Voorbereiding workshop 3 (donderdag 9 juli)

Beste Mede-Bezuidenhouter,

Komende donderdag 9 juli is de derde Workshop pleinen, zoals in de vorige mail aangekondigd.

Op de site vind je een verslag met alle ideeën vanuit de eerste twee workshops.

We willen je vragen om van te voren vast na te denken over het volgende:

  • welke ideeën vind je het meest belangrijk;
  • hoe zou je deze ideeën vorm kunnen geven of kunnen verrijken;
  • voor welke pleinen vind je deze ideeën het meest geschikt.

Het resultaat van deze workshopavond zal zijn dat je (samen met de andere bewoners) aangeeft welke thema’s en ideeën je op wijkniveau in de plannen verwerkt wil zien.

Wij zien je graag donderdagavond (inloop 18:45; start 19:00) in het Wijk- en Dienstencentrum.

Met vriendelijke groet,
De werkgroep pleinen