Renovatie Riolering Fase 3

 Welke straten bevinden zich in  Fase 3 Riool Renovatie

In 2023 worden de werkzaamheden ten noorden van de Theresiastraat opgepakt. Op 14 maart 2023 organiseert de gemeente een inloopbijeenkomst waar het projectteam van de gemeente en de aannemer meer vertellen over de werkzaamheden en kunnen er vragen worden gesteld.

Uitnodiging inloopbijeenkomst 14 maart 2023

2021 juli  Voor bouw exploit en foto depot met korting lees onderstaande brief

Brief aan bewoners -exploit-en-fotodepot-fase 3

Riool Fotoformulier fase 3 word

Riool Fotoformulier fase 3 PDF

Riool Bouw Exploit Fase 3 word

Riool Bouw Exploit Fase 3 PDF

2021 Juli  De ondernemer aan wie de opdracht Fase 3 is gegund :

Heijmans Infra regio Noordwest
Zaandammerweg 14
1566PG Assendelft
Postbus 43
1566ZG Assendelft

E-mailadres: bezuidenhout-oost@heijmans.nl

Voorlopige planning werkzaamheden per straat (2021–2023)  Als u vragen heeft over fase 3 kunt u mailen naar mevrouw Van Kessel, omgevingsmanager van de gemeente Den Haag, bezuidenhout-oost@denhaag.nl.

Kaart  Bezuidenhout Oost Fase3 planning
 
Straatnaam Letter op de kaart Startdatum Einddatum
2e J. Maetsuyckerstraat (tussen Zwaardecroonstr – V. Outhoornstraat) E 03-01-2022 17-02-2022
3e J. Maetsuyckerstraat (tussen Pahudstraat – 2e J. Maetsuykerstraat) F 24-02-2022 04-03-2022
C. Reinierszkade (tussen De Eerensplein – Bezuidenhoutseweg) X 14-04-2023 05-06-2023
C. Houtmanstraat (tussen Theresiastraat – Bezuidenhoutseweg) S 21-10-2022 12-12-2022
C. van der Lijnstraat (tussen Theresiastraat – Bezuidenhoutseweg) W 14-03-2023 10-05-2023
De Eerensplein noordzijde (tussen C. V.d. Lijnstraat – C. Reinierszkade) Q 30-09-2022 08-11-2022
De Eerensplein zuidzijde (tussen C. vd Lijnstraat – C. Reinierszkade) R 13-10-2022 16-11-2022
De Moucheronstraat (tussen Theresiastraat – Bezuidenhoutseweg) V 16-02-2023 07-04-2023
De Sillestraat (tussen Outhoornstraat – Altingstraat) B 27-09-2021 02-11-2021
De Sillestraat (tussen Theresiastraat – V. Outhoornstraat) H 04-03-2022 25-04-2022
G. Reijnststraat (tussen R. van Goensstraat – Bezuidenhoutseweg)v Z 31-05-2023 11-07-2023
H. Zwaardecroonstraat (tussen J. v. Stolberglaan – V. Outhoornstraat) D 26-10-2021 10-12-2021
H. Zwaardecroonstraat (tussen V. Outhoornstraat – Theresiastraat) J 15-04-2022 27-05-2022
J. Maetsuyckerstraat (tussen Theresiastraat – Bezuidenhoutseweg) A’ 21-06-2023 25-08-2023
J. Maetsuyckerstraat (tussen V. Outhoornstraat – De Sillestraat) K 03-05-2022 13-06-2022
J. Camphuijsstraat (tussen J. v. Stolberglaan – v. Outhoornstraat) C 07-10-2021 19-11-2021
J. Camphuijsstraat (tussen V. Outhoornstraat – Theresiastraat) I 30-03-2022 11-05-2022
Merkusstraat (tussen De Sillestraat – C. Houtmanstraat) M 30-05-2022 17-07-2022
Pahudstraat (tussen Stuyvesantplein – V. Outhoornstraat) G 08-02-2022 30-03-2022
Pahudstraat (tussen V. Outhoornstraat – De Sillestraat) L 18-05-2022 23-06-2022
R. van Goensstraat (tussen Laan van NOI – J. Maetsuykerstraat) Y 10-05-2023 20-06-2023
Spaarwaterstraat (tussen Houtmanstraat -hoek Spaarwaterstraat) T 02-01-2023 16-02-2023
Spaarwaterstraat (tussen Theresiastraat – hoek Spaarwaterstraat) U 02-02-2023 14-03-2023
Theresiastraat (tussen C. Houtmanstraat – C. van der Lijststraat) P 09-09-2022 26-10-2022
Theresiastraat (tussen J. Maetsuykerstraat – C. Houtmanstraat) O 17-08-2022 05-10-2022
Theresiastraat (tussen Laan v. NOI – J. Maetsuykerstraat) N 20-06-2022 12-09-2022
W. van Outhoornstraat (tussen de Laan van NOI – De Sillestraat) A 23-08-2021 21-10-2021

Fase 3    Straten

Het wijkberaad heeft een oproep gedaan straatteams te vormen voor de verschillende straten. De straatvertegenwoordigers melden zich bij de projectleider van de gemeente voor het inplannen van straatgesprekken. Woont u in fase 3? Op de website van het wijkberaad vindt u de mailadressen van de straatvertegenwoordigers. Na de straatgesprekken maakt de gemeente de voorlopige ontwerpen. Hierop kan iedereen reageren.

In onderstaand document vindt u achtergrondinformatie ter voorbereiding van de straatgesprekken

achtergrondinformatie ontwerp straten bezuidenhout

Pleinen

Voor vier pleinen in fase 3 organiseren we een pleingesprek in de periode tussen 15 februari en 15 maart. De data van de gesprekken zijn op dit moment nog niet bekend.

  • Joan Maetsuyckerstraat/2e en 3e Joan Maetsuyckerstraat
  • Theresiastraat/De Sillestraat
  • De Eerensplein
  • Cornelis van der Lijnstraat

Direct omwonenden krijgen hiervoor nog een uitnodiging in de bus, maar andere belangstellenden zijn ook welkom. Wilt u een pleingesprek bijwonen? Laat dit dan alvast aan ons weten (met vermelding van het plein) via  bezuidenhout-oost@denhaag.nl

2017 Januari 18

Voorlichtingsavond door Wijkberaad over riool fase 3.   Dit voor afgaand aan gesprekken per straat met de gemeente.

In het najaar van 2016 zal er in de begroting van de gemeente geld moeten worden vrijgemaakt voor  Fase 3, zodat in de loop van 2017 gestart kan worden met de voorbereidingen.

Een Bezuidenhout site