Afspraken ontwerp De Silleplein

Hieronder vindt u een verslag van de gemeente over de afspraken naar aanleiding van de bewonersavond op 12 oktober 2017 voor bewoners rondom het De Silleplein.


Afspraken naar aanleiding van bewonersavond 12 oktober 2017

Concept-voorlopig ontwerp De Silleplein

Aanwezig waren 23 bewoners, twee bewoners uit de pleinenwerkgroep, ambtenaren van het stadsdeel, ingenieursbureau en DSO.

Presentatie met powerpointsheets door Klaas Hilverda van het ingenieursbureau van de gemeente.

Afspraken/belangrijkste aandachtspunten bij de uitwerking:

  1. In plaats van de zieke kastanjeboom een grote boom terugplanten in het nieuwe ontwerp
  2. Meer fietsparkeergelegenheid, nu 42 ingetekend maar behoefte tussen 60 en 80 fietsen
  3. Hoge bomen bij portieken behouden voor schaduw in bovenwoningen even zijde (anders soort terugplanten die ook schaduw geeft).
  4. Nagaan wat stand van zaken orac’s is
  5. Nagaan of verhuiswagens in voorgesteld ontwerp voldoende dicht bij de woningen kunnen komen
  6. Tweerichtingstraat 5,5 m breed maken
  7. Breedte trottoirs op de tekeningen aangeven
  8. Kinderen mee laten denken/beslissen over een klein speeltoestel
  9. Prullenbakken op het plein plaatsen
  10. Vergroenen trafo

De ontwerper krijgt voor het voorgestelde concept-ontwerp van de aanwezigen een compliment, tegelijkertijd blijven diverse omwonenden tegen het gekozen principe van tweerichtingverkeer aan één zijde van het plein.


Meer informatie over het conceptontwerp: Voorlopig ontwerp Silleplein