Categorie archieven: Nieuws

Brief van wethouder aan gemeenteraad en pleinenplan

De wethouder heeft een brief naar de gemeenteraad verstuurd waarin het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad om goedkeuring vraagt voor het pleinenplan in Bezuidenhout-Oost (fase 1+2). Ook is het volledige plan te lezen.

Resultaten enquête bekend

Ruim 700 bewoners en ondernemers in Bezuidenhout-Oost hebben de afgelopen maand meegedaan aan de enquête over de herinrichting van de pleinen. In de enquête kon iedereen aangeven welke onderwerpen hij belangrijk vindt voor de pleinen in de wijk: zowel de thema’s op wijkniveau als ideeën per plein.

In totaal hebben 728 bewoners en ondernemers meegedacht.

In procenten bedraagt de respons ruim 9% (van 7.696 bewoners van 15 jaar of ouder). Dat toont de grote betrokkenheid van de bewoners bij de herinrichting van de pleinen aan. Uit de analyse blijkt dat de enquête is ingevuld door een groep mensen die zeer representatief is voor de samenstelling van de wijk. De antwoorden geven zo de wensen van de wijk zeer goed weer.

‘Groen’ en ‘Verblijven’ scoren als thema zeer goed. Er is enthousiast gebruik gemaakt van de mogelijkheid om per plein een reactie te geven. Aanvullend hebben we veel suggesties ontvangen van bewoners met ideeën voor de pleinen.

Waardering van alle hoofdthema's
Waardering van alle hoofdthema’s

Alle betrokkenen bij het pleinenproject (Ingenieursbureau Den Haag, de gemeente, wijkberaad en werkgroep) zijn zeer enthousiast over dit behaalde resultaat. Het vormt een breedgedragen basis voor de ontwerpplannen die de komende periode worden uitgewerkt.

Als werkgroep willen we iedereen ontzettend bedanken die het afgelopen anderhalf jaar heeft meegewerkt aan dit fantastische resultaat.

Uiteraard vindt u op onze website de volledige resultaten terug:

  • Op de pagina Enquête vindt u het volledige rapport en een uitgebreide toelichting.
  • Op de pagina Pleinen kunt u de resultaten per plein zien.