Workshop 3

Donderdag 8 juli was workshop 3 in het wijkcentrum.

Eindelijk werden er wat zaken concreet en werd er gewaardeerd en geschoven met mogelijke invullingen voor de pleinen!

11059516_867277316694141_135017707499881045_o

Het resultaat na drie workshops: lange aanloop met heldere resultaten!

Onze conclusie na drie workshops: hoewel het proces een lange aanloop nodig had zijn er toch heldere resultaten uitgekomen en is er een grote mate van overeenstemming in de denk- en wensbeelden.

De vijf belangrijkste punten die naar voren zijn gekomen bij de deelnemers tijdens de workshops:

  1. een GROENE invulling in welke vorm dan ook
  2. het PLEINGEVOEL versterken in ontwerp (o.a. ontmoeten, herkenbaarheid, monumentaliteit, uitstraling, ruimte en zicht)
  3. ORDE en RUST op het gebied van stalling van fietsen, auto’s (minder of beter ingebed) en afvalcontainers.
  4. ruimte voor KUNST, SPORT en SPEL
  5. ruimte voor TIJDELIJKE invullingen en evenementen

Resultaat in cijfers: workshop 3

De uitslag van de derde workshopronde vertaald in cijfers komt in grote lijnen op het volgende neer:

34 %  Ontwerpaspecten + Monumentaliteit + Verkeer
31 %  Groen (sfeer, milieu, actief)
12 %  Verblijven (samen/alleen)
10 %  Stalling*
8 %  Kunst en Cultuur & Evenementen
5 %  Sport & Spel

Uitgesplitst naar grote, middelgrote en kleine pleinen, valt op dat alles min of meer gelijk verdeeld is. Met uitzondering van Kunst, Cultuur, Evenementen. Deze scoort dan 39% t.o.v. overige thema’s voor grote pleinen, en rond de 12% voor de middelgrote en kleine pleinen.

De wensen/vragen vanuit de wijk zijn relatief bescheiden, maar reëel. De hoofdmoot is vrij eenvoudig te realiseren, omdat die ruimtelijk en financieel nauwelijks consequenties met zich meebrengt. Een aantal ingrepen die zijn benoemd lijkt essentieel voor het slagen van dit project. Een totaalaanpak is nodig om samenhang te garanderen. Ook minder eenvoudige of duurdere oplossingen zijn nodig (bv het vergroten van het bruikbare oppervlak van het plein, ondergrondse en/of  integrale oplossingen etc.) De simpele en meer complexe oplossingen kunnen niet zonder elkaar. De samenhang van de wijkaanpak staat of valt met het uitvoeren van beide. De grote oplossingen zijn de dragers van de kleine en geven de wijk structuur.