Ook een fietstunnel staat volkstuinders tegen

Door Roos HELGERING

HAAGSE HOUT -Vijftig volkstuinen in gevaar en een fietsvoorziening door een tunnel van Bezuidenhout naar Voorburg. Voor de start van de inspraak waren 80 personen naar het Mondriaancollege aan de Diamanthorst gekomen. Na iedere inspreker met tegenargumenten klonk een hartelijk applaus uit de zaal.
Eduard Heijers namens RandstadRail: “De railstructuur moet aangepast worden omdat er eisen voor de veiligheid zijn gesteld waarbij de trein en de lichtere voertuigen over eigen rails rijden. De reconstructie vindt plaats in de ‘boog’ waar de volkstuinen liggen. Er komt een nieuwe onderdoorgang en van de stations .NO1 en CS moeten perrons worden aangepast. In 2006 gaat dit gedeelte in gebruik. ” De insprekers melden grote twijfels over de uitvoerbaarheid. “Het kabinet heeft in deze regeerperiode geen geld opgenomen, alles kan voorlopig bij het oude blijven”.

Fietspad
Voor het bouwverkeer is een tunnel nodig en het is effectief om het fietspad van de IJsclub- weg naar de Spinozalaan hier door te leiden. Het is eenmissende schakel in het stedelijk netwerk. Goede verlichting en een opening in het midden van de tunnel verhoogt de sociale veiligheid. De tunnel roept geweldig veel weerstand op.
“Wat is de doelgroep en wat is het probleem? Het kost 3 miljoen euro en die kunnen beter besteed worqen aan een vergoeding Voor de tuinders. ” De projectleiding: “De nieuwe ge- bieden moeten verbonden worden met het centrum van Den Haag. De combinatie met RandstadRail is heel goed. In donkere maanden en bij regen wordt de fiets minder gebruikt maar onder normale omstandigheden gaan 1000 fietsers van huis naar het werk. De sociale veilighied blijft altijd een discussie. Zoveel fietsers, zoveel meningen.

De volkstuinenKomen wij nog wel aan het woord?” Vreselijk boos zijn de tuinders nog over de zakelijke en hardvochtige toon van de brief waarin de huur per 1 november werd opgezegd. Het ontruimen en schoon opleveren binnen drie maanden wordt als een dolksteek in hart gevoeld.
Heijers erkent dat het niet goed is gegaan. “Dat doe ik niet graag. Er komt een regeling en alle tuinders worden benaderd om zorgvuldig en individueel de specifieke situatie inbeeld te brengen”. “Kunnen wij de huur nu over laten schrijven op iemand anders?” en “Er komt nu wel een nieuwe onderdoorgang maar die is er gekomen omdat wij hebben meebetaald en door een subsidie van het rijk. Het is dus onze doorgang”.
De inspraakperiode loopt tot half oktober. De planologische procedure wordt gestart; het is de bedoeling om in het derde kwartaal 2003 met de werkzaamheden te beginnen.

Speeltuin Haagse Hout krijgt cheque van € 4500

Uitbreiding mogelijk gemaakt door NWO
door Mary Huizinga

Donderdagmiddag 19 september was het extra druk op het speelterrein aan de Spaarwaterstraat. Overal krioelden kinderen in de leeftijden van peuter tot puber, druk bezig met step, fiets, skates of voetbal. Er was veel animo voor de klimwand van Haag Sportief en ook voor het reusachtige luchtkussen. Een clown zorgde voor de grollen en grappen, de kinderen konden geschminkt worden en het goede weer droeg bij tot de feestelijke sfeer tijdens de overhandiging van een cheque ter waarde van €4.500 bestemd voor de uitbreiding van de speeltuin.

De speeltuin wordt het hele jaar door dagelijks bezocht door jong en oud. Er zijn speeltoestellen voor de kleintjes, er is een basketbalterrein, een jeu de boules baan en een groot grasveld voor voetbal of andere sporten. Op vertoon van een lidmaatschapskaart zijn er ook speel- en sportartikelen te leen, zoals stepjes, fietsen, skates, en zelfs jeu de boulesballen. De beheerder, bijgestaan door een aantal vrijwilligers heeft de zorg over het terrein en zijn gebruikers.
De Stichting Welzijn Haagse Hout ontving de prijs, éen cheque van €4.500 uit handen van de heer Cas Maessen namens De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Raymond Taal, de beheerder van het speelterrein, nam de cheque in ontvangst en vertelde hoe NWO betrokken was geraakt bij de uitbreiding van de speeltuin. NWO wilde de interne kwaliteit van haar organisatie verbeteren en had in maart van dit jaar een prijs ter beschikking gesteld voor het project dat de grootste bijdrage leverde aan de kwaliteitsverbetering. De prijs ging naar het team van Cas Maessen en Boudie Rijksschroef. Zij besloten de persoonsgebonden prijs niet in eigen zak te steken, maar een goede bestemming te zoeken in de wijk waarin het kantoor van NWO gehuisvest is. Na enig vooronderzoek viel de keuze op het speelterrein aan de Spaarwaterstraat.

Algemeen belang
Raymond Taal: “De speeltuin voor- ziet in een grote behoefte voor de gehele wijk. Hij is nu ingericht voor kinderen tot 6 jaar. Er zijn echter onvoldoende speeltoestellen voor de wat oudere kinderen. Het geld van de NWO-prijs en het geld voor het winnen van de Gulden Klinker (het beste buurtinitiatief) willen we besteden aan speeltoestellen voor de oudere jeugd. Ik heb in de buurt een enquête gehouden voor de aanschaf van de toestellen en tot mijn verbazing bleek het conventionele speelgoed, grote schommels, een klimrek en een glijbaan, het meest favoriet bij de kinderen”.
Peter Nijboer, die als sportconsulent bij de speeltuin betrokken is, benadrukt het algemeen belang van het speelterrein. “Er zijn zeker drie scholen in de buurt, die van het terrein gebruik maken. Jonge moeders, waarvan sommigen als vrijwilliger een oogje in het zeil houden, onder- houden hier hun sociale contacten. Ook de oudjes, die zich voornamelijk met jeu de boules bezighouden, helpen mee bij een stukje opvoeding van de jeugd”.

Toezegging
Op mijn vraag wanneer de nieuwe toestellen geplaatst zullen worden, betrekt het gezicht van Raymond Taal. Hij legt uit: “De eigenaar van het terrein is O.C.W. De exploitatie is in handen van Welzijn Haagse Hout. Het ligt voor de hand dat de gemeente het grondwerk voor het plaatsen van de toestellen zou bekostigen, dat was mij door twee wethouders ook toegezegd, maar als ik nu aan de bel trek, zijn ze even niet thuis”. De heer Taal is er echter van overtuigd dat alles in orde zal komen. En als we het toch over normen en waarden hebben, dan mag de opvoedkundige functie van een speel/sportterrein toch zeker niet uitgevlakt worden. Het is te hopen dat de gemeente snelover de brug komt, zodat de uitbreiding van het speelterrein ook daadwerkelijk tot stand kan komen. Een verdiende prijs voor alle betrokkenen.

Babylon in handen van magnaat

DEN HAAG | De Amsterdamse ondernemer Erik de Vlieger heeft donderdag het kantoren- en winkelcompex Babylon in Den Haag gekocht. Hij wil Babylon ombouwen tot een groot kantoor- en winkelcomplex. Volgens de zakenman is Babylon na de ingrijpende vernieuwing heel geschikt om een ministerie te huisvesten.

Informatiecentrum Beatrixkwartier opent op 30 augustus 2002

Het Central Business District Beatrixkwartier Den Haag, gelegen pal naast de Utrechtsebaan tussen het Paleis van Justitie en het kantoor van Nationale Nederlanden, wordt ontwikkeld door de gemeente Den Haag en zes marktpartijen in een unieke publiek-private samenwerking. Hier voltrekt zich een ware metamorfose.

Hier wordt met 330 appartementen, 400.000 m2 kantoorruimte, een 4 sterren hotel met 200 kamers, convenience stores, diverse restaurants, creches, fitness-faciliteiten, een grand café, ondersteunende functies en ruim 5.000 parkeerplaatsen een gezellig en sfeervol gebied gecreëerd, waar rond 2006 ca 20.000 mensen zullen werken, wonen en ontspannen.

Voor het zover is, worden diverse gebouwen gesloopt, sommige gerenoveerd, niet passende functies verplaatst, en verschijnt een aantal nieuwe gebouwen. Equinox is recentelijk opgeleverd, CentreCourt is nagenoeg voltooid, Prinsenhof is in aanbouwen de Monarch in voorbereiding.

Om alle geïnteresseerden en belanghebbenden te kunnen laten zien hoe dit gebied er uit gaat zien, is het Informatiecentrum Beatrixkwartier opgezet, dat op vrijdag 30 augustus 2002 om 16.00 uur officieel zal worden geopend door wethouder A.J. Hilhorst.

Wij nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn en verwelkomen u graag om 15.30 uur in het Informatiecentrum aan de Prinses Beatrixlaan 5 te Den Haag. U kunt dan samen met ons aan de hand van de maquette, film en andere beelden zien hoe deze nieuwe wereld gestalte krijgt.

Met vriendelijke groet,

Convenantpartners Beatrixkwartier

Nadere informatie:
Gemeente Den Haag, mevrouw E. Vos

Stuyvesantplein krijgt grote opknapbeurt

Het Stuyvesantplein, middelpunt voor de wijk Bezuidenhout-Oost, krijgt een facelift. Als alles volgens planning verloopt, kunnen de werkzaamheden nog voor het eind van het jaar zijn afgerond. Middelpunt blijft de zandloper, het monument dat het plein zo herkenbaar maakt. Rondom wordt het gras ingeruild voor sierbestrating, het heesterperk vervangen en komt er nieuw straatmeubilair. De kastanjes bepalen de sfeer van het plein en blijven behouden.

Het plein heeft al jaren een rommelig aanzien. Vanaf 1995 heeft de bewonersorganisatie er bij de gemeente op aangedrongen om een grote opknapbeurt uit te voeren. Dit herhaalde verzoek kreeg bij aanvang van de raadsperiode 1998-2002 gehoor. Vanuit de raad werd f 800.000,- beschikbaar gesteld voor verbeteringen. Duidelijk voorbehoud was dat het geld ook daadwerkelijk binnen de raadsperiode zou worden gebruikt, waarvoor het bestemd was.

De weg is nu vrij voor de lang verwachte opknapbeurt. Het voorlopige ontwerp is vorige week aan een bewonersdelegatie gepresenteerd. In een eerder stadium kreeg een grote groep wijkbewoners al gelegenheid om ideeën voor het plein aan te dragen. Vervuiling door hondenpoep op het grasveld was aanleiding om in het nieuwe ontwerp voor een siersteenbestrating te kiezen. Ook de bovengrondse milieubakken scoorden hoog op de lijst van pleinvervuiling. In het nieuwe ontwerp zijn de papier- en glasbakken daarom ondergronds geplaatst.

Het uit zijn krachten gegroeide heesterperk wordt vervangen door een perk met lage sierstruiken, omsloten door een haag van een meter hoog. Ook het straatmeubilair wordt vervangen en er komen meer afvalbakken. Wat blijft, zijn de tramrails, het monument, de viskiosk en de kastanjebomen.
De planuitwerking ondervond vertraging omdat terzelfder tijd ook de HTM haar plannen voor Agglonet voor het eerst publiceerde. Dit toekomstige sneltramtracé komt na 2010 diagonaal over het plein te lopen. Tegen die tijd zal het plein wederom geheel opnieuw moeten worden ingericht. Cruciale vraag voor Stadsbeheer was of hierop moest worden gewacht, of dat er voor de tussenliggende periode toch geïnvesteerd kon worden. In overleg met de bewonersorganisatie van Bezuidenhout-Oost werd daartoe besloten. Het wijkberaad is zeer tevreden met het ontwerp. “Dit project kende veel tegenslag, maar op de valreep zijn we toch erg blij met het eindresultaat”, aldus een woordvoerder. “De gemeente heeft zich bijzonder ingespannen om samen met de bewoners tot een goede overeenstemming te komen”.

Dienst SZW sluit wijkkantoren Haagse Hout en Segbroek

De wijkkantoren Haagse Hout en Segbroek van de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten (SZW) worden eind dit jaar opgeheven. De cliënten van deze wijkkantoren gaan over naar kantoren in aangrenzende stadsdelen.
In de afgelopen jaren zijn veel bijstandsgerechtigden uitgestroomd als gevolg van de economische ontwikkeling en een succesvol activeringsbeleid. Daardoor is het cliënten-bestand van de dienst aanzienlijk gedaald. In verband hiermee besloten Burgemeester en Wethouders op 21 mei tot een herschikking van wijkkantoren.
De daling van het aantal bijstandscliënten heeft ertoe geleid dat in een aantal stadsdelen inmiddels onvoldoende cliënten wonen voor een wijkkantoor met een minimale omvang.

Huizen Bezuidenhof in de verkoop

In het Bezuidenhout te Den Haag worden binnen afzienbare tijd 25 moderne woonhuizen gerealiseerd door Van Roey Projectontwikkelingen. Er worden 4 verschillende typen woningen gecreëerd, waaronder 1 woon-/werkwoning, waarvan de parterre als praktijkruimte kan worden gebruikt. Wat opvalt aan de woningen is de plafondhoogte van 2.90 meter. Alle woningen hebben een achtertuin met berging en achterom.
Van dit project kunt u dagelijks (tevens op zaterdag) een brochure afhalen in de Woonshop tussen 9:00 uur en 17:30 uur.
Verwachte oplevering: 2e kwartaal 2004, brochure af te halen op het kantoor van Makelaardij Nelisse, Statenlaan 128 te Den Haag.
Er is tussen de gemeente, de projectontwikkelaar en een vertegenwoordiging van omwonenden een zogenaamd “Zandbakoverleg” waarin allerlei afspraken zijn gemaakt. Op 13 maart 2003 was de laatste.
De bouw is inmiddels aangevangen. De omwonenden kregen bijgaande brief met informatie over de bouwplanning.

Amalia van Solmsstraat
Woningtype A:
Gelegen aan de Amalia van Solmsstraat worden 8 herenhuizen van type A gecreëerd. Deze woningen kenmerken zich door een plafondhoogte van 2,90 meter en hebben alle een voortuin op het ZW en een 13 meter diepe achtertuin met berging en achterom.

Indeling:
entree, hal, toilet, ruime slaap-/hobbykamer (14,6 m2) en een grote woonkeuken van nagenoeg 29 m2.
1e etage: de grote en zonnige woonkamer beslaat de gehele 1e etage en heeft 2 vide’s en een balkon.
2e etage: overloop, toilet, badkamer (ligbad, douche, wastafel), 3 slaapkamers (resp. 6,7 m2, 13,3 m2 en 9,5 m2) en een berging alwaar de aansluitingen voor wasmachine en droger worden aangelegd. Tevens is deze berging de stookruimte.

Prijzen varieren tussen € 415.000,- en € 420.000,-
Aanvaarding in overleg.

2de Louise de Colignystraat
Woningtype B:
De 5 woningen van type B hebben alle een mooie plafondhoogte van 2,90, een achtertuin op het noorden met achterom en een rustige ligging aan de 2e Louise de Colignystraat.

Indeling:
entree, hal, slaap-/hobbykamer (12,7 m2), ruime eetkeuken van 23,4 m2 met openslaande deuren naar de tuin.
1e etage: de ruime doorzonwoonkamer beslaat de gehele 1e etage van de woning met aan zowel voor- als achterzijde een vide.
2e etage: overloop, toilet, badkamer (ligbad, douche, vaste wastafel), 3 slaapkamer (resp. 6,7 m2, 13,3 m2 en 9,5 m2), berging met CV en aansluiting wasmachine en droger.

Koopsommen variëren tussen € 395.000,- en € 400.000,- v.o.n.

Jacob Mosselstraat ong
Woningtype C:
De woningen van type C hebben alle een grote achtertuin op het ZW met berging en achterom. De woningen zijn ruim van opzet, met een plafondhoogte van 2,90 meter (alle verdiepingen).

Indeling:
begane grond: entree, hal, toilet, bergkast onder de trap, L-vormige woon-/eetkamer met open keuken.
1e etage: overloop, toilet, badkamer (ligbad, douche, wastafel), 3 slaapkamers (6,3 m2, 14,2 m2 en 11 m2).
2e etage: ruime open etage, vrij indeelbaar. Op de 2e etage bevinden zich de CV en de aansluitingen voor wasmachine en droger.

Prijzen variëren tussen € 425.000,- en € 440.000,- v.o.n.

Een Bezuidenhout site