Over het pleinenproject

De komende jaren vernieuwt de gemeente Den Haag (vrijwel) het gehele rioolstelsel in het Oostelijk deel van Bezuidenhout. De straten worden opnieuw ingericht. Binnen het totale vervangings- en herinrichtingsplan van de gemeente zijn de, voor onze wijk zo karakteristieke, Berlagepleintjes en -knoopjes niet meegenomen. Tot voor kort! Want vanuit de wijk is een initiatief gestart om samen met bewoners en gemeente deze pleinen opnieuw in te richten.

Wat gaan we doen?
Alle bewoners van Bezuidenhout-Oost krijgen de kans om mee te denken over de herinrichting van hun pleinen. Dit kan tijdens de workshopavonden die we in 2015 organiseren. Bewoners en gemeente gaan samen een wijkbrede visie ontwikkelen over de herinrichting van de pleinen. Welke functies heeft een (bepaald) plein voor de wijk, voor de bewoners? Dit zal per plein verschillen.

Bekijk ook de tijdlijn voor het pleinenproject.

Meedoen?
Workshops 1, 2 en 3 zijn inmiddels geweest, maar we zijn nog niet klaar! Stuur je ideeën gerust door naar pleinen@bezuidenhout.nl.