Renovatie Riolering Fase 3

Welke straten bevinden zich in Fase 3 Riool Renovatie

2020 17 nov  Klik hier voor de definitieve ontwerpen Fase 3 

2019 13 juni Gemeente raad akkoord met voorstel college B&W plan en financiering Fase3

2019 29 april  College B&W akkoord met plan en financiering Fase3  van ca 9 miljoen euro

Bezuidenhout Fase 3 Persbericht

Bezuidenhout-Oost fase 3 RIS302380 Voorstel van het college inzake Voorlopig ontwerp herinrichting openbare ruimte

Bezuidenhout-Oost fase 3 Nota van beantwoording RIS302380 Bijlage 2

Bezuidenhout-Oost fase 3 voorlopig ontwerp RIS302380 Bijlage 1 

 

2018 14 en 15 mei  Inloop avond georganiseerd door de gemeente.

Riool Fase 3 Inloopavond brief 20180501095709

en hier de uitgewerkte voorontwerpen Fase 3

2018 18 april  College gaat akkoord met voorlopig ontwerp Fase 3. Inspraak periode van 6 weken nu aan de beurt.

RIS299553 Brief wethouder Revis over vrijgave inspraak voorontwerp Bezuidenhout-Oost fase 3

RIS299552 Besluit vrijgave inspraak voorontwerp herinrichting openbare ruimte Bezuidenhout Oost fase 3

RIS299552_Fase 3 Voorontwerp

2017 9 november

Voorontwerpen Fase 3 zijn bekend, Voor tekeningen en toelichting klik hier

2017 Januari  Voortgangsbericht vanuit de gemeente

Fase 3    Straten

Het wijkberaad heeft een oproep gedaan straatteams te vormen voor de verschillende straten. De straatvertegenwoordigers melden zich bij de projectleider van de gemeente voor het inplannen van straatgesprekken. Woont u in fase 3? Op de website van het wijkberaad vindt u de mailadressen van de straatvertegenwoordigers. Na de straatgesprekken maakt de gemeente de voorlopige ontwerpen. Hierop kan iedereen reageren.

In onderstaand document vindt u achtergrondinformatie ter voorbereiding van de straatgesprekken

achtergrondinformatie ontwerp straten bezuidenhout

Pleinen

Voor vier pleinen in fase 3 organiseren we een pleingesprek in de periode tussen 15 februari en 15 maart. De data van de gesprekken zijn op dit moment nog niet bekend.

Joan Maetsuyckerstraat/2e en 3e Joan Maetsuyckerstraat
Theresiastraat/De Sillestraat
De Eerensplein
Cornelis van der Lijnstraat

Direct omwonenden krijgen hiervoor nog een uitnodiging in de bus, maar andere belangstellenden zijn ook welkom. Wilt u een pleingesprek bijwonen? Laat dit dan alvast aan ons weten (met vermelding van het plein) via  bezuidenhout-oost@denhaag.nl

2017 Januari 18

Voorlichtingsavond door Wijkberaad over riool fase 3.   Dit voor afgaand aan gesprekken per straat met de gemeente.

In het najaar van 2016 zal er in de begroting van de gemeente geld moeten worden vrijgemaakt voor  Fase 3, zodat in de loop van 2017 gestart kan worden met de voorbereidingen.