Schrijf nu in voor de nieuwe BeaBeach Volleybal bedrijfscompetitie voorjaar 2017

(Dutch first, then English)

Vanaf 23 mei 2017 organiseert Volleybalvereniging Haaglanden weer een beachvolleybaltoernooi voor bedrijven t/m begin juli. Wilt u meedoen dan kan dat.

Ter herinnering:

 • Een team bestaat uit vier spelers waarvan tenminste één vrouw
 • We spelen op dinsdag of donderdag om 17.15 uur, 18.00 uur of 18.45 uur;
 • Elk team komt 3 of 4 avonden in actie (afhankelijk van het aantal inschrijvingen);
 • We spelen om twee gewonnen sets die elk tot de 21 gaan, behalve in de derde. Die gaat tot 15.
 • Inschrijfgeld bedraagt €50, te voldoen bij de eerste wedstrijd;
 • Elke team levert een teller voor de thuiswedstrijd;
 • Er zijn geen scheidsrechters, die hebben we wegens sportiviteit niet nodig;
 • Er is nu ook een huisje neergezet om om te kleden (unisex) en een dixi-toilet.

Laat svp uiterlijk 18 mei weten of uw bedrijf mee wil doen en zo ja met hoeveel teams via dit formulier.

 

Training door een toptrainer
Nieuw: We bieden nu ook trainingen aan en wel op maandag vanaf 17.15 uur. Kosten voor een abonnement bedragen voor een abonnement t/m 6 juli €75. Het deelnemen per training zonder abonnement kost €10,- per training. Een training duurt tot 18.30 uur. Daarna kan er vrij gevolleybald worden tot ten minste 19.30 uur.

Ook hiervoor kunt u zich inschrijven via beach@vvhaaglanden.nl.

English

From May 23rd on, Volleybal Club Haaglanden organizes a beach volleyball tournament for companies until early July. Your company is invited to join in the competition!

Reminder:

 • A team consists of four players including at least one woman;
 • We play on Tuesdays and/or Thursdays at 17.15, 18.00 or 18.45;
 • Each team will need to play 3 or 4 times (depending on the number of subscriptions);
 • Registration fee is € 50, to be paid at the first match;
 • We play best of 3, each set to 21, except in the third. This set goes to 15;
 • Each team provides a person for counting the score;
 • There are no referees, which we do not need because of sportiness;
 • A small building is now available (unisex) as well as a dixi toilet.

Please subscribe your company team know by May 18th ultimately, and if so, how many teams via this form.

Training by a top trainer
New: We also offer trainings on Monday from 17.15. Subscription fee for training until July 6th is, € 75. Participation by training without subscription costs € 10, – per training. A training session will take place until 18.30. Thereafter, there can be a free trial until at least 19.30.

For this you can register via beach@vvhaaglanden.nl.