Ontwerpen pleinen

Op deze pagina vindt u de (voorlopige) ontwerpen die door de gemeente zijn gemaakt voor de pleinen. De voorontwerpen worden uiteindelijk een definitief ontwerp, en daarna wordt door de gemeente een aannemer gezocht die het de herinrichting uitvoert.

Pleinen fase 1 en fase 2

Voorontwerp Pleinen Bezuidenhout-Oost fase 2 (pdf, 13 MB)

Pleinen fase 3

De voorlopige ontwerpen van de pleinen in fase 3 vindt u op  Bezuidenhout.nl/Riool Oost fase drie.