheden voor het dunnen van bepaalde delen van het bos. De dunning is nodig om het bos gezond en vitaal te houden. Vanaf 18 juli worden eerst de bomen zorgvuldig geselecteerd en gemarkeerd, ofwel in vaktermen `geblest’. Deze bomen kunt u herkennen aan een oranje stip of streep. In de winter worden de gemarkeerde bomen gekapt en afgevoerd.

Bos blijft bos
Voor een vitaal en gevarieerd bos is het nodig om het bos regelmatig uit te dunnen. Na het dunnen ontstaat meer ruimte voor andere bomen om op een goede manier uit kunnen groeien. Op een aantal plekken in het bos ontstaan open plekken zodat het zonlicht de bodem kan bereiken. Dit geeft jonge bomen, planten en struiken meer kans om te groeien, zodat de volgende generatie bos zich volwaardig kan ontwikkelen. Van een gezonde ondergroei profiteren ook de vogels, zoogdieren en insecten in het bos. Er wordt niet méér geoogst, dan er bijgroeit, dus bos blijft bos.

Ruimte voor oude bomen
Rondom enkele zeer oude bomen worden de jongere bomen weggehaald, waardoor ze meer ruimte krijgen, beter doorgroeien en in het zicht komen van de bezoekers. Juist deze beeldbepalende bomen geven de bossen de allure en kwaliteit van het oeroude stadsbos.

Zorgvuldig vakmanschap
Staatsbosbeheer werkt zorgvuldig voor plant en dier. Dat betekent dat voor aanvang van de werkzaamheden wordt bekeken of er bijvoorbeeld broedbomen van roofvogels of verblijfplaats van vleermuizen aanwezig zijn in het werkgebied. Als die er zijn, worden er maatregelen genomen om deze te beschermen. We houden ook rekening met andere soorten die op de rode lijst staan. We doen dat volgens de richtlijnen van de Gedragscode Bosbeheer. Het hout uit de bossen van Staatsbosbeheer is FSC gecertificeerd. De opbrengst van de houtverkoop wordt gebruikt voor het beheer van alle natuurgebieden van Staatsbosbeheer.

Natuur en recreatie
In het Haagse Bos spelen natuur én recreatie een belangrijke rol. Een vitaal en gevarieerd bos zorgt voor een betere beleving van het Haagse Bos.

Een deel van het gekapte hout zal blijven liggen in het bos. Dood hout heeft namelijk een belangrijke ecologische waarde. Zo vinden paddenstoelen, insecten en spechten vaak juist een plek in dood hout. Om deze reden zal Staatsbosbeheer juist ook een percentage dode bomen in het bos laten staan.

Tijdens de werkzaamheden in de winter kan het voorkomen dat paden op enkele plaatsen niet goed begaanbaar zijn door beschadiging van werkverkeer. Deze paden worden na de werkzaamheden weer netjes hersteld.