Over de Parels

Benieuwd naar de talenten en passies van uw Wijkgenoten?

Tijdens de Parelroute geven wijkgenoten uit Bezuidenhout u ‘een kijkje in de keuken’ en tonen u bij hen thuis hun bijzondere passie, hobby of verzameling. Bijvoorbeeld beeldende kunst, muziek, tuinen, en nog veel meer. Bewoners van Bezuidenhout zijn van harte welkom om deel te nemen als Parel of de Parels te bezoeken.

Voorgaande jaren hebben steeds circa 50 Parels meegedaan per Pareldag. Jaarlijks zijn er zo’n 2.000 bezoeken.  In 2019 is het 10-jarig bestaan gevierd met een 2-daagse editie. In 2024 vieren we het 15-jarig bestaan. Tijdens de Parelroute zijn de Parels te herkennen aan een vlag bij hun huis of bijzondere locatie.

Meer weten? Haagse Hout heeft een leuk artikel over de Parels geschreven:
Over de Parels van Bezuidenhout
Wijkberaad Bezuidenhout

De Parelroute wordt georganiseerd door wijkbewoners en actieve vrijwilligers in Bezuidenhout. De werkgroep Parelroute is onderdeel van het Wijkberaad Bezuidenhout. Het Wijkberaad bestaat uit een groep vrijwilligers die zich inzet om de belangen te behartigen van alle bewoners in Bezuidenhout.

Het Wijkberaad organiseert en stimuleert veel projecten voor en door de bewoners zelf, zoals de jaarlijkse vrijmarkt, de straatfeesten en dus ook de jaarlijkse route ‘Parels van Bezuidenhout’. Het Wijkberaad is erg trots op de diversiteit aan creatieve Parels.