Uitnodiging voor vier pleingesprekken (fase 3)

De gemeente heeft het voorlopig ontwerp voor de inrichting van de pleinen afgerond. De plannen voor vier beeldbepalende pleinen in de derde (en laatste fase) van de herinrichting zullen op afzonderlijke avonden aan de bewoners worden gepresenteerd vanaf eind september. Dat gebeurt tijdens zogenoemde pleingesprekken.

Het voorlopig ontwerp omvat zowel een samenhangend plan voor de openbare ruimte van Bezuidenhout-Oost als per plein een uitgewerkt voorstel voor de inrichting. Dit ontwerp is het resultaat van een aanhoudend enthousiaste inzet van buurtbewoners en de uitkomsten van eerder georganiseerde workshops en een wijkbrede enquête.

Vier pleinavonden
Iedereen die zich betrokken voelt bij de pleinen in Bezuidenhout-Oost is van harte welkom op de onderstaande data:

 • maandag 27 maart:
  plein Cornelis van der Lijnstraat
 • dinsdag 28 maart:
  plein 2e/3e Joan Maetsuyckerstraat
 • woensdag 29 maart:
  Theresiastraat/De Sillestraat
 • donderdag 30 maart:
  De Eerensplein

Op deze avonden zijn uiteraard de direct omwonenden van harte welkom, maar ook iedereen die in Bezuidenhout woont en zich betrokken voelt bij de pleinen is welkom. De pleinen worden immers door de hele wijk gebruikt.

Op de pleinavonden wordt het voorlopig ontwerp gepresenteerd en is er de laatste gelegenheid om het ontwerp aan te passen.

Tijd en locatie:
19.30 uur tot 21.00 uur in het wijkcentrum aan de Johannes Camphuijsstraat 25. Wilt u zich aanmelden via pleinen@bezuidenhout.nl?

Schetsboek

Het schetsboek met de voorlopig ontwerpen kunt u downloaden:

Schetsboek pleinen fase 3 (pdf, 11MB)

In het schetsboek zijn nog geen tekeningen opgenomen voor het De Eerensplein. In verband met de complexiteit van dit plein zijn nog verschillende schetsen in studie. In het pleingesprek op donderdag 30 maart zullen we de laatste stand van zaken toelichten.

Overige pleinen

Voor de kleinere pleinen zijn de inrichtingsvoorstellen meegenomen in de straatontwerpen en in de straatgesprekken besproken en komt er dus geen aparte avond.

Andere pleinen zijn al in de vorige serie pleingesprekken besproken (in september 2016).