Binnenkort: Enquête Pleinen Bezuidenhout-Oost

In de lente- en zomermaanden hebben in totaal 155 bewoners actief meegedaan aan een drietal workshops om samen een uitgebreide verlanglijst te maken voor de pleinen van Bezuidenhout-Oost. Met de resultaten heeft het ingenieursbureau van de gemeente in samenwerking met de bewonerswerkgroep Pleinen geprobeerd alle wensen en ideeën een plaats te geven.

Alle wensen en ideeën zijn gegroepeerd in 38 min of meer verschillende thema’s. De pleinen zijn onderverdeeld in grote, middelgrote en kleine pleinen. Elk plein heeft vervolgens 7, 5 of 3 thema’s meegekregen, die nog verder ingevuld zullen worden. Daarmee ligt het plan nu voor de helft vast en zijn we klaar voor de volgende stap. Bewoners mogen zich namelijk nu gaan uitspreken over de toebedeelde thema’s. Dat doen we eerst online via een enquête. Aan de hand van voorbeeldplaatjes mag het ‘eigen’ pleintje aangepast kan worden of, wanneer men dat leuk vindt, alle pleinen beoordeeld. De uitkomst van de enquête wordt weer gebruikt om per pleintje samen met de bewoners om tafel te gaan zitten om het definitieve ontwerp te maken. Het totaalplan voor de pleinen zal meegenomen worden bij de herinrichting van de straten.

Met de gemeente is de Werkgroep Pleinen nu bezig om de enquête in te richten met duidelijke plaatjes en keuzemogelijkheden. Nog voor het eind van het jaar willen we dan iedereen uitnodigen zijn of haar bijdrage te leveren. Het ingenieursbureau en de Werkgroep Pleinen zorgen dat alle wensen zo gelijk mogelijk verdeeld worden. Door steeds de hele wijk erbij te betrekken hopen we op een mooi en breed gedragen plan, waar de hele wijk beter, fijner en mooier van wordt.

Houd de brievenbus en de website (www.pleinenbzh.nl) in de gaten. Of volg de facebookpagina van Bezuidenhout. Wanneer u zeker niet de enquête wilt missen, stuur dan een email naar pleinen@bezuidenhout.nl om u vast aan te melden.

Dit artikel verscheen ook in de Bezuidenhout Nieuws van december 2015