Theresiastraat / De Sillestraat

Het plein aan de Theresiastraat (kruising met De Sillestraat) is een relatief groot vierkant plein dat als een eiland rondom wordt omgeven door straten. Om dit eiland staat een halfhoog hek dat gebruik van het plein voorkomt en momenteel intensief wordt gebruikt om fietsen te stallen waardoor voetgangers (met name kinderwagens/rollators) moeilijk kunnen passeren. In het hart van dit plein staan een viertal grote bomen waaronder het kunstwerk Girante (1984) van Mark Rietmeijer wordt verdrongen door de klimplanten die de bodem bedekken. Daarnaast zijn ook de bushalte en 7 containers op dit plein geplaatst.

In het algemene zin kan worden gesteld dat tijdens de workshops de uitstraling van de pleinen en het gebruik ervan een vaak terugkerend thema was (in veel verschillende vormen en categorieën). De buurtbewoners vonden dat op die punten veel kansen liggen om de uitstraling en de leefbaarheid van de wijk te vergroten. Door haar omvang en ligging is het plein aan de Theresiastraat één van de pleinen waar veel winst te behalen valt.

Tijdens Workshop 2 werd het plein bezocht door een aantal groepjes met buurtbewoners. Zij stelden vast dat ondanks haar omvang het plein niet kan worden gebruikt door de wijk. Er zijn tijdens de workshop suggestie gedaan om het plein beter te gaan gebruiken. Zo zijn er ideeën geopperd om de verkeersveiligheid te bevorderen en het bruikbare oppervlak van het plein te vergroten door één van de straten te laten vervallen en het parkeren anders te organiseren. Ideeën die zijn genoemd voor dit plein zijn onder meer een terras, meer aandacht voor kunst en openbaar wifi-punt. Ook hebben de bewoners aandacht gevraagd voor geluidsproblematiek. Zowel van het verkeer van de Theresiastraat (geluidabsorberende maatregelen) als voor overlast voor de bewoners (terras niet 24/7 open).

Luchtfoto

5 theresia_sille

Enquête

Uit de enquête kwamen de volgende keuzes voor dit plein naar voren. Klik op de afbeelding voor een vergroting.

Resultaten Theresiastraat / De Sillestraat

Voorgestelde ideeën

Door bewoners zijn tijdens de workshops 38 ideeën bedacht. Deze ideeën worden verdeeld over alle pleinen in de wijk. Voor dit plein waren de volgende ideeën voorgesteld:

 

3-Geluid Groen (milieu) Groen als geluiddemper
8-Boom Groen (sfeer) Bomen als centraal element op het plein
19-Auto's Stalling/berging Parkeren op de pleinen
23-Beeldende Kunst 2D Kunst Grafische kunst op de vloer, of op de muur rondom het plein
29 - Tijdelijk autovrijmaken Cultuur/evenementen/horeca Afsluitbaar plein, ruimte voor tijdelijke evenementen
30 - Terras Cultuur/evenementen/horeca Ruimte voor horeca/terrassen
35-Bijzonder Verblijven Bijzonder zitelement
37-Modern Sfeer Modern/hedendaags in vormgeving