Gesloten: Peiling Bewoners Bezuidenhout Midden en Oost één wijkvertegenwoordiging

Zoals u in de wijkkrant (pag. 19) heeft kunnen lezen wil de wijkvereniging Bezuidenhout West als werkgroep verder onder de vleugels van Wijkberaad Bezuidenhout. Het wijkberaad staat hier positief tegenover en ziet de voordelen van één wijkvertegenwoording vanuit Bezuidenhout. Wij adviseren jullie,  bewoners van Bezuidenhout Midden en Oost, om hiermee in te stemmen.

Bij een positieve uitkomst gaan wij vanaf 1 januari samen verder.

De stemronde is inmiddels gesloten. 

Tot 25 oktober kon u uw stem indienen. En van 17 tot 24 oktober kon u bij de balie van het Wijkcentrum Bezuidenhout terecht om een papieren formulier in te vullen. 

Het invullen kost een paar minuten van uw tijd. Er wordt een aantal gegevens gevraagd ter verificatie dat u in de wijk woont en eenmaal stemt. Deze gegevens worden 30 dagen na de afloop van de stemronde vernietigd. 

Bestuur
Stichting Wijkberaad Bezuidenhout