Juliana van Stolberglaan

Door de markante opzet van de wijk zijn er 12 plekken in de wijk te vinden die het midden houden tussen stoep en/of plein. Deze ‘knoopjes van Berlage’ worden op het ogenblik nog nauwelijks benut in deze stenige en dichtbebouwde wijk. Bij de herinrichting van de pleinen is er voor gekozen om deze bijzondere plekjes mee te nemen in de plannen en daar waar mogelijk op kleinschalige wijze toch bijzondere functies / voorzieningen toe te voegen waar de bewoners gebruik van kunnen maken. De keuzemogelijkheden op een klein plein zijn uiteraard redelijk beperkt.

In verband met de aanleg van de sterroute voor fietsers zal het ronde plein straks niet meer in de huidige vorm terugkomen. Het plein dat overblijft is beperkt en bevindt zich op de hoek van de IJsclubweg en de van Heutszstraat.

Luchtfoto

10 stolberg

Enquête

Uit de enquête kwamen de volgende keuzes voor dit plein naar voren. Klik op de afbeelding voor een vergroting.

Resultaten Juliana van Stolberglaan

Voorgestelde ideeën

Door bewoners zijn tijdens de workshops 38 ideeën bedacht. Deze ideeën worden verdeeld over alle pleinen in de wijk. Voor dit plein waren de volgende ideeën voorgesteld:

7-Besloten Groen (activiteiten) Besloten groene plek om rustig te zitten
8-Boom Groen (sfeer) Bomen als centraal element op het plein
11-Bak Groen (sfeer) Verplaatsbaar groen in moderne bakken
16-Ouder dan 12 Sport en spel Speelmogelijkheden (ouder dan 12 jaar)
18-Fitness Sport en spel Sporttoestellen
24-Beeldende kunst 3D Kunst Beeldende kunst als centraal element op het plein