Categoriearchief: Enquête

Bedankt voor de geweldige respons op de enquête!

De afgelopen weken konden alle bewoners en ondernemers in Bezuidenhout hun mening geven over de herinrichting van de pleinen. En dat is gedaan! Ruim 700 reacties hebben we ontvangen voor de enquête. Een geweldig aantal reacties en het laat duidelijk zien dat dit onderwerp leeft in onze buurt. Iedereen die de enquête heeft ingevuld: hartelijk dank!

De enquête is niet alleen via Bezuidenhout Nieuws onder de aandacht gekomen, maar ook dankzij de flyer die in Bezuidenhout-Oost bezorgd is, en via een column van wijkgenoot en Bekende Hagenees Sjaak Bral. De enquête hebben we langer opengehouden dan oorspronkelijk de bedoeling was om zo iedereen de kans te geven de enquête in te vullen.

Column van Sjaak Bral in AD/Haagsche Courant
Column van Sjaak Bral in AD/Haagsche Courant

Tot slot willen we als werkgroep alle vrijwilligers en medewerkers van de gemeente bedanken die bij het project betrokken zijn.

De komende weken verwerken wij alle gegeven antwoorden en uiteraard houden we u via de site en nieuwsbrief op de hoogte van de conclusies.

Enquête – Kies de beste ideeën voor de pleinen in Bezuidenhout Oost!

start-enquete

Bewoners en ondernemers in Bezuidenhout-Oost kunnen van 19 februari tot 15 maart meedoen aan een enquête over de herinrichting van de 22 pleinen in hun deel van de wijk. Op basis van 38 thema’s kunnen zij aangeven wat er op een specifiek plein zou moeten gaan gebeuren. De Werkgroep Pleinen Bezuidenhout-Oost ontving tal van vragen van bewoners over dit unieke project.

Gaat het pleinenproject nog door?
Jazeker! De afgelopen maanden lijkt het wellicht stil te zijn geweest rondom de pleinen, maar dat komt omdat er vooral op de achtergrond werk is verricht. Maar nu gaan we op volle kracht weer verder!

Waarom is het pleinenproject zo belangrijk voor de wijk?
Sinds de bouw van de wijk, zo’n negentig jaar geleden, zijn de karakteristieke pleinen in Oost stapsgewijs steeds meer versplinterd geraakt. De kwaliteit van de wijk wordt mede bepaald door de kwaliteit van de pleinen. De gebruikswaarde ervan voor de wijk is in de loop van de jaren echter sterk afgenomen. Nu alle straten opnieuw worden ingericht, is dit een unieke gelegenheid om de kwaliteit van de pleinen wijkbreed te verbeteren en weer te laten stralen!

Wanneer kan ik op een concreet plan reageren?
Uit een aantal reacties blijkt dat sommige buurtbewoners zich afvragen waarom de thema’s zo abstract zijn. Normaal is het zo dat bij plannen van de gemeente betrokken omwonenden mogen reageren op een concreet ontwerp waarin concrete oplossingen worden voorgsteld. Het probleem is dat de race dan vaak al gelopen is en veel alternatieve opties niet meer haalbaar zijn. Nu zijn de bewoners al in een vroeg stadium betrokken bij de herinrichting van alle pleinen in Bezuidenhout-Oost. Door deze wijkbrede aanpak is de invloed van de bewoners groter, kunnen zij tijdig aangeven aan welke eisen de pleinen in de wijk anno 2016 moeten voldoen en zal de kwaliteit van de pleinen aanzienlijk toenemen omdat die beter aansluit bij de wensen van de wijkbewoners.

Ik heb de workshops gemist, kan ik nog ideeën aandragen?
Zoals in elk ontwerptraject wordt het aantal opties om een ontwerp aan te passen kleiner naarmate de tijd verstrijkt. Tot 15 maart kunt u in de enquête aangeven welke thema’s u van belang vindt voor één of meer pleinen bij u in de buurt. De 38 thema’s waaruit u kunt kiezen, komen voort uit de ongeveer 150 ideeën die wijkbewoners tijdens drie eerdere workshops hebben aangedragen. Op basis van de uitkomsten van de enquête zal de gemeente per plein gedetailleerde ontwerpen gaan maken. Zodra deze ontwerpen gereed zijn, krijgen de omwonenden de gelegenheid om te reageren op deze plannen.

Waarom een enquête? Er waren toch al drie workshops?
De drie workshops in 2015 waren heel zinvol; ze leverden, naast veel bruikbare ideeën, een goed beeld op van de thema’s die binnen de wijk als belangrijk worden gezien. Op verschillende momenten heeft de gemeente laten weten dat er door deze grote inzet vanuit de buurt veel inzicht is ontstaan in de wensen van de bewoners voor hun wijk en directe leefomgeving. Dit blijkt nu al waardevol bij de uitwerking van de plannen voor de herinrichting: zowel voor de pleinen als de straten.

Met de enquête worden de ideeën uit de workshops gekoppeld aan de afzonderlijke pleinen. In de enquête kunt u per plein aangeven welke thema’s u graag terugziet in het ontwerp van de gemeente. U hoeft overigens niet voor ieder plein uw mening te geven, u kunt zich ook beperken tot dat ene plein bij u in de straat. Uw mening heeft dus direct invloed op het ontwerp van de pleinen bij u in de buurt!

Klik hier om de enquete te openen

Geen computer en u wilt toch de enquête invullen? Ga dan op 2 maart tussen 10.00 en 15.00 naar het Wijk- en Diensten Centrum in de Johannes Camphuijsstraat. Daar zijn leden van de werkgroep Pleinen die u graag helpen.

Dit bericht verscheen in de Bezuidenhout Nieuws van februari 2016

Binnenkort: Enquête Pleinen Bezuidenhout-Oost

In de lente- en zomermaanden hebben in totaal 155 bewoners actief meegedaan aan een drietal workshops om samen een uitgebreide verlanglijst te maken voor de pleinen van Bezuidenhout-Oost. Met de resultaten heeft het ingenieursbureau van de gemeente in samenwerking met de bewonerswerkgroep Pleinen geprobeerd alle wensen en ideeën een plaats te geven.

Alle wensen en ideeën zijn gegroepeerd in 38 min of meer verschillende thema’s. De pleinen zijn onderverdeeld in grote, middelgrote en kleine pleinen. Elk plein heeft vervolgens 7, 5 of 3 thema’s meegekregen, die nog verder ingevuld zullen worden. Daarmee ligt het plan nu voor de helft vast en zijn we klaar voor de volgende stap. Bewoners mogen zich namelijk nu gaan uitspreken over de toebedeelde thema’s. Dat doen we eerst online via een enquête. Aan de hand van voorbeeldplaatjes mag het ‘eigen’ pleintje aangepast kan worden of, wanneer men dat leuk vindt, alle pleinen beoordeeld. De uitkomst van de enquête wordt weer gebruikt om per pleintje samen met de bewoners om tafel te gaan zitten om het definitieve ontwerp te maken. Het totaalplan voor de pleinen zal meegenomen worden bij de herinrichting van de straten.

Met de gemeente is de Werkgroep Pleinen nu bezig om de enquête in te richten met duidelijke plaatjes en keuzemogelijkheden. Nog voor het eind van het jaar willen we dan iedereen uitnodigen zijn of haar bijdrage te leveren. Het ingenieursbureau en de Werkgroep Pleinen zorgen dat alle wensen zo gelijk mogelijk verdeeld worden. Door steeds de hele wijk erbij te betrekken hopen we op een mooi en breed gedragen plan, waar de hele wijk beter, fijner en mooier van wordt.

Houd de brievenbus en de website (www.pleinenbzh.nl) in de gaten. Of volg de facebookpagina van Bezuidenhout. Wanneer u zeker niet de enquête wilt missen, stuur dan een email naar pleinen@bezuidenhout.nl om u vast aan te melden.

Dit artikel verscheen ook in de Bezuidenhout Nieuws van december 2015