Stichting De Regenboogboom uit Bezuidenhout eerste prijswinnaar van het Nationaal Compliment 2002!

Het Nationale Compliment, dé prijs voor het beste vrijwilligersproject, werd dit jaar voor de zesde keer uitgereikt. Onder voorzitterschap van Henk Kasbergen, directeur Nationaal Jeugdfonds Jantje Beton, selecteerde de jury uit 550 inschrijvingen drie winnende projecten. De eerste prijs, 12.500 euro ging naar Stichting De Regenboogboom, uit Den Haag (Joan van Hoornstraat in Bezuidenhout). De tweede prijs van 7500 euro werd gewonnen door Buurtbemiddeling uit Gouda. Dress for success uit Rotterdam ontving de derde prijs van 5000 euro.

Stichting de Regenboogboom leert kinderen die te maken hebben met ziekte, trauma en handicap op eigen kracht een innerlijk gevoel van veiligheid en vrijheid te scheppen – op ieder moment dat zij daar zelf behoefte aan hebben. Ze kunnen daarmee met meer zelfvertrouwen, rust en levenslust hun moeilijke omstandigheden tegemoet treden.

Kinderen worden bezocht in (academische) ziekenhuizen en instellingen. In de loop der jaren is een wijze van werken ontwikkeld, waardoor de gedachtewereld van een kind wordt afgeleid van diens pijnlijke situatie naar een wereld waar ruimte is voor de eigen fantasie en levenskracht. Daarvoor gebruiken zij o.a. een met kristallen en bloemen versierde boom, liedjes en verhalen.

Uit het Jury rapport: ”De jury heeft grote bewondering voor het zware en bijzondere werk dat de vrijwilligers van de Regenboogboom doen. Het opmerkelijke van dit project is dat de stichting verder gaat dan een kort bezoek om de kinderen afleiding te bezorgen. De vrijwilligers bieden de kinderen met de Regenboogboom immers op een blijvende manier een helpende hand doordat ze op elk gewenst moment in hun fantasie kunnen terugkeren naar hun eigen regenboogbos. De jury is ervan overtuigd dat dit opmerkelijke project anderen inspireert en van zeer grote waarde is voor haar omvangrijke doelgroep. De jury beloont het project Stichting de Regenboogboom daarom met genoegen voor de eerste prijs van het Nationaal Compliment 2002.”

Oprichting buurtpreventie moet overlast tegengaan

Ook in Bezuidenhout-West hinder van daklozen
door Piet Niekerk

DEN HAAG -Al geruime tijd is het op het Centraal Station en omgeving niet pluis. Junks, zwervers en (verslaafde) daken thuislozen zorgen al sinds jaar en dag voor overlast in de vorm van diefstal, zakkenrollerij, agressie, vernielingen, vervuiling enzovoort, als gevolg van drugsgebruik en alcohol.
Regelmatig wordt er omgeroepen: “Pas goed op uw eigendommen, er zijn zakkenrollers en tasjesdieven actief .Op en rondom het station Den Haag CS vinden diverse vormen van overlast en criminaliteit plaats. Bij een probleemanalyse wordt onderscheid gemaakt tussen overlast die in het station wordt ondervonden en de overlast en criminaliteit die buiten het station wordt ondervonden. Onder ‘in’ het Centraal Station wordt in dit verband verstaan de stationshal en de aangrenzende ruimten, de perrons en het busplatform. Onder ‘buiten’ het Koningin Julianaplein, de Anna van Buerenstraat en de Rijnstraat.
Hoewel Politie Haaglanden, de Spoorwegpolitie en de gemeente Den Haag participeren in een ‘projectgroep’ veiligheid stations, behoren overlast en criminaliteit ter plaatse bepaald niet tot het verleden. Er worden periodiek oekazes uitgevaardigd, alsmede gedetailleerde rapporten gelanceerd met lange inleidingen, maar veel effect hebben deze papieren maatregelen tot dusver niet gehad. Aanbevolen worden onder andere extra surveillance (geoptimaliseerd cameratoezicht), vergroten opvangcapaciteit dak- en thuislozen. Wat dat laatste betreft zou Den Haag een voorbeeld kunnen nemen aan New York, waar de burgemeester verplicht is daklozen een onderdak te bieden. In deze metropool zijn 380.000 daklozen, geen geringe opgave dus om deze ontheemden op te vangen. Het New Yorkse stadsbestuur beschikt echter over -opgelegde -cruiseschepen en die bieden een hoop zwervers een onderkomen.

Soepbus
Veel van de onverlaten, die het station CS en omgeving onveilig maken zijn voormalige soepbus-klanten. Tot vorig jaar stond de ‘soepbus’ permanent opzij van het station in de Anna van Buerenstraat. Er werd in de avondlijke en nachtelijke uren soep, koffie en brood verstrekt, terwijl daklozen er ook de nacht konden doorbrengen. Dat is toen stopgezet vanwege toenemende agressie en onderlinge vechtpartijen, waarbij het buspersoneel niet buiten schot bleef. De soepbus is sindsdien mobiel en rijdt ‘s avonds en ‘s nachts een route door de binnenstad en enkele buitenwijken. Een woordvoerder van de Kessler Stichting, die de soepbus exploiteert, zegt: “Nu de soepbus mobiel is, zijn er veel minder problemen en kunnen we meer mensen bedienen. Hij rijdt dagelijks, na 23.00 uur zijn ronde en doet ‘s nachts een paar keer het Centraal Station aan. Ook verschijnt de bus in verschillende buitenwijken, zoals Kijkduin, Scheveningen en Zuiderpark, waar concentraties daklozen en zwervers zijn”. De woordvoerder weet mee te delen, dat er ‘s nachts zo’n 200 a 300 mensen worden bereikt. “Dat is veel meer dan vroeger en we hebben geen trammelant meer”.
Zakkenrollerij wordt het meest gepleegd in de hal van het CS op de drukke tijden tussen 15.00 en 18.00 uur. En bij het beperkte treinverkeer tussen 1.30 en 4.30 uur, als er nauwelijks sprake is van (sociale)controle, vinden er ook veelwantoestanden plaats. Een doordeweekse dag, nog vroeg op de avond, geen (spoorweg)politie of veiligheidsfunctionarissen te bekennen, Alleen een paar geüniformeerde servicedames van de NS vigileren in de stationshal van het CS. Zij mogen geen inlichtingen verstrekken, terwijl ze best wat weten. Uiteindelijk zegt er een: “Het kan pas link worden hier ‘s avonds na tien uur en als je dan die linkeruitgang neemt kom je in de Anna van Buerenstraat, daar kan je laat op de avond beter niet alleen in gaan” . In de vooravond is er inderdaad weinig loos, een enkele junk of dakloze loopt er al te spinzen. Een schuift er voorbij, een sjofele figuur, een reusachtige tas meezeulend en met zijn ogen rollend als een rat in een kaaspakhuis. Maar de sporen in de straat liegen er niet om: bierblikjes, lege flessen, allerlei afval en vooral een stank van urine, het armzalige domein van de desperado’s.

Afgesloten
Bezuidenhout-West grenst onmiddellijk aan het Centraal Station Den Haag en omgeving en de wijk heeft het twijfelachtige genoegen nogal eens geconfronteerd te worden met de uitwassen van de stationsbuurt. Zo heeft een woordvoerder van de wijkraad Bezuidenhout-West bittere klachten over de uitzaaiing, die zijn wijk teistert. “Die gasten komen van het Centraal Station en omgeving en bij ons worden regelmatig auto’s opengebroken. Laatst trof een bestuurslid, die op de Schenkkade woont, ‘s nachts een slapende man aan op de achterbank van zijn auto. En er vinden hier geregeld autokraken en inbraken plaats, allemaal gepleegd door die ongeregelden van het Centraal Station, die hier naar toe uitzwermen.” De wijkraad heeft echter een antwoord ontwikkeld op de overlast en criminaliteit. De woordvoerder: “We zijn bezig met het opzetten van buurtpreventie, een nacht per week patrouilleren om onverlaten af te schrikken. We zeggen natuurlijk niet wanneer, maar het werkt preventief. We hebben al 12 tot 15 mensen en het enthousiasme is groot”. Op de valreep komt het bericht binnen, dat per 1 januari aanstaande een gezamenlijke maatregel van NS en gemeente van kracht wordt, dat de stationshal van het CS niet meer toegankelijk is voor mensen zonder geldig plaatsbewijs. Aangezien de veiligheid door stationsondernemers en ook niet door officiële instanties kan worden gegarandeerd is dit uiteindelijk eens een effectieve maatregel.

Het Stadsdeel vergadert een beetje onwennig: Waarom wordt het afval te vroeg buiten gezet?

HAAGSE HOUT – Het overleg vorige week tussen de stadsdeelcommissie Haagse Hout en bewoners van Mariahoeve en Bezuidenhout verliep onwennig en stroef. Een dreigend politiek steekspel werd snel afgekapt: “Niet in het stadsdeeloverleg, dat moet maar in de raad plaats vinden. Hier moeten zaken worden gedaan. Hoe gaat dat functioneren met inkomens die variëren van bijstand tot zes maal modaal?”
Er waren nogal wat klachten: aankondigingen ontbraken in openbare gebouwen, vergaderstukken waren te laat of niet ontvangen, de Welzijnsorganisatie reageert onvoldoende. De geplande sterktereductie bij bureau Overbosch van de politie is zorgelijk. Vertegenwoordigers van Marlot en Benoordenhout waren niet aanwezig. De ergernis van buurtbewoners over rondhangende jongeren op het Stuyvesantplein duurt nog steeds voort zonder dat een oplossing in zicht is. Voor het Haags Hopje op het Jan van Riebeeckplein is nog geen personeel gevonden terwijl dat per 1 november beloofd was. Het ouderenwerk is beneden de maat. Nadat de raadsleden zich voorgesteld hadden wilde stadsdeelwethouder Verkerk (VVD), op uitnodiging aanwezig, graag uitleggen wat zijn visie is op zijn rol en de zogeheten integrale stadsdeelbeschrijving. Dat wordt de basis voor het plan dat naar het college van burgemeester en wethouders gaat. Het is de foto van het gebied. Raadsleden en bewoners vroegen zich af waarom de wateroverlast in Bezuidenhout Oost nog steeds niet is aangepakt. Een jarenlang durend onderzoek is nog steeds niet afgerond. Het blijft maar voorkomen, ook in andere wijken van de stad. Gezamenlijk zal het Hoogheemraadschap Delfland worden uitgenodigd. Afwentelen op de eigen verantwoordelijkheid van bewoners is te gemakkelijk. De normen en waarden discussie start met de hondenpoep in het Sophiepark. Tegen de verslonzing zijn plannen gemaakt, maar op korte termijn moet ook wat gebeuren. Gezamenlijk hebben bewoners opgeruimd, jongeren laten weer troep achter. De politie is een paar keer opgetreden en dat werkt wel. Een klantenpanel is in voorbereiding als onderdeel van het werkplan van de politie zodat in overleg kan worden bepaald waar de prioriteit moet worden gelegd. Verkerk: “De overheid kan het niet alleen, we moeten gezamenlijk optreden. Waarom wordt afval te vroeg op straat gezet? Auto’s staan steeds weer verkeerd geparkeerd. Hoe krijgen we dat weer in het gareel? Ik ben onaangenaam getroffen door de plannen om minder politiepersoneel in te zetten, dat leidt tot meer onveiligheid”. Raadsleden vragen zich af hoe de verdeling tussen stadsdelen moet worden gemaakt. Wethouder Verkerk belooft verslag te doen in het college van burgemeester en wethouders. Op de stadsdeelbeschrijving kan schriftelijk worden gereageerd. De volgende stadsdeel-commissievergadering wordt op 11 februari 2003 gehouden.

Raadscommissie positief over plan B&W voor Koningin Sophiepark

De Raadscommissie SWE heeft overwegend positief gereageerd op de voorstellen van B&W voor de aanpak van het Koningin Sophiepark. Het voorstel komt er op neer dat er 6 luxe huizen zullen worden gebouwd aan de Amalia van Solmsstraat op het bestaande sportveldje. Het sportveldje zal, maar daarover wordt pas t.z.t. besloten, verplaatst worden naar de lokatie waar nu de bouwketen van de Prinsenhof staan. Met name is ingegaan op de vraag of de woningen er daadwerkelijk moeten komen. De uitspraak van een van de leden “Bezuidenhout heeft het wel erg zwaar te verduren door alle bouwactiviteiten.” werd wel algemeen gedeeld. Wethouder Hilhorst gaf echter aan dat de bouw nodig was om de renovatie van het park te kunnen bekostigen. Alle partijen waren het er ovrigens roerend over eens dat de omwonenden daarbij zeer nauw betrokken dienen te worden. Er werd ingesproken door een fervent tegenstandster van de komst van de woningen en een vertegenwoordiger van de werkgroep Koningin Sophiepark. Deze laatste betoogde liever geen woningen te zien, maar begrip te hebben voor de noodzaak om financiering te vinden voor de renovatie van het park dat overigens in 2006 na de aanpassingen groter zal zijn dan nu. Wel is de waarde van het park voor de buurt nog eens benadrukt en is er gewezen op de grote betrokkenheid van de bewoners bij het park, getuige ook de succesvolle opruimactie.

Herinrichting Openbare Ruimte Beatrixkwartier kan van start

Het college van burgemeester en wethouders is vandaag akkoord gegaan met het Voorlopig Ontwerp Openbare Ruimte Beatrixkwartier. Ook de Raam-overeenkomst tussen gemeente en private partijen in het Beatrixkwartier en de financiële onderbouwing van het Voorlopig Ontwerp Openbare Ruimte Beatrixkwartier zijn vastgesteld. Hiermee kan de uitwerking van de herinrichting van de openbare ruimte in het Beatrixkwartier van start gaan. Naar verwachting is het definitief ontwerp in 2003 gereed en daarna kan begonnen worden met de uitvoering van de deelgebieden. Het is de planning om in 2008 het gehele Beatrixkwartier gereed te hebben.

Opruimactie in Koningin Sophiepark door omwonenden groot succes

Op zaterdagochtend 9 november hebben zo’n 20 volwassenen tezamen met ca 10 kleine kinderen een grote opruimactie uitgevoerd in het Koningin Sophiepark. Om 10.00 uur werden de mouwen opgestroopt en werd, met behulp van harken, bezems, prikstokken, scheppen, zagen, heggescharen en een kruiwagen enzovoort, het achterstallig onderhoud eens even flink aangepakt. Het materiaal werd deels door de gemeente, deels door de deelnemers zelf verzorgd. Ook aan de inwendige mens was gedacht.
Vooral de bladeren, het dorre hout en het zwerfvuil zijn opgeruimd. Hoewel lang niet al het blad is opgeveegd zijn er ongeveer 60 (!) grote vuilniszakken gevuld alsmede het kunstwerkje aan de ingang bij de Koningin Sophiestraat. Het verzamelde hout zou bijna de concurrentie aankunnen met de hoeveelheid die men in Twente gebruikt voor de paasvuren. Verder zijn er veel stenen, een brandblusser, enkele autobanden, verkeersbordpalen, bierblikken, plastic, fietssloten, flessen en dergelijke gevonden. Gelukkig geen drugsnaalden.
De jeu de boulesbaan ziet er weer helemaal piekobello uit en op enkele punten is flink de zaag en de schaar in het groen gezet om de overzichtelijkheid in het park wat terug te krijgen.
De gemeente heeft de maandagochtend er na alles afgevoerd. Duidelijke was dat ze even overvallen werden door de omvang van het verzamelde afval. Dat werd dus een aantal keren op en neer rijden.
Al met al een groot succes en met grote tevredenheid kijken we dan ook terug op deze actie die op 17 mei 2003 een vervolg krijgt. De komende dagen de spierpijn maar even verbijten. De kinderen zullen, net als de volwassen deelnemers, vanacht goed slapen….

Straatnaamborden Joan Maetsuyckerstraat vervangen

DEN HAAG – Het is één van de moeilijkste Haagse straatnamen: de Joan Maetsuyckerstraat. De naam blijkt zo ingewikkeld te zijn dat zelfs de gemeente Den Haag er moeite mee heeft. Op twee straatnaamborden blijkt de straatnaam verkeerd te zijn gespeld. Dat is ontdekt door drie neven, die vroeger in de Joan Maetsuyckerstraat woonden, en een keer per jaar samen door de straat wandelen om herinneringen op te halen. De foute straatnaamborden zijn vrijdagmiddag vervangen. Joan Maetsuycker was van 1653 tot 1678 gouverneur-generaal van Nederlands-Indië.

Centraal wonen in Bezuidenhof

‘Je weet in deze wijk waar je aan toe bent’
Buiten de stad Den Haag wordt volop nieuwbouw gerealiseerd, maar ook daarbinnen rond het centrum gebeurt dit nog regelmatig. Bezuidenhof is zo’n nieuwbouwproject gelegen in de statige wijk Bezuidenhout ten noorden van het Haagse Bos.

Op de plek van de voormalige culinaire Francois Vatelschool komen 25 stadswoningen te staan. Toen in 1996 bekend werd dat de school op zoek was naar andere huisvesting is Van Roey Project-ontwikkeling BV in nauw overleg met de gemeente Den Haag en diverse bewonersgroeperingen actief bezig geweest om de locatie een passende woonbestemming te geven. Het resultaat is het project Bezuidenhof.
Het gebied waar de koophuizen worden gebouwd ligt aan de Amalia van Solmsstraat, de 2e Louise de Colignystraat en de Jacob Mosselstraat. De woningen liggen zeer centraal in Den Haag. Dichtbij het Centraal Station en de Utrechtse Baan en goed bereikbaar per auto en  openbaar vervoer. Voor winkels kunnen toekomstige bewoners terecht in de nabijgelegen Theresiastraat en op de Laan van Nieuw Oost Indië. Ook zijn diverse scholen in de buurt te vinden.

Bestaande wijk
Het wonen in een al bestaande wijk heeft veel voordelen in vergelijking tot bijvoorbeeld een Vinex-locatie. Henk van Riel, projectontwikkelaar: “Je weet precies waar je komt te wonen. In een totaal nieuwe wijk is het altijd moeilijk om te zien waar je precies komt te zitten. Ook kun je in het Bezuidenhof gebruik maken van de bestaande voorzieningen. Je weet precies waar je aan toe bent.”
De woningen worden gebouwd in drie verschillende types. Woningtype A heeft een woonkeuken en slaapkamer/hobbykamer op de begane grond. Aan de achterzijde ligt een groot terras dat toegankelijk is via twee openslaande deuren. Op de eerste verdieping, die via een dichte trap te bereiken is, ligt een ruime woonkamer met twee vides en een balkon. Drie slaapkamers en een badkamer bevinden zich op de tweede verdieping. Woningtype B heeft een ruimere entree en iets andere indeling. Type C daarentegen heeft de woonkamer en keuken op de begane grond. Drie slaapkamers en een badkamer bevinden zich op de eerste etage. De grote zolder is vrij in te delen. Eén van de 25 is bestemd als mega woon/werkwoning met een woonkamer van circa 80 vierkante meter en een praktijkruimte van ongeveer 70 vierkante meter.
“Deze is niet bestemd voor detailhandel of zware industrie, maar bijvoorbeeld voor een huisarts, fysiotherapeut, makelaar, administrateur enzovoort” , legt Van Riel uit. Er kan overigens nog ingeschreven worden op deze woning.

Moderne bouwstijl
Bezuidenhof heeft een moderne bouwstijl gekregen die toch past in de bestaande statige 19de eeuwse stijl van de wijk. Zo hebben de verdiepingen een hoogte van 2 meter 90. Bij de meeste nieuwbouwwoningen is dit 2 meter 45. De ramen zijn ook flink groot. De hoogte van de totale woning is even hoog als de oudere woningen in de 2de Louise de Colignystraat, zodat de huizen goed in het straat beeld passen. De entrees worden geaccentueerd door het hoge raam erboven, waardoor het licht diep de woning in valt. Per straat verschillen de gevels van elkaar door toevoeging van hoge of lage erkers. Hierdoor ontstaat een zeer gevarieerd bouwblok. De helft van de woningen, waarvan de verkoopprijzen beginnen bij 395.000 euro, is inmiddels al verkocht. De kopers zijn voornamelijk doorstromers die al een woning in Den Haag hebben. Vanwege de prijs zijn dit vooral tweeverdieners. “Ook zijn het mensen die de wijk Bezuidenhout zeer aangenaam vinden om in te wonen. Of ze werken in één van de nabijgelegen kantoren die de buurt rijk is”, licht de projectontwikkelaar toe.
Nelisse Makelaars BV aan de Statenlaan in Den Haag heeft de verkoop van de woningen in handen. De bouw is onlangs gestart. Geïnteresseerden kunnen de voortgang op internet volgen via de website
www.vanroey.nl. De oplevering van het Bezuidenhof staat gepland in het vierde kwartaal van 2003.

Een Bezuidenhout site