Pijnacker Hordijkstraat: kap van 9 bomen

In de Pijnacker Hordijkstraat worden 9 bomen gekapt om plaats te maken voor werkzaamheden aan het riool en het opnieuw inrichten van de straat. In het najaar van 2018 komen er 13 bomen voor terug.

De bomen worden gekapt in de week van 5 maart 2018. Daarbij worden ze tot 1 meter boven de grond afgezaagd, zodat de stronken zichtbaar blijven voor automobilisten. Het kappen van de bomen duurt naar verwachting een halve dag. Een paar dagen van tevoren tot het moment dat de stronken verwijderd worden, geldt een parkeerverbod in de straat.

Nieuwe bomen
Bewoners van de Pijnacker Hordijkstraat mochten aangeven welk soort boom er terugkomt in de straat. De sierkers (Prunus Pandora) kreeg de meeste stemmen. De bomen worden in het najaar geplant.

Sierkers (Prunus serrulata “Hisakura”)