Alle berichten van Geert Wirken

Tweede bewonersbijeenkomst Silleplein

Na de eerdere bewonersbijeenkomst voor het experiment aan het plein in de De Sillestraat was op 5 april 2017 een tweede bijeenkomst voor de bewoners rondom dit plein. Op deze avond is gepresenteerd hoe de experimentele inrichting er uit gaat zien, op welke manier bewoners kunnen stemmen voor de ontwerpvariant, en hoe het traject na het experiment er uit zal zien.

U kunt de presentatie en het verslag downloaden:

Uitnodiging voor vier pleingesprekken (fase 3)

De gemeente heeft het voorlopig ontwerp voor de inrichting van de pleinen afgerond. De plannen voor vier beeldbepalende pleinen in de derde (en laatste fase) van de herinrichting zullen op afzonderlijke avonden aan de bewoners worden gepresenteerd vanaf eind september. Dat gebeurt tijdens zogenoemde pleingesprekken.

Het voorlopig ontwerp omvat zowel een samenhangend plan voor de openbare ruimte van Bezuidenhout-Oost als per plein een uitgewerkt voorstel voor de inrichting. Dit ontwerp is het resultaat van een aanhoudend enthousiaste inzet van buurtbewoners en de uitkomsten van eerder georganiseerde workshops en een wijkbrede enquête.

Vier pleinavonden
Iedereen die zich betrokken voelt bij de pleinen in Bezuidenhout-Oost is van harte welkom op de onderstaande data:

 • maandag 27 maart:
  plein Cornelis van der Lijnstraat
 • dinsdag 28 maart:
  plein 2e/3e Joan Maetsuyckerstraat
 • woensdag 29 maart:
  Theresiastraat/De Sillestraat
 • donderdag 30 maart:
  De Eerensplein

Op deze avonden zijn uiteraard de direct omwonenden van harte welkom, maar ook iedereen die in Bezuidenhout woont en zich betrokken voelt bij de pleinen is welkom. De pleinen worden immers door de hele wijk gebruikt.

Op de pleinavonden wordt het voorlopig ontwerp gepresenteerd en is er de laatste gelegenheid om het ontwerp aan te passen.

Tijd en locatie:
19.30 uur tot 21.00 uur in het wijkcentrum aan de Johannes Camphuijsstraat 25. Wilt u zich aanmelden via pleinen@bezuidenhout.nl?

Schetsboek

Het schetsboek met de voorlopig ontwerpen kunt u downloaden:

Schetsboek pleinen fase 3 (pdf, 11MB)

In het schetsboek zijn nog geen tekeningen opgenomen voor het De Eerensplein. In verband met de complexiteit van dit plein zijn nog verschillende schetsen in studie. In het pleingesprek op donderdag 30 maart zullen we de laatste stand van zaken toelichten.

Overige pleinen

Voor de kleinere pleinen zijn de inrichtingsvoorstellen meegenomen in de straatontwerpen en in de straatgesprekken besproken en komt er dus geen aparte avond.

Andere pleinen zijn al in de vorige serie pleingesprekken besproken (in september 2016).

Presentatie experimentele inrichting Silleplein

Het De Silleplein wordt heringericht. Het plein zou ongeveer op dezelfde manier heringericht kunnen worden zoals het nu is, maar misschien kan het groen en de openbare ruimte ook groter gemaakt worden door aan één zijde van het plein de straat af te sluiten voor verkeer. De bewoners van het plein, omliggende straten en de wijk waren verdeeld over hoe het plein het best ingericht zou kunnen worden. De gemeente wil daarom een experiment uitvoeren om te ervaren wat afsluiting van de straat zou betekenen.

Het experiment bestaat uit het tijdelijk afsluiten en inrichten van de straat (maximaal 3 maanden), en het gebruik van de openbare ruimte monitoren en evalueren. De tijdelijke inrichting is makkelijk aan te leggen en weer weg te halen en laat het bestaande plantsoen intact.

Op maandag 6 maart is er een bijeenkomst geweest met enkele bewoners rondom het plein, de pleinenwerkgroep, wijkberaad, de gemeente, en bureau Urbanos (die het experiment zal begeleiden en uitvoeren). Tijdens deze bijeenkomst is onder meer gesproken over waarom het experiment plaatsvindt, bezwaren en voordelen van beide varianten, en er is gesproken over de concrete inrichting van het plein tijdens het experiment.

Presentatie Urbanos over experiment (pdf).

Mijlpaal: financiering herinrichting fase 2 rond, wethouder enthousiast over pleinen

Vanmiddag maakte wethouder Boudewijn Revis, die verantwoordelijk is voor de openbare ruimte, bekend dat het college van burgemeesters en wethouders heeft ingestemd met de plannen voor fase 2 van de herinrichting in Bezoudenhout-Oost. Hiermee is ook de financiering rond voor deze fase van de herinrichting.

In een brief aan de gemeenteraad licht de wethouder de plannen toe, waaronder ook de plannen voor de pleinen. Daarnaast was de wethouder vanmiddag aanwezig in de nieuwe Bezuidenhut om de plannen toe lichten aan pers en geïnteresseerden. De wethouder is erg te spreken over de samenwerking tussen gemeente en bewoners.

Deze mijlpaal in de herinrichting van Bezuidenhout-Oost en het pleinenproject is niet onopgemerkt gebleven: het AD schreef een leuk artikel over de huidige stand van zaken, en ook Omroep West was aanwezig op de presentatie.

Uitnodiging voor vijf pleingesprekken

De gemeente heeft het voorlopig ontwerp voor de inrichting van de pleinen afgerond. De plannen voor vijf beeldbepalende pleinen zullen op afzonderlijke avonden aan de bewoners worden gepresenteerd vanaf eind september. Dat gebeurt tijdens zogenoemde pleingesprekken.

Het voorlopig ontwerp omvat zowel een samenhangend plan voor de openbare ruimte van Bezuidenhout-Oost als per plein een uitgewerkt voorstel voor de inrichting. Dit ontwerp is het resultaat van een aanhoudend enthousiaste inzet van buurtbewoners en de uitkomsten van eerder georganiseerde workshops en een wijkbrede enquête.

Vijf pleinavonden
Iedereen die zich betrokken voelt bij de pleinen in Bezuidenhout-Oost is van harte welkom op de onderstaande data:

 • maandag 26 september:
  plein Hendrik Zwaardecroonstraat/Stuyvesantstraat
 • woensdag 28 september:
  Stuyvesantplein
 • maandag 3 oktober:
  De Silleplein
 • maandag 10 oktober:
  het plein Van Heutszstraat/Loudonstraat
 • woensdag 12 oktober:
  het plein Lansberge/Cornelis Van der Lijnstraat

Op deze avonden zijn uiteraard de direct omwonenden van harte welkom, maar ook iedereen die in Bezuidenhout woont en zich betrokken voelt bij de pleinen is welkom. De pleinen worden immers door de hele wijk gebruikt.

Op de pleinavonden wordt het voorlopig ontwerp gepresenteerd en is er de laatste gelegenheid om het ontwerp aan te passen.

Tijd en locatie:
19.30 uur tot 21.00 uur in het wijkcentrum aan de Johannes Camphuijsstraat 25. Wilt u zich aanmelden via pleinen@bezuidenhout.nl?

Voor de kleinere pleinen zijn de inrichtingsvoorstellen meegenomen in de straatontwerpen en in de straatgesprekken besproken en komt er dus geen aparte avond.

Voor de pleinen in en rondom straten die niet nu of komend jaar heringericht worden (fase 3 van de herinrichting) is nog geen ontwerp gemaakt. Een pleinavond voor deze pleinen zal op een later moment georganiseerd worden.

Voorlopige ontwerpen
Het schetsboek met de voorlopig ontwerpen kunt u downloaden:

Schetsboek pleinen (pdf, 13 MB)

Brief van de gemeente
Onderstaande brief wordt in week 38 door de gemeente huis-aan-huis bezorgd in het gebied tussen de Theresiastraat, Carel Reinierszkade, IJsclubweg/Schenkkade en Laan van NOI.

Uitnodiging voor pleingesprekken (brief gemeente) (pdf)

Resultaten enquête bekend

Ruim 700 bewoners en ondernemers in Bezuidenhout-Oost hebben de afgelopen maand meegedaan aan de enquête over de herinrichting van de pleinen. In de enquête kon iedereen aangeven welke onderwerpen hij belangrijk vindt voor de pleinen in de wijk: zowel de thema’s op wijkniveau als ideeën per plein.

In totaal hebben 728 bewoners en ondernemers meegedacht.

In procenten bedraagt de respons ruim 9% (van 7.696 bewoners van 15 jaar of ouder). Dat toont de grote betrokkenheid van de bewoners bij de herinrichting van de pleinen aan. Uit de analyse blijkt dat de enquête is ingevuld door een groep mensen die zeer representatief is voor de samenstelling van de wijk. De antwoorden geven zo de wensen van de wijk zeer goed weer.

‘Groen’ en ‘Verblijven’ scoren als thema zeer goed. Er is enthousiast gebruik gemaakt van de mogelijkheid om per plein een reactie te geven. Aanvullend hebben we veel suggesties ontvangen van bewoners met ideeën voor de pleinen.

Waardering van alle hoofdthema's
Waardering van alle hoofdthema’s

Alle betrokkenen bij het pleinenproject (Ingenieursbureau Den Haag, de gemeente, wijkberaad en werkgroep) zijn zeer enthousiast over dit behaalde resultaat. Het vormt een breedgedragen basis voor de ontwerpplannen die de komende periode worden uitgewerkt.

Als werkgroep willen we iedereen ontzettend bedanken die het afgelopen anderhalf jaar heeft meegewerkt aan dit fantastische resultaat.

Uiteraard vindt u op onze website de volledige resultaten terug:

 • Op de pagina Enquête vindt u het volledige rapport en een uitgebreide toelichting.
 • Op de pagina Pleinen kunt u de resultaten per plein zien.

Bedankt voor de geweldige respons op de enquête!

De afgelopen weken konden alle bewoners en ondernemers in Bezuidenhout hun mening geven over de herinrichting van de pleinen. En dat is gedaan! Ruim 700 reacties hebben we ontvangen voor de enquête. Een geweldig aantal reacties en het laat duidelijk zien dat dit onderwerp leeft in onze buurt. Iedereen die de enquête heeft ingevuld: hartelijk dank!

De enquête is niet alleen via Bezuidenhout Nieuws onder de aandacht gekomen, maar ook dankzij de flyer die in Bezuidenhout-Oost bezorgd is, en via een column van wijkgenoot en Bekende Hagenees Sjaak Bral. De enquête hebben we langer opengehouden dan oorspronkelijk de bedoeling was om zo iedereen de kans te geven de enquête in te vullen.

Column van Sjaak Bral in AD/Haagsche Courant
Column van Sjaak Bral in AD/Haagsche Courant

Tot slot willen we als werkgroep alle vrijwilligers en medewerkers van de gemeente bedanken die bij het project betrokken zijn.

De komende weken verwerken wij alle gegeven antwoorden en uiteraard houden we u via de site en nieuwsbrief op de hoogte van de conclusies.

Enquête – Kies de beste ideeën voor de pleinen in Bezuidenhout Oost!

start-enquete

Bewoners en ondernemers in Bezuidenhout-Oost kunnen van 19 februari tot 15 maart meedoen aan een enquête over de herinrichting van de 22 pleinen in hun deel van de wijk. Op basis van 38 thema’s kunnen zij aangeven wat er op een specifiek plein zou moeten gaan gebeuren. De Werkgroep Pleinen Bezuidenhout-Oost ontving tal van vragen van bewoners over dit unieke project.

Gaat het pleinenproject nog door?
Jazeker! De afgelopen maanden lijkt het wellicht stil te zijn geweest rondom de pleinen, maar dat komt omdat er vooral op de achtergrond werk is verricht. Maar nu gaan we op volle kracht weer verder!

Waarom is het pleinenproject zo belangrijk voor de wijk?
Sinds de bouw van de wijk, zo’n negentig jaar geleden, zijn de karakteristieke pleinen in Oost stapsgewijs steeds meer versplinterd geraakt. De kwaliteit van de wijk wordt mede bepaald door de kwaliteit van de pleinen. De gebruikswaarde ervan voor de wijk is in de loop van de jaren echter sterk afgenomen. Nu alle straten opnieuw worden ingericht, is dit een unieke gelegenheid om de kwaliteit van de pleinen wijkbreed te verbeteren en weer te laten stralen!

Wanneer kan ik op een concreet plan reageren?
Uit een aantal reacties blijkt dat sommige buurtbewoners zich afvragen waarom de thema’s zo abstract zijn. Normaal is het zo dat bij plannen van de gemeente betrokken omwonenden mogen reageren op een concreet ontwerp waarin concrete oplossingen worden voorgsteld. Het probleem is dat de race dan vaak al gelopen is en veel alternatieve opties niet meer haalbaar zijn. Nu zijn de bewoners al in een vroeg stadium betrokken bij de herinrichting van alle pleinen in Bezuidenhout-Oost. Door deze wijkbrede aanpak is de invloed van de bewoners groter, kunnen zij tijdig aangeven aan welke eisen de pleinen in de wijk anno 2016 moeten voldoen en zal de kwaliteit van de pleinen aanzienlijk toenemen omdat die beter aansluit bij de wensen van de wijkbewoners.

Ik heb de workshops gemist, kan ik nog ideeën aandragen?
Zoals in elk ontwerptraject wordt het aantal opties om een ontwerp aan te passen kleiner naarmate de tijd verstrijkt. Tot 15 maart kunt u in de enquête aangeven welke thema’s u van belang vindt voor één of meer pleinen bij u in de buurt. De 38 thema’s waaruit u kunt kiezen, komen voort uit de ongeveer 150 ideeën die wijkbewoners tijdens drie eerdere workshops hebben aangedragen. Op basis van de uitkomsten van de enquête zal de gemeente per plein gedetailleerde ontwerpen gaan maken. Zodra deze ontwerpen gereed zijn, krijgen de omwonenden de gelegenheid om te reageren op deze plannen.

Waarom een enquête? Er waren toch al drie workshops?
De drie workshops in 2015 waren heel zinvol; ze leverden, naast veel bruikbare ideeën, een goed beeld op van de thema’s die binnen de wijk als belangrijk worden gezien. Op verschillende momenten heeft de gemeente laten weten dat er door deze grote inzet vanuit de buurt veel inzicht is ontstaan in de wensen van de bewoners voor hun wijk en directe leefomgeving. Dit blijkt nu al waardevol bij de uitwerking van de plannen voor de herinrichting: zowel voor de pleinen als de straten.

Met de enquête worden de ideeën uit de workshops gekoppeld aan de afzonderlijke pleinen. In de enquête kunt u per plein aangeven welke thema’s u graag terugziet in het ontwerp van de gemeente. U hoeft overigens niet voor ieder plein uw mening te geven, u kunt zich ook beperken tot dat ene plein bij u in de straat. Uw mening heeft dus direct invloed op het ontwerp van de pleinen bij u in de buurt!

Klik hier om de enquete te openen

Geen computer en u wilt toch de enquête invullen? Ga dan op 2 maart tussen 10.00 en 15.00 naar het Wijk- en Diensten Centrum in de Johannes Camphuijsstraat. Daar zijn leden van de werkgroep Pleinen die u graag helpen.

Dit bericht verscheen in de Bezuidenhout Nieuws van februari 2016

Binnenkort: Enquête Pleinen Bezuidenhout-Oost

In de lente- en zomermaanden hebben in totaal 155 bewoners actief meegedaan aan een drietal workshops om samen een uitgebreide verlanglijst te maken voor de pleinen van Bezuidenhout-Oost. Met de resultaten heeft het ingenieursbureau van de gemeente in samenwerking met de bewonerswerkgroep Pleinen geprobeerd alle wensen en ideeën een plaats te geven.

Alle wensen en ideeën zijn gegroepeerd in 38 min of meer verschillende thema’s. De pleinen zijn onderverdeeld in grote, middelgrote en kleine pleinen. Elk plein heeft vervolgens 7, 5 of 3 thema’s meegekregen, die nog verder ingevuld zullen worden. Daarmee ligt het plan nu voor de helft vast en zijn we klaar voor de volgende stap. Bewoners mogen zich namelijk nu gaan uitspreken over de toebedeelde thema’s. Dat doen we eerst online via een enquête. Aan de hand van voorbeeldplaatjes mag het ‘eigen’ pleintje aangepast kan worden of, wanneer men dat leuk vindt, alle pleinen beoordeeld. De uitkomst van de enquête wordt weer gebruikt om per pleintje samen met de bewoners om tafel te gaan zitten om het definitieve ontwerp te maken. Het totaalplan voor de pleinen zal meegenomen worden bij de herinrichting van de straten.

Met de gemeente is de Werkgroep Pleinen nu bezig om de enquête in te richten met duidelijke plaatjes en keuzemogelijkheden. Nog voor het eind van het jaar willen we dan iedereen uitnodigen zijn of haar bijdrage te leveren. Het ingenieursbureau en de Werkgroep Pleinen zorgen dat alle wensen zo gelijk mogelijk verdeeld worden. Door steeds de hele wijk erbij te betrekken hopen we op een mooi en breed gedragen plan, waar de hele wijk beter, fijner en mooier van wordt.

Houd de brievenbus en de website (www.pleinenbzh.nl) in de gaten. Of volg de facebookpagina van Bezuidenhout. Wanneer u zeker niet de enquête wilt missen, stuur dan een email naar pleinen@bezuidenhout.nl om u vast aan te melden.

Dit artikel verscheen ook in de Bezuidenhout Nieuws van december 2015