Categorie archieven: Pleinen

Uitnodiging voor vier pleingesprekken (fase 3)

De gemeente heeft het voorlopig ontwerp voor de inrichting van de pleinen afgerond. De plannen voor vier beeldbepalende pleinen in de derde (en laatste fase) van de herinrichting zullen op afzonderlijke avonden aan de bewoners worden gepresenteerd vanaf eind september. Dat gebeurt tijdens zogenoemde pleingesprekken.

Het voorlopig ontwerp omvat zowel een samenhangend plan voor de openbare ruimte van Bezuidenhout-Oost als per plein een uitgewerkt voorstel voor de inrichting. Dit ontwerp is het resultaat van een aanhoudend enthousiaste inzet van buurtbewoners en de uitkomsten van eerder georganiseerde workshops en een wijkbrede enquête.

Vier pleinavonden
Iedereen die zich betrokken voelt bij de pleinen in Bezuidenhout-Oost is van harte welkom op de onderstaande data:

 • maandag 27 maart:
  plein Cornelis van der Lijnstraat
 • dinsdag 28 maart:
  plein 2e/3e Joan Maetsuyckerstraat
 • woensdag 29 maart:
  Theresiastraat/De Sillestraat
 • donderdag 30 maart:
  De Eerensplein

Op deze avonden zijn uiteraard de direct omwonenden van harte welkom, maar ook iedereen die in Bezuidenhout woont en zich betrokken voelt bij de pleinen is welkom. De pleinen worden immers door de hele wijk gebruikt.

Op de pleinavonden wordt het voorlopig ontwerp gepresenteerd en is er de laatste gelegenheid om het ontwerp aan te passen.

Tijd en locatie:
19.30 uur tot 21.00 uur in het wijkcentrum aan de Johannes Camphuijsstraat 25. Wilt u zich aanmelden via pleinen@bezuidenhout.nl?

Schetsboek

Het schetsboek met de voorlopig ontwerpen kunt u downloaden:

Schetsboek pleinen fase 3 (pdf, 11MB)

In het schetsboek zijn nog geen tekeningen opgenomen voor het De Eerensplein. In verband met de complexiteit van dit plein zijn nog verschillende schetsen in studie. In het pleingesprek op donderdag 30 maart zullen we de laatste stand van zaken toelichten.

Overige pleinen

Voor de kleinere pleinen zijn de inrichtingsvoorstellen meegenomen in de straatontwerpen en in de straatgesprekken besproken en komt er dus geen aparte avond.

Andere pleinen zijn al in de vorige serie pleingesprekken besproken (in september 2016).

Presentatie experimentele inrichting Silleplein

Het De Silleplein wordt heringericht. Het plein zou ongeveer op dezelfde manier heringericht kunnen worden zoals het nu is, maar misschien kan het groen en de openbare ruimte ook groter gemaakt worden door aan één zijde van het plein de straat af te sluiten voor verkeer. De bewoners van het plein, omliggende straten en de wijk waren verdeeld over hoe het plein het best ingericht zou kunnen worden. De gemeente wil daarom een experiment uitvoeren om te ervaren wat afsluiting van de straat zou betekenen.

Het experiment bestaat uit het tijdelijk afsluiten en inrichten van de straat (maximaal 3 maanden), en het gebruik van de openbare ruimte monitoren en evalueren. De tijdelijke inrichting is makkelijk aan te leggen en weer weg te halen en laat het bestaande plantsoen intact.

Op maandag 6 maart is er een bijeenkomst geweest met enkele bewoners rondom het plein, de pleinenwerkgroep, wijkberaad, de gemeente, en bureau Urbanos (die het experiment zal begeleiden en uitvoeren). Tijdens deze bijeenkomst is onder meer gesproken over waarom het experiment plaatsvindt, bezwaren en voordelen van beide varianten, en er is gesproken over de concrete inrichting van het plein tijdens het experiment.

Presentatie Urbanos over experiment (pdf).

Mijlpaal: financiering herinrichting fase 2 rond, wethouder enthousiast over pleinen

Vanmiddag maakte wethouder Boudewijn Revis, die verantwoordelijk is voor de openbare ruimte, bekend dat het college van burgemeesters en wethouders heeft ingestemd met de plannen voor fase 2 van de herinrichting in Bezoudenhout-Oost. Hiermee is ook de financiering rond voor deze fase van de herinrichting.

In een brief aan de gemeenteraad licht de wethouder de plannen toe, waaronder ook de plannen voor de pleinen. Daarnaast was de wethouder vanmiddag aanwezig in de nieuwe Bezuidenhut om de plannen toe lichten aan pers en geïnteresseerden. De wethouder is erg te spreken over de samenwerking tussen gemeente en bewoners.

Deze mijlpaal in de herinrichting van Bezuidenhout-Oost en het pleinenproject is niet onopgemerkt gebleven: het AD schreef een leuk artikel over de huidige stand van zaken, en ook Omroep West was aanwezig op de presentatie.

Uitnodiging voor vijf pleingesprekken

De gemeente heeft het voorlopig ontwerp voor de inrichting van de pleinen afgerond. De plannen voor vijf beeldbepalende pleinen zullen op afzonderlijke avonden aan de bewoners worden gepresenteerd vanaf eind september. Dat gebeurt tijdens zogenoemde pleingesprekken.

Het voorlopig ontwerp omvat zowel een samenhangend plan voor de openbare ruimte van Bezuidenhout-Oost als per plein een uitgewerkt voorstel voor de inrichting. Dit ontwerp is het resultaat van een aanhoudend enthousiaste inzet van buurtbewoners en de uitkomsten van eerder georganiseerde workshops en een wijkbrede enquête.

Vijf pleinavonden
Iedereen die zich betrokken voelt bij de pleinen in Bezuidenhout-Oost is van harte welkom op de onderstaande data:

 • maandag 26 september:
  plein Hendrik Zwaardecroonstraat/Stuyvesantstraat
 • woensdag 28 september:
  Stuyvesantplein
 • maandag 3 oktober:
  De Silleplein
 • maandag 10 oktober:
  het plein Van Heutszstraat/Loudonstraat
 • woensdag 12 oktober:
  het plein Lansberge/Cornelis Van der Lijnstraat

Op deze avonden zijn uiteraard de direct omwonenden van harte welkom, maar ook iedereen die in Bezuidenhout woont en zich betrokken voelt bij de pleinen is welkom. De pleinen worden immers door de hele wijk gebruikt.

Op de pleinavonden wordt het voorlopig ontwerp gepresenteerd en is er de laatste gelegenheid om het ontwerp aan te passen.

Tijd en locatie:
19.30 uur tot 21.00 uur in het wijkcentrum aan de Johannes Camphuijsstraat 25. Wilt u zich aanmelden via pleinen@bezuidenhout.nl?

Voor de kleinere pleinen zijn de inrichtingsvoorstellen meegenomen in de straatontwerpen en in de straatgesprekken besproken en komt er dus geen aparte avond.

Voor de pleinen in en rondom straten die niet nu of komend jaar heringericht worden (fase 3 van de herinrichting) is nog geen ontwerp gemaakt. Een pleinavond voor deze pleinen zal op een later moment georganiseerd worden.

Voorlopige ontwerpen
Het schetsboek met de voorlopig ontwerpen kunt u downloaden:

Schetsboek pleinen (pdf, 13 MB)

Brief van de gemeente
Onderstaande brief wordt in week 38 door de gemeente huis-aan-huis bezorgd in het gebied tussen de Theresiastraat, Carel Reinierszkade, IJsclubweg/Schenkkade en Laan van NOI.

Uitnodiging voor pleingesprekken (brief gemeente) (pdf)