Lauwe reacties op ontwerp Stadsdeelkantoor Haagse Hout

Bouw start in het voorjaar
DEN HAAG – Het ontwerp voor het nieuwe stadsdeelkantoor Haagse Hout aan de Loudonstraat in Bezuidenhout-Oost is klaar. Omwonenden kregen vorige week tijdens een inloopavond de gelegenheid om met eigen ogen te zien hoe het stadsdeelkantoor eruit komt te zien. Over een kleine twee jaar zal het gebied onherkenbaar veranderd zijn.
Ondanks de hevige protesten van de buurt heeft de gemeente de plannen voor Bezuidenhout-Oost doorgezet. Het stadsdeelkantoor komt er, evenals een jongerencentrum, een vestiging van Parnassia, een huisartsencollectief, appartementen en twee parkeergarages. Deze nieuwe gebouwen komen aan weerszijden van de Loudonstraat. Tijdens een inloopavond die de gemeente had georganiseerd, konden de buurtbewoners een maquette met alle geplande gebouwen en de tekeningen van het stadsdeelkantoor bekijken. Ambtenaren en een architect waren aanwezig om het ontwerp voor het stadsdeelkantoor toe te lichten. De ontwerpen voor de andere gebouwen zijn nog niet gepresenteerd.

Hangplek
Het stadsdeelkantoor krijgt drie verdiepingen, waar ongeveer 100 ambtenaren zullen gaan werken. Op de begane grond is straks de afdeling burgerzaken te vinden. Onder het gebouw komt een parkeergarage voor 58 auto’s. Omwonenden zijn bezorgd dat die parkeergarage een hangplek voor jongeren wordt. Ook over het jongerencentrum en over de vestiging van Parnassia die aan de overkant wordt gebouwd, zijn de buurtbewoners bezorgd. De voorzitter van de werkgroep Oost, onderdeel van het Wijkberaad Bezuidenhout, vindt het jammer dat het jongerencentrum en Parnassia er toch komen. Hij benadrukt dat het Wijkberaad vindt dat er wel toezicht moet komen bij het jongerencentrum, want de buurt moet er geen last van hebben. Over het ontwerp voor het stadsdeelkantoor is hij wel positief: “Het totaalplaatje ziet er goed uit”. Ook de reacties van een paar andere buurtbewoners zijn lauw. Ze hadden het hele project liever niet zien komen, maar daar is niets meer aan te doen. De  tekeningen voor het stadsdeelkantoor vinden ze er op zich wel goed uitzien. “Het lijkt wel bij de omgeving te passen, maar we moeten afwachten hoe het echt wordt.”

Natuurlijke ventilatie
“Het is een vriendelijk gebouw,” zegt architect Jan Grupstra van architec tenbureau Tangram uit Amsterdam over het stadsdeelkantoor. “De gevels zijn van rode baksteen, een kleur die verderop in de Loudonstraat ook voorkomt”. Hij haalt een baksteen tevoorschijn om te laten zien wat hij bedoelt. “Om de ramen komen witte houten kaders. Die lijken op de wit geschilderde banden die je in deze buurt op veel huizen ziet”. Het ontwerp dat nu te zien is, is het tweede ontwerp dat de firma Tangram voor het stadsdeelkantoor heeft gemaakt. Het eerste is te lang blijven liggen en werd uiteindelijk te duur bevonden. Het gebouw dat er nu komt is een relatief goedkoop gebouw, volgens de architect, met natuurlijke ventilatie, wat zoveel betekent als dat de ramen open kunnen. Er staat ook een aantal ambtenaren klaar om de bewoners te woord te staan. Projectleider Ariën Versteeg laat zich niet verleiden tot een hernieuwde discussie over de plannen voor het gebied en het verzet van de bewoners tegen de komst van het jongerencentrum, Parnassia en de parkeergarages onder twee” gebouwen. Na de laatste bewonersavond is er niets meer veranderd, daarvoor waren de plannen al te ver gevorderd, zegt de projectleider. “We verwachten dat we in maart de bouwvergunning voor het stadsdeelkantoor krijgen en dat we in april of mei met de bouw kunnen starten. De bouwtijd is 15 tot 16 maanden.” Het ontwerp voor het stadsdeelkantoor ligt nog tot 7 maart ter inzage in het Gemeentelijk ContactCentrum aan het Spui en in het Stadsdeelkantoor aan het Kleine Loo.

Fietstunnel tussen Voorburg en Den Haag

De fietsverbinding tussen Den Haag Bezuidenhout en Voorburg komt er toch. Eerdere protesten binnen de Haagse gemeenteraad zijn donderdagavond van tafel gegaan.
Volgens het gemeentebestuur van Den Haag kan de aanleg van de fietstunnel het beste samenvallen met de komst van RandstadRail om kosten te besparen. Een aantal volkstuinen moet wijken voor de fietstunnel.
Fietsers dringen al langer aan op een veilige fietsroute tussen Voorburg Noord en Den Haag Bezuidenhout. De fietstunnel gaat bijna vier miljoen euro kosten.

Bijna half miljard beschikbaar voor RandstadRail

De Haagse gemeenteraad stelt 450 miljoen euro beschikbaar voor de aanleg van RandstadRail. De raad heeft donderdagavond haar goedkeuring gegeven aan het voorstel van verkeerswethouder Bruins voor de aanleg van de lightrailverbinding tussen Den Haag, Zoetermeer en Rotterdam. Het  rijk en steden als Leidschendam-Voorburg betalen ook mee aan RandstadRail.
In 2006 moeten de treinen in Den Haag gaan rijden. Twee jaar later zou de verbinding ook Rotterdam moeten aandoen.

Den Haag krijgt nieuw Centraal Station

Donderdag 6 februari heeft de gemeente Den Haag de instemming van het Rijk gekregen voor haar plannen rond het Centraal Station: Den Haag Nieuw Centraal. Het Rijk levert de gemeente hierbij een bijdrage van  € 128 miljoen. Dit schrijft minister Kamp van VROM, mede namens zijn collega De Boer van Verkeer en Waterstaat in een gezamenlijke brief aan de gemeente.
Tijdens de informatiemiddag/avond op donderdag 20 februari 2003 bent u vanaf 16.00 tot 20.00 uur welkom in de Haagse Lobby van het Stadhuis. De Haagse Lobby kunt u bereiken via de entree van de Openbare Bibliotheek aan het Spui, van waaruit u de lift neemt naar de 10e etage. Betrokken ambtenaren zijn deze middag/avond aanwezig om u aan de hand van een maquette en een tentoonstelling uitleg te geven over de plannen voor Den Haag Nieuw Centraal.

Centraal Station Den Haag ‘s nachts definitief dicht

DEN HAAG – Station Den Haag Centraal gaat ‘s nachts vanaf één uur definitief dicht voor daklozen. Het besluit hing al enige tijd in de lucht. De Nederlandse Spoorwegen hebben woensdag gezegd dat er nu een definitief plan voor sluiting ligt. Het plan zal op 3 februari worden ingevoerd.
Volgens de NS is er ‘s nachts veel overlast door daklozen en hangjongeren op het station.
De Kessler Stichting zegt begrip te hebben voor de maatregel van de NS, maar is bang dat de daklozen straks elders voor overlast zulle zorgen. De stichting wil zo snel mogelijk een nieuwe opvangplek voor de groep van 40 tot 60 daklozen die vaak overnacht op het station.

Bureau Overbosch ook ‘s nachts open

Het Haagse politiebureau Overbosch aan de Vlaskamp is vanaf vandaag ook ‘s nachts geopend. Bewoners van het stadsdeel Haagse Hout kunnen ook ‘s nachts met hun problemen, verhaal of aangifte bij het eigen wijkbureau terecht.

Stadsspeld voor echtpaar Stikkelman

Vrijwilligers zijn de smeerolie van de maatschappij

Door Piet Niekerk
DEN HAAG. Nederland staat bekend om het vrijwilligerswerk, hetgeen zonder enige vorm van betaling verricht wordt. Buitenlanders staan versteld van wat Nederlanders doen in hun vrije tijd als vrijwilliger: het helpen van bejaarden, buren, zieken en zich inzetten voor de leefbaarheid in de woonomgeving. Totaal is er in Nederland een legioen van zo’n 80.000 vrijwilligers en Den Haag is daarin niet slecht vertegenwoordigd. Ook in het stadsdeel Haagse Hout zijn er nogal wat vrijwilligersbrigades actief en zowel collectief als individueel hebben de vrijwilligers grote verdienste. Nu heeft Bezuidenhout-West een paar van zijn coryfeeën – inderdaad een echtpaar – de Stadsspeld zien verlenen, te weten het vrijwilligersechtpaar Stikkelman-Kok.

Het was de avond van donderdag 9 januari, dat wethouder Jetta Kleinsma van Welzijn, Volksgezondheid en Emancipatie op de feestelijke nieuwjaarsreceptie de Stadsspelden ‘- elk -echtelid kreeg er een -uitreikte. Het is volgens de wethouder maar één keer eerder gebeurd, dat de Stadsspeld tegelijk aan een echtpaar werd toegekend. De avond was zowel feestelijk als officieel en voorzitter Fred Antonisse van Wijkraad / Bewonerscommissie ‘memoreerde dat het jaar 2002 “een zeer bewogen jaar voor ons is geweest, met als dieptepunt het overlijden van onze voorzitter Jan van der Biesen, die heen is gegaan op 46 jarige leeftijd.” Dat was in de zomer van het afgelopen jaar en sinds oktober is Fred zijn opvolger. De nieuwe voorzitter heeft op zich genomen ‘door te blijven gaan in de geest van Jan’.

Kantoorkolossen
Bezuidenhout-West kent de laatste jaren een relatieve rust. De buurt is niet meer zo’n bouwput als een jaar of tien geleden. Het is een buurt, een toch nog nieuwbouwwijk te noemen’ omgeving tussen enorme kantoorkolossen, zeer herkenbaar, met bijzondere bouwwerken. Dat is de schets, die wethouder Kleinsma geeft van de wijk en waaraan zij toevoegt: “Er is ook genoeg te doen in de buurt. En dat is niet in de laatste plaats te danken aan de bewonersorganisatie, het Wijkberaad Bezuidenhout- West.
Daarom zijn de bewoners van dit gedeelte van Den Haag de buurt als van hen gaan beschouwen. Buurtacti- viteiten zijn vrijwel uitsluitend een zaak van vrijwilligers.” Dat is in Bezuidenhout-West niet anders en wethouder Kleinsma memoreerde dat deze buurt “in het rijke bezit is”van vrijwilligers die zich helemaal geven voor het vrijwilligerswerk. En het echtpaar StikkeIman-Kok is daar een voorbeeld van.”

Overblijfmoeder
De wethouder memoreerde de staat van dienst van het echtpaar. Beide echtelieden zijn ruim zeventien jaar actief als vrijwilliger en hebben in die periode grote sociale betrokkenheid aan de dag gelegd door altijd aandacht te besteden aan het wel en wee van de wijkbewoners. Kleinsma memoreerde de wijkfeesten, de viering van Oud en Nieuw, sinterklaas, bingoavonden, uitstapjes voor ouderen en hen de helpende hand bieden, bardiensten. ” Als vrouw begin ik maar bij de man”, zo startte de wethouder haar toespraak, maar na de verdiensten van de heer StikkeIman opgesomd te hebben, stapte zij over naar de echtgenote. “U bent uit hetzelfde hout gesneden en sinds 1985 actief als vrijwilligster bij het wijk- en dienstencentrum en doet als zodanig niet onder voor uw man. Bovendien heeft u in de jaren tachtig en negentig de rol op u genomen van overblijfmoeder op de Liduina Basisschool. Een functie waar velen u nog dankbaar voor zijn en een Nieuwiaarsbijeenkomst is natuurlijk een mooie gelegenheid om een en ander te memoreren.

Smeerolie
Velen waren aanwezig om van hun dankbaarheid te getuigen voor zoveel onbaatzuchtig werk. Fen Haag heeft het vrijwilligerswerk hoog op de agenda staan en Jetta Kleinsma noemde vrijwilligers de smeerolie van de maatschappij, ja zelfs van de economie. De heer en mevrouw Stikkelman, beiden 50 jaar en al een mooie staat van dienst, werden er bijna verlegen van, zo in het zonnetje gezet te worden. Maar de wethouder wilde van die bescheidenheid niets weten en verklaarde ‘apetrots’ te zijn dat zij het vrijwilligerswerk in haar portefeuille heeft. De gemeente Den Haag koestert ook het werk en honoreert als daar aanleiding voor is graag de verdiensten van de vrijwilliger. De toekenning van de Stadsspeld geschiedt als de kandidaat zich minstens tien jaar verdienstelijk heeft gemaakt voor de stad en haar inwoners. De gegadigden worden voorgedragen door het bestuur van een vereniging of organisatie, dan wel een particulier of de directie van een bedrijf. In principe kan iedereen een vrijwilliger voordragen voor onderscheiding en de afdeling Voorlichting en Externe Betrekkingen trekt dan na of de voordracht terecht is. Zo ja, dan ontvangt de gegadigde een Stadsspeld, het sierlijke kleinood van zilver, voorstellende een gestileerde ooievaar, waarin een klein pareltje verwerkt. Het echtpaar Stikkelman is nu de trotse bezitter van de Stadsspeld.

Wederom verzet tegen plannen Beatrixkwartier

DEN HAAG – De plannen van de gemeente Den Haag voor de verdere ontwikkeling van het Beatrixkwartier tot  kantoorgebied stuiten opnieuw op verzet. Dat bleek vorige week tijdens een hoorzitting bij de Raad van State in Den Haag. Daar zijn de bezwaren behandeld tegen de achtste herziening van het bestemmingsplan Bezuidenhout-Midden.
De Stichting Bezuidenhout-Midden vecht het besluit aan van de provincie Zuid-Holland om het aangepaste bestemmingsplan begin vorig jaar goed te keuren. De stichting is het niet eens met de nieuwe bouwmogelijkheden die het plan biedt. Een belangrijk onderwerp van discussie is het toestaan van 18 meter in plaats van de eerdere 9 meter hoge nieuwbouw op de PTT-kavel die aan de Louise Henriëttestraat grenst.
Naar  mening van de stichting had men de effecten van de geplande nieuwbouw op het woongenot in de directe omgeving nader moeten onderzoeken. “Uitgangspunt van het bestemmingsplan is immers dat in dit overgangsgebied juist rekening moet worden gehouden met de aanliggende woonfunctie”, aldus woordvoerster J. van Egmond. De verhoging zou bovendien niet nodig zijn, omdat eigenaar KPN geen plannen voor bebouwing van de kavel heeft.
Ook de mogelijke bouw van een derde parkeerverdieping onder vier kantoorgebouwen is onnodig, naar mening van de stichting. “Geen van de projectontwikkelaars heeft een derdeondergrondse laag opgenomen in de bouwplannen”, volgens Van Egmond. De stichting wijst daarnaast op het ontbreken van onderzoek naar mogelijke bouwschade als gevolg van diepere bouwwerken.
Evenmin is de stichting het eens met het opnemen van de locatie van de voormalige Wilhelminakerk in het bestemmingsplan. Volgens haar moet de locatie bestemd worden in het plan voor het wgenoemde binnengebied en niet in dat voor het Beatrixkwartier. De overige bezwaren van de stichting zijn eerder al door de Raad van State behandeld tijdens een spoedzitting. Uitspraak volgt over enkele maanden.

‘RandstadRail een uit de hand gelopen hobby’

HAAGSE HOUT -Cocky Hoek uit Bezuidenhout strijdt als volkstuinder tegen de aanleg van een fietstunnel bij de molen langs de Schenk, dwars op de toekomstige sporen van RandstadRail. Waarom? “Ik vind die tunnel gewoon bezopen. Nut en noodzaak ontbreken. Dat ding wordt 45 meter lang en dat is eng. Hij kost meer dan vier miljoen euro. Voor dat geld kun je voor fietsers veel belangrijker zaken bereiken.”

Verder speelt natuurlijk mee dat voor de fietstunnel én de aanleg van verhoogde lightrailsporen volkstuinen in het Groene Oor moeten sneuvelen, al is nog onbekend wanneer dat gebeurt. De datum dat de tuinen leeg moeten opgeleverd is steeds verschoven, legt Cocky uit, verder is er inmiddels sprake van compensatie. “Eerst was het wegwezen, nu gaat het fatsoenlijker. ” Gek is wel, vindt Cocky, dat de NS als verhuurder in de toekomst het houden van dieren op de volkstuinen wil verbieden. “Hier staan 65 tot 100 paarden en dat is algemeen bekend. Moet dat verboden worden? Nee toch, kun jij in de krant geen lans breken voor die paarden?” Vorige week boekte Cocky als inspreker succes in de raadscommissie die de tunnel moet aanbevelen. Misschien moest verkeerswethouder Bruins in plaats van een tunnel kijken naar de mogelijkheden van een fietsbrug. Cocky pakt een kaart om haar gelijk te halen: “Die tunnel ligt helemaal niet op een fietsroute. Zeg nou zelf: Als je van Leidschenveen naar het centrum van Den Haag wil fietsen, dan ga je toch niet omrijden voor een tunnel? Nee het lijkt er meer op dat RandstadRail een uit de hand gelopen hobby is geworden. Het gaat mij niet om een stuk volkstuin dat wegvalt, ik vind die tunnel gewoon dom. “

De pastoor van het Bezuidenhout, J.J.M. Kwaaitaal, met emeritaat

Op 1 maart 2003 gaat pastoor J.J.M. Kwaaitaal met emeritaat. De oud-deken van Den Haag is dan precies 11 jaar pastoor van de Bezuidenhoutse parochie Onze Lieve Vrouw van Goede Raad en de Bezuidenhoutse/Voorburgse parochie St. Liduina. Met de opdracht “Geef het Licht door” wordt in januari/februari 2003 in beide parochies op passende wijze van de pastoor afscheid genomen.

Een Bezuidenhout site