Presentatie experimentele inrichting Silleplein

Het De Silleplein wordt heringericht. Het plein zou ongeveer op dezelfde manier heringericht kunnen worden zoals het nu is, maar misschien kan het groen en de openbare ruimte ook groter gemaakt worden door aan één zijde van het plein de straat af te sluiten voor verkeer. De bewoners van het plein, omliggende straten en de wijk waren verdeeld over hoe het plein het best ingericht zou kunnen worden. De gemeente wil daarom een experiment uitvoeren om te ervaren wat afsluiting van de straat zou betekenen.

Het experiment bestaat uit het tijdelijk afsluiten en inrichten van de straat (maximaal 3 maanden), en het gebruik van de openbare ruimte monitoren en evalueren. De tijdelijke inrichting is makkelijk aan te leggen en weer weg te halen en laat het bestaande plantsoen intact.

Op maandag 6 maart is er een bijeenkomst geweest met enkele bewoners rondom het plein, de pleinenwerkgroep, wijkberaad, de gemeente, en bureau Urbanos (die het experiment zal begeleiden en uitvoeren). Tijdens deze bijeenkomst is onder meer gesproken over waarom het experiment plaatsvindt, bezwaren en voordelen van beide varianten, en er is gesproken over de concrete inrichting van het plein tijdens het experiment.

Presentatie Urbanos over experiment (pdf).