Vrijmarkt 2023

Op Koningsdag gaat de vlag weer uit!

Waar: Spaarwaterveld
Datum: Donderdag 27 april 2023
Tijd: 10.00 – 15.00 uur
Opbouwen: vanaf 9.00 uur

Kom naar het Spaarwaterveld en maak de kinderen blij!

Programma

9.00 uur Hek open voor opbouw
10.00 uur start Vrijmarkt
11.00 – 13.00 uur Draaiorgel
11.00 – 14.00 uur Schminkster
15.00 uur einde Vrijmarkt

Bij de opening s.v.p. de instructies van de organisatie volgen. Lees hieronder de huisregels.

Huisregels Vrijmarkt

 • Deelname aan de Vrijmarkt en betreden van het terrein geschiedt geheel
  voor eigen risico
 • Aanwijzingen van de organisatie dienen direct te worden opgevolgd
 • Gebruik van afvalcontainers is verplicht. U dient uw plek schoon achter te laten
 • Geen toegang voor dieren
 • Geen verkoop van etenswaren en (alcoholhoudende) drank
 • Geen verkoop van levende have (dieren)
 • Geen fietsen op het veld (behalve Iaden/ lossen)

Succes en veel plezier namens Stichting Wijkberaad Bezuidenhout

Reduce seagull nuisance
Use the free yellow rubbish bags

Reduce seagull nuisance:

 • Do not feed seagulls
 • Do not leave any food residues
 • Offer your food waste in a large GFT container or small GFT bucket
 • Use yellow garbage bags

Get free yellow rubbish bags at:

Why yellow rubbish bags

Yellow rubbish bags are available free of charge for neighbourhoods where rubbish is still collected in bin bags. Seagulls and other animals destroy the ordinary grey rubbish bags, causing litter on the streets. From March to September, seagulls have nests with young and the nuisance caused by broken rubbish bags is especially high.
Yellow rubbish bags are the most effective remedy against gulls. Therefore, you can collect extra firm yellow bags free of charge during this period.

To avoid nuisance, it is wise to tie the bags tightly. And put them at the street only on the day of rubbish collection.

Do not feed gulls

Gulls (and ducks too) do not need extra food. Feeding bread is very unhealthy for these animals, moreover it attracts unwanted species, causes pollution in public spaces, it can also lead to noise pollution and aggressive behaviour of the gull.

Do not dispose food waste

Dispose your food waste in a large GFT container or small GFT bucket. You can request these free of charge from the municipality (www.denhaag.nl/nl/afval/huishoudelijk-afval/minicontainer-kliko-aanvragen-of-teruggeven.htm)

Are you going to renew your roof?

If you are going to renew your flat roof, consider a green roof or a roof without gravel (both not attractive for gulls to nest on).

Beperk meeuwenoverlastGebruik de gratis gele vuilniszakken

Beperk meeuwenoverlast:

 • Meeuwen niet voeren
 • Laat geen etensresten achter
 • Biedt uw etensresten aan in een grote GFT-container of kleine GFT-emmer
 • Gebruik gele vuilniszakken

Haal gratis gele vuilniszakken bij:

Waarom gele vuilniszakken

De gele vuilniszakken zijn gratis beschikbaar voor wijken waar het huisvuil nog in vuilniszakken wordt opgehaald. Meeuwen en andere dieren maken de gewone grijze vuilniszakken kapot waardoor er rommel op straat komt. Van maart tot en met september hebben de meeuwen nesten met jongen en is de overlast door kapotte vuilniszakken extra groot.
Gele vuilniszakken zijn het meest effectieve middel tegen meeuwen. Daarom kunt u in deze periode de extra stevige gele zakken gratis ophalen.

Om overlast te voorkomen is het sowieso verstandig om de zakken goed dicht te binden. En ze pas aan de stoeprand te zetten op de dag dat het huisvuil wordt opgehaald.

Meeuwen niet voeren

Meeuwen (en ook eenden) hebben geen extra voer nodig. Het voeren van brood is erg ongezond voor deze dieren, bovendien trekt het ongewenste diersoorten aan, zorgt het voor vervuiling in de openbare ruimte, het kan ook leiden tot geluidsoverlast en agressief gedrag van de meeuw.

Geen etensresten

Biedt uw etensresten aan in een grote GFT-container of kleine GFT-emmer. Die kunt u gratis aanvragen bij de gemeente (www.denhaag.nl/nl/afval/huishoudelijk-afval/minicontainer-kliko-aanvragen-of-teruggeven.htm)

Gaat u uw dak vernieuwen?

Mocht u uw platte dak gaan vernieuwen, overweeg dan een groen dak of een dak zonder grind (beide niet aantrekkelijk voor meeuwen om te broeden).

Bewonersvergadering 2023

Beste bewoner, 
 
Om iedereen een comfortabele vergadering te laten bijwonen is het helaas niet meer mogelijk om  u aan te melden.  Er is zo enthousiast op onze oproep gereageerd dat de zaal inmiddels vol zit. Wij vragen hiervoor uw begrip. 
 
Mochten er nog onderwerpen zijn waar u graag aandacht voor wilt, dan kunt u het mailen naar communicatie@bezuidenhout.nl


Hieronder de agenda, het jaarverslag en de notulen van de vorige vergadering. Er volgt nog een aanvulling op het jaarverslag vanuit de werkgroepen. 

Agenda Bewonersvergadering 8 mei 2023

Lees de agenda bewonersvergadering

Jaarverslag 2022

Lees het Jaarverslag 2022 Wijkberaad Bezuidenhout

Financiële stukken 2022

Lees de financiële Jaarstukken 2022

Notulen 2022

Lees het concept verslag van de Algemene Bewonersvergadering van Bezuidenhout 2022

Activiteit aanmelden

 

Meld je aan als vrijwilliger

Expositie Kunst ter Plekke

Laatst keer ‘Open Tuin met Kunst ter Plekke

Jaarlijks, in de maand juni, wordt in de tuinen van Natuurtuinen De Groene Schenk een expositie georganiseerd. Dit jaar zal dat zijn op 3, 4, 10, 11, 17 en 18 juni van 12.00 – 16.00 uur.

In de 4 tuinen die te bereiken zijn via het hek aan het fietspad bij de molen zijn de 1e 3 weekenden van juni de kunstwerken van verschillende kunstenaars te zien in de weelderige tuinen.

Kijk voor meer info op de website kunstterplekke.nl

De nieuwe wijkkrant: April 2023 BZH Nieuws 86

De nieuwste editie van de wijkkrant staat nu online. Veel leesplezier!

Alle edities van de Bezuidenhoutse wijkkrant sinds 2006 zijn te vinden op de site.

Bezuidenhut op het Spaarwaterveld 

Wist je dat je op het Spaarwaterveld ook de Bezuidenhut staat? Daar kun je een warme of koude drank met iets lekkers nuttigen voor een klein bedrag terwijl je (klein)kinderen zich buiten vermaken.

Het wordt gerund door een club vrijwilligers uit de buurt. De Bezuidenhut is ook te huren voor kinderfeestjes, op vrijdagochtend is er sinds kort ook seniorengym en in de zomer worden er ook kleine concerten gegeven. Doordeweeks zetten de vrijwilligers ook speelgoed buiten na schooltijd wat gratis gebruikt mag worden op het speelveld. Ben je klaar of wil je met iets anders spelen dan kom je terugbrengen waar je mee gespeeld hebt en mag je wat anders lenen.

Heb je ook interesse in het vrijwilligers werk, we kunnen meer mensen gebruiken in ons gezellige team, vraag meer informatie of meld je direct aan bij het Wijk en Dienstcentrum bij Robert Boer. 

Nieuwsgierig geworden? Kijk op Bezuidenhut.nl

Kinderkleding speelgoedbeurs 2023

Kom voor een klein prijsje shoppen voor je kinderen.
Vrijdags nemen we speelgoed en kleding in en zaterdag mag je zelf komen winkelen. 3/4 van de opbrengsten van je ingeleverde spullen is voor jou en een kwart is voor de organisatie.

Kinderkleding speelgoedbeurs

Zaterdag 15 april
11.00-13.30 uur

WDC Bezuidenhout, Johannes Camphuijsstraat 25

Zomerkleding
Boxen, bedjes, buggy’s, verkleed,- sportkleding, fietsjes en zwemspullen (geen ondergoed, matrassen, kinderwagens, knuffels, dvd’s en cd’s, buitenschoenen)

Vrijdag 14 april inname

 • 09.00-11.00 uur
 • 13.00-14.30 uur
 • 18.30-20.00 uur

max: 30 stuks bovenkleding (maat 68-maat 164) héél, schoon en modern.
max: 30 stuks speelgoed (incl. boeken)

Zaterdag 15 april

 • 17.30-18.00 uur Ophalen geld en spullen
Geen pin, graag zo klein mogelijk betalen!!!
info: kinderkledingbeurs070@gmail.com

Een Bezuidenhout site