Enquête

In februari en maart 2016 hebben we een enquête gehouden onder alle bewoners en ondernemers in Bezuidenhout-Oost. In de enquête kon iedereen aangeven welke onderwerpen belangrijk zijn voor de pleinen in de wijk: zowel de thema’s op wijkniveau als ideeën per plein.

De enquête was gebaseerd op de drie workshops in 2015. Deze workshops leverden, naast veel bruikbare ideeën, een goed beeld op van de thema’s die binnen de wijk als belangrijk worden gezien. In de gehouden enquête werd bewoners en ondernemers gevraagd om alle ideeën te waarderen. Daarna kon men per plein aangeven welke ideeën het beste op dat plein zouden passen.

Op deze pagina presenteren wij u de belangrijkste resultaten van de enquête. Het volledige verslag kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Respons

In totaal hebben 728 bewoners en ondernemers meegedacht.

In procenten bedraagt de respons ruim 9% (van 7.696 bewoners van 15 jaar of ouder). Dat toont de grote betrokkenheid van de bewoners bij de herinrichting van de pleinen aan. Uit de analyse blijkt dat de enquête is ingevuld door een groep mensen die zeer representatief is voor de samenstelling van de wijk. De antwoorden geven zo de wensen van de wijk zeer goed weer.

De respons op de enquête was zeer goed en volgt de bevolkingsopbouw van de wijk.
De respons op de enquête was zeer goed en volgt de bevolkingsopbouw van de wijk.

Belangrijke thema’s

Iedereen werd gevraagd om de belangrijkste thema’s voor de pleinen in de wijk te waarderen. ‘Groen’ en ‘Verblijven’ scoren als thema zeer goed. Dit komt overeen met het beeld uit de eerdere workshops.

Waardering van alle hoofdthema's
Waardering van alle hoofdthema’s

De verschillende hoofdthema’s kunnen op verschillende manieren ingevuld worden: zo kun je het thema ‘Verblijven’ invullen door een los bankje te plaatsen, of door een picknickbank te plaatsen.

In de enquête werd gevraagd om al deze mogelijke ideeën te waarderen. Dat leverde het volgende resultaat op:

De waardering van alle mogelijke ideeën (op wijkniveau).
De waardering van alle mogelijke ideeën (op wijkniveau).

Reacties per plein

Er is enthousiast gebruik gemaakt van de mogelijkheid om per plein een reactie te geven. Aanvullend hebben we veel suggesties ontvangen van bewoners met ideeën voor de pleinen.

De resultaten per plein vindt u terug door op deze site naar de pagina Pleinen te gaan. Vanaf daar kunt u het plein openen waarvan u de resultaten wilt zien.

Dit zijn bijvoorbeeld de resultaten voor het Stuyvesantplein:

Resultaten voor het Stuyvesantplein. Open de pagina Pleinen voor de resultaten van de andere pleinen.
Resultaten voor het Stuyvesantplein. Open de pagina Pleinen voor de resultaten van de andere pleinen.

Volledige rapport

Download het volledige rapport: