Tijdlijn

Bekijk de tijdlijn in groot formaat

 • September 2014:
  plannen rioolvervanging en herinrichting straten
 • November 2014:
  oprichting Werkgroep Pleinen
 • Begin 2015:
  Haagse Kracht – Samenwerking met Wijkberaad, gemeente, stadsdeel en Ingenieursbureau Den Haag
 • April – juli 2015:
  Workshops pleinen met geïnteresseerde bewoners
 • September 2015:
  Uitwerken resultaten workshops en enquête tot Totaalplan en Beeld(kwaliteits)plan
 • Najaar 2015:
  Plannenmakerij Ingenieursbureau Den Haag
 • Najaar 2015:
  Ontwerpen individuele pleinen?
 • Voorjaar 2016:
  Plannen gereed?