Stadsdeeldirecteur Lilianne Blankwaard benoemd als griffier Haagse gemeenteraad

Lilianne Blankwaard-Rombouts is benoemd als nieuwe griffier van de gemeente Den Haag per 1 oktober 2018. Lilianne Blankwaard was sinds 2011 stadsdeeldirecteur Haagse Hout. Zij is vanaf 1995 in dienst bij de gemeente in verschillende functies waaronder interim-manager Groenbedrijf, directieadviseur van de dienst Stadsbeheer en bestuursadviseur op onder meer Financiën en Cultuur. Zij studeerde Economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Wat doet de Griffier?
De griffier is eerste aanspreekpunt van de gemeenteraad. De griffier ondersteunt en adviseert de gemeenteraad, raadsleden, raadscommissies en raadsfracties bij hun volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol.