PVV stelt kamervragen over vermeende indoctrinatie en demonisering op het Zandvlietcollege

De Partij voor de Vrijheid heeft Kamervragen gesteld aan de minister van Onderwijs voor een vermeende uitspraak van een geschiedenisleraar van het Zandvlietcollege aan de Bezuidenhoutseweg. De partij die zelf graag en veelvuldig andere politici en bevolkingsgroepen demoniseert heeft de volgende vragen gesteld op basis van een column van het Voorburgs Dagblad waarin werd verwezen naar een tweet van een anti-islam blogger die gehoord zou hebben dat er een leerling geklaagd zou hebben over een docent. Enige bronvermelding en traceerbaarheid van de vermeende opmerkingen ontbreken. Maar kennelijk toch genoeg concreet voor de partij om Kamervragen en dus duizenden euro’s belastinggeld aan te besteden.

Vragen van het lid Beertema (PVV) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat docenten van het Zandvlietcollege in Den Haag Geert Wilders en de PVV demoniseren (ingezonden 2 juni 2017).

Vraag 1
Bent u bekend met het artikel in het Voorburgs Dagblad waaruit blijkt dat docenten van het Zandvlietcollege in Den Haag scholieren voorhouden dat de partijleider van de Partij voor de Vrijheid Geert Wilders de nieuwe Hitler is?

Vraag 2
Deelt u de mening dat deze manier van lesgeven gekwalificeerd moet worden als indoctrinatie en demonisering? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3
Bent u bereid om in gesprek te gaan met het schoolbestuur van het Zandvlietcollege en erop aan te dringen dat het alles in het werk stelt om per onmiddellijk een einde te maken aan alle vormen van indoctrinatie en demonisering van welke democratisch gekozen politicus of partij dan ook? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4
Deelt u de mening dat de betreffende geschiedenisleraar ongeschikt is voor het onderwijs en per onmiddellijk voor de klas moet worden weggehaald?