Van der Wyckstraat / Van der Capellenstraat / Usselincxstraat

Door de markante opzet van de wijk zijn er 12 plekken in de wijk te vinden die het midden houden tussen stoep en/of plein. Deze ‘knoopjes van Berlage’ worden op het ogenblik nog nauwelijks benut in deze stenige en dichtbebouwde wijk. Bij de herinrichting van de pleinen is er voor gekozen om deze bijzondere plekjes mee te nemen in de plannen en daar waar mogelijk op kleinschalige wijze toch bijzondere functies / voorzieningen toe te voegen waar de bewoners gebruik van kunnen maken. De keuzemogelijkheden op een klein plein zijn uiteraard redelijk beperkt.

Op basis van de uitkomsten van de enquête kan dit plein op een kleinschalige wijze worden opgewaardeerd.

Luchtfoto

Van der Wyckstraat / Van der Capellenstraat / Usselincxstraat

Enquête

Uit de enquête kwamen de volgende keuzes voor dit plein naar voren. Klik op de afbeelding voor een vergroting.

Resultaten van der Wyckstraat / van der Capellenstraat / Usselincxstraat

Voorgestelde ideeën

Door bewoners zijn tijdens de workshops 38 ideeën bedacht. Deze ideeën worden verdeeld over alle pleinen in de wijk. Voor dit plein waren de volgende ideeën voorgesteld:

8-Boom Groen (sfeer) Bomen als centraal element op het plein
11-Bak Groen (sfeer) Verplaatsbaar groen in moderne bakken
31-Individueel Verblijven Los bankje