Verantwoording en disclaimer

De informatie op de website Bezuidenhout.nl/schaatsbaan is met de grootste zorg geplaatst. Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten ontleend worden.

Meent u dat de digitale beschikbaarstelling van bepaald materiaal inbreuk maakt op enig recht dat u toekomt of uw (privacy)belangen schaadt, dan kunt u dit onderbouwd aan de Stichting Wijkberaad laten weten. Bij een gegronde klacht zal de Stichting Wijkberaad het materiaal ontoegankelijk maken en/of van de website verwijderen, dan wel samen met u bekijken hoe op een andere manier aan uw klacht tegemoet kan worden gekomen.

Mocht u aanvullingen of correcties hebben op de informatie op deze website, dan vernemen wij die graag via email adres: info@bezuidenhout.nl onder vermelding van ‘schaatsbaan’.