Merkusstraat / Stuyvesantstraat

Door de markante opzet van de wijk zijn er 12 plekken in de wijk te vinden die het midden houden tussen stoep en/of plein. Deze ‘knoopjes van Berlage’ worden op het ogenblik nog nauwelijks benut in deze stenige en dichtbebouwde wijk. Bij de herinrichting van de pleinen is er voor gekozen om deze bijzondere plekjes mee te nemen in de plannen en daar waar mogelijk op kleinschalige wijze toch bijzondere functies / voorzieningen toe te voegen waar de bewoners gebruik van kunnen maken. De keuzemogelijkheden op een klein plein zijn uiteraard redelijk beperkt.

Dit plein kan niet los worden gezien van De Eerensplein. Het is nog onduidelijk of de verkeerssituatie hier vrij grondig gaat worden herzien. Op basis van de uitkomsten van deze enquête kan beter invulling worden gegeven in de te maken keuzes.

Gezien de oriëntatie en de wat meer beschutte ligging tov de Theresiastraat / de Eerensplein kan het terras die is benoemd in de workshop 2 wellicht deels worden geplaatst op de hoek Merkusstraat/Stuyvesantstraat/de Eerensplein.

Luchtfoto

13 merkus_stuyvesant

Enquête

Uit de enquête kwamen de volgende keuzes voor dit plein naar voren. Klik op de afbeelding voor een vergroting.

Resultaten Merkusstraat / Stuyvesantstraat

Voorgestelde ideeën

Door bewoners zijn tijdens de workshops 38 ideeën bedacht. Deze ideeën worden verdeeld over alle pleinen in de wijk. Voor dit plein waren de volgende ideeën voorgesteld:

8-Boom Groen (sfeer) Bomen als centraal element op het plein
11-Bak Groen (sfeer) Verplaatsbaar groen in moderne bakken
19-Auto's Stalling/berging Parkeren op de pleinen
22-Afvalbak-Hondenpoep Stalling/berging Hondenpoepbak/afvalbak op het plein
30 - Terras Cultuur/evenementen/horeca Ruimte voor horeca/terrassen
31-Individueel Verblijven Los bankje