Workshop 1

Na een fris begin en een wat lange aanloop zijn de aanwezigen uiteindelijk aan de slag gegaan met stiften, plaatjes, scharen, lijm en post-it’s, om in woord en beeld een overzicht te schetsen van de Bezuidenhoutse Pleinen in het jaar 2025. Met de hulp van presentator Tom Vaessen werden alle aanwezigen geprikkeld om creatieve ideeën en inzichten te genereren.

Kennismaken met elkaar

Na een beschouwing van de uitkomsten bleek dat een groene invulling – in alle mogelijke gedaantes – met stip op 1 staat. Gevolgd door ruimte voor tijdelijke en permanente activiteiten, sport & spel, muziek, kunst & cultuur, verblijven & ontmoeten en horeca & bedrijvigheid. Als ontwerpuitgangspunten werden onder andere genoemd: historie, grandeur, eenheid, verscheidenheid en herkenbaarheid. Parkeren en de stalling van fietsen, verkeer & veiligheid, afval, overlast, onderhoud & beheer werden ook genoemd als thema’s om over na te denken. De avond werd afgesloten met een borrel waar druk werd nagepraat over de resultaten van de avond.

Presentatie van de werkgroep

Resultaten

Alle ideeën die tijdens workshop 1 verzameld zijn, zijn samengevat in het verslag workshop 1 (pdf, 6 pagina’s).

Alle resultaten zijn ingescand in het bestand Resultaten workshop 1 (pdf, 57 pagina’s, 23 mb).