Renovatie Riolering Fase 1

Welke straten in Fase 1 Renovatie Riool met definitieve plannen/tekeningen en tijds planning.

2017 Januari       Voortgangsbericht  vanuit de gemeente:

Fase 1    Straten

De werkzaamheden zijn nog volop in gaande. Naar verwachting is het werk in maart gereed. In de afgelopen periode zijn er diverse vragen en meldingen binnengekomen, met name over fietsnietjes en uitritten. Al deze onderwerpen hebben we op een lijst gezet. Na de oplevering door de aannemer zal de gemeente een rondwandeling organiseren om te bekijken hoe de vragen en meldingen opgelost kunnen worden. Voor de wandeling nodigen we de bewoners uit die een vraag hebben gesteld of een melding hebben ingediend. Wilt u iets melden over de openbare ruimte? Dan kunt u dat het beste doen op de gebruikelijke manier via de website:  https://www.denhaag.nl/nl/meldingen/melding-openbare-ruimte.htm

Pleinen

Er is een pleingesprek geweest over het plein in de Hendrik Zwaardecroonstraat. De schetsen die op de avond gemaakt zijn, worden uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Voorafgaand aan de uitvoering krijgen de omwonenden hiervan bericht.

9 Februari 2016  Voor bouw exploit en foto depot met korting lees onderstaande brief

Riool Bewonersinformatie Exploit Fase 1

Riool Exploit Gemeente en Aannemer voor Fase 1 (word)

Riool Exploit Gemeente en Aannemer voor Fase 1 (Pdf)

Riool Fotoformulie voor notaris (word)

Riool Fotoformulier voor notaris (Pdf)

29 Januari  2016         Gemeente maakt bekend te starten met werkzaamheden per 22 februari 2016

Riool Fase 1 FactsheetBezuidenhout-Oost

Riool fase 1 uitnodiging inloopavond 9 feb

15 Januari 2016       De ondernemer aan wie de opdracht Fase 1 is gegund :

Verheij Infra B.V.
Prisma 89
3364 DJ Sliedrecht
Telefoon: +31 184433095
E-mail: info@verheijsliedrecht.nl

In Mei 2014 was er een informatieavond voor bewoners van fase 1.    Klik hier om de presentatie van de informatieavond te zien.

In juni werd er door de werkgroep Oost een eerste kennismakings- bijeenkomst georganiseerd voor de bewonerscomités van fase 1.         Klik hier om het verslag van de kennismakingsbijeenkomst te lezen

Een Bezuidenhout site