Cornelis van der Lijnstraat

Door de markante opzet van de wijk zijn er 12 plekken in de wijk te vinden die het midden houden tussen stoep en/of plein. Deze ‘knoopjes van Berlage’ worden op het ogenblik nog nauwelijks benut in deze stenige en dichtbebouwde wijk. Bij de herinrichting van de pleinen is er voor gekozen om deze bijzondere plekjes mee te nemen in de plannen en daar waar mogelijk op kleinschalige wijze toch bijzondere functies / voorzieningen toe te voegen waar de bewoners gebruik van kunnen maken. De keuzemogelijkheden op een klein plein zijn uiteraard redelijk beperkt.

Het zeer smalle lintvormige bloembed met 3 grote bomen dat in het midden van de straat ligt kan nauwelijks een plein worden genoemd. Door een onafgebroken rij parkeervakken is het ook moeilijk bereikbaar. De verkeerssituatie is onoverzichtelijk.

Tijdens Workshop 2 werd het plein bezocht door een groepje met buurtbewoners. Zij stelden vast dat deze strook in de huidige opzet niet kan worden gebruikt. Er zijn tijdens de workshop suggesties gedaan om het plein beter te gaan gebruiken. Zo zijn er ideeën geopperd om het bruikbare oppervlak van het plein te vergroten door invoering van eenrichtingsverkeer, één van de straten te laten vervallen en het parkeren anders te organiseren (bv. dwarsparkeren). Ideeën die zijn genoemd voor dit plein zijn groenvoorzieningen of een rustig plekje om te kunnen zitten (werken).

Luchtfoto

14 lijn

Enquête

Uit de enquête kwamen de volgende keuzes voor dit plein naar voren. Klik op de afbeelding voor een vergroting.

Resultaten Cornelis van der Lijnstraat

Voorgestelde ideeën

Door bewoners zijn tijdens de workshops 38 ideeën bedacht. Deze ideeën worden verdeeld over alle pleinen in de wijk. Voor dit plein waren de volgende ideeën voorgesteld:

8-Boom Groen (sfeer) Bomen als centraal element op het plein
11-Bak Groen (sfeer) Verplaatsbaar groen in moderne bakken
14-1-6 jaar Sport en spel Speelmogelijkheden (1-6 jaar)
19-Auto's Stalling/berging Parkeren op de pleinen
26-Toegepaste Kunst Kunst Beeldende kunst als spelaanleiding
33-Sociaal Verblijven Vaste stoelen als zithoek