Haagse PvdA bezoekt huiskamers rondom Centraal Station

Den Haag – De Haagse afdeling van de PvdA is zaterdag te vinden in huiskamers rond het Centraal Station en de Herengracht. Dat is in het kader van de hot-spot actie. Die houdt in dat de PvdA zes avonden lang de meest onveilige plekken in Den Haag bezoekt. De conclusies van het onderzoek worden daarna gebundeld en gepresenteerd aan het Haagse college.
De eerste avond werd vorige week gehouden in de Wagenstraat. Daaruit bleek dat bewoners van de Haagse Stationsbuurt extra inzet en harder optreden willen van politie om de overlast van junkies tegen te gaan. Dat is de eerste conclusie van een onderzoek naar de onveiligheid in Den Haag.

College stemt in met ontwerp RandstadRail-lijn 6 en Prinses Beatrixlaan

Het college van B&W heeft vandaag ingestemd met het voorlopig ontwerp van RandstadRail-lijn 6 en het voorlopig ontwerp van het RandstadRail-deelproject Prinses Beatrixlaan. Naar aanleiding van de inspraakreacties van bewoners en andere belanghebbenden op de eerdere ontwerpen van het deelproject Prinses Beatrixlaan, zijn onderdelen van dit ontwerp aangepast.

Bijzonder viaduct Prinses Beatrixlaan
Volgens het Masterplan Beatrixkwartier uit 1999 moet RandstadRail op een hoogwaardige manier in het gebied worden ingepast. Met de vaststelling van het ontwerp van RandstadRail-deelproject Prinses Beatrixlaan kan aan deze eis worden voldaan. Er komt een opvallend vormgegeven viaduct dat bestaat uit een stalen vakwerkconstructie (ook wel de ‘netkous’ genoemd) en een nieuwe RandstadRail-halte ter hoogte van de Prinses Marijkestraat / Jan Pietersz. Coenstraat. De huidige halte Ternoot wordt circa zestig meter verplaatst in de richting van de Laan van NOI. Naar aanleiding van de inspraakreacties is het ontwerp aangepast. De belangrijkste veranderingen zijn verbeteringen aan de looproutes voor voetgangers bij halte Ternoot en de nieuwe halte Prinses Beatrixlaan en de verbetering van de verkeersveiligheid van de kruising Prinses Beatrixlaan/Schenkkade.

RandstadRail-lijn 6
Het voorlopig ontwerp RandstadRail-lijn 6 omvat aanpassingen die nodig zijn om RandstadRail te laten rijden op de bestaande route van lijn 6, inclusief de aanleg van nieuwe sporen door de Apeldoornselaan. Deze aanpassingen zijn nodig omdat RandstadRail-voertuigen iets langer en breder zijn dan de huidige tram. Ook wordt een aantal kruisingen aangepast om de doorstroming van RandstadRail te verbeteren. De meeste inspraakreacties hadden betrekking op lijnvoering, nieuwe sporen in de Apeldoornselaan, verwachte overlast als gevolg van de overstaphalte bij ziekenhuis Leyenburg en het dichtzetten van de doorsteek De Rade.

De gemeente Den Haag deelt de zorgen van de omwonenden. Na nogmaals zorgvuldig naar de plannen gekeken te hebben, is de gemeente ervan overtuigd dat het huidige ontwerp hiermee voldoende rekening houdt. De gemeente Den Haag zal zorgen voor alternatieve parkeerruimte nabij de Apeldoornselaan, de overstaphalte Leyenburg zorgt nauwelijks voor meer overlast (vergelijkbaar met 1 bus per 6 à 7 minuten) en het dichtzetten van de doorsteek De Rade leidt niet tot filevorming bij de kruising Bouwlustlaan.

Realisatie RandstadRail op koers
Inmiddels is de eerste halfjaarlijkse rapportage aan het college van B&W aangeboden. De eerste rapportage gaat over de periode van het raadsbesluit van 13 februari 2003 tot en met april 2003 en wordt ook aan de gemeenteraad aangeboden. Hieruit blijkt dat de uitvoering van RandstadRail goed op koers ligt. De planning wordt strak en nauwgezet gevolgd om zo snel mogelijk tot aanbesteding van de vele aanlegwerkzaamheden te komen en medio 2006 met RandstadRail te rijden.

Straatspeeldag Theresiastraat: De zebra is geopend

Woensdag 4 juni was het dan na een jarenlange strijd zover. Tijdens de nationale straatspeeldag is op de Theresiastraat bij de speeltuin ‘Spaarwaterveld’ onder grote belangstelling de nieuwe zebrapad geopend onder aanwezigheid van wethouder Bruijns en vele kinderen en ouders en begeleiders.

Reeds 10 jaar is er gestreden voor een veilige oversteekplaats bij de speeltuin. Door een wijziging in de voorrangssituatie aldaar is de Theresiastraat een soort ‘vrijbaan’ geworden voor snelverkeer. Auto’s, maar ook bus 4 geven vaak flink gas. Oversteken voor ouders, kinderen, begeleiders en oudere mensen was en is een gevaarlijke aangelegenheid. Enkele jaren terug zijn op de dezelfde plaats klaarovers ingezet, die door gevoel van onveiligheid snel met hun werk hebben moeten stoppen. Vorig jaar heeft Thérèse van der Velden, een bezorgde ouder, het initiatief genomen aandacht te vragen voor een zebrapad tijdens de nationale straatspeeldag. Onder toeziend oog van de politie is toen de straat 10 minuten afgezet voor een demonstratie, die onder veel gelid van kinders en hun begeleiders en aanwezigheid van enkele raadsleden en RTV West is gehouden. Dit zorgde voor succes: de dialoog met de gemeente was hiermee geopend. Er is vervolgens veel overleg gevoerd met de gemeente, HTM en de brandweer. Vooral de laatste partijen streven naar een open baan van de Theresiastraat, zonder hobbels, zebra’s en andere obstakels. Al snel kwam de toezegging van een zebra, maar de locatie was nog een punt van studie.

Onder druk van een nieuwe straatspeeldag Theresiastraat heeft de gemeent op maandag 26 mei 2003 de zebrapad neergelegd. Het actieprogramma werd daarmee omgegooid tot een feestelijke opening van de zebra. Met spelletjes voor kinderen op straat en een muzikale en komische bijdrage van een draaiorgel en clown Skippy was het een succesvolle middag geworden. Iedereen, hartelijk dank voor de hulp!

De straatspeeldag Theresiastraat was een initiatief van een groep ouders onder de naam ‘Comité Veilig oversteken Theresiastraat’ met een sterke samenwerking met de basisscholen Nutsschool Bezuidenhout en Van Hoogstratenschool en de NSO’s Tobias en Twee vriendjes. Meer informatie is te verkrijgen bij het comité, t.n.v. Thérèse van der Velden (tvandervelden@wanadoo.nl ).


Haagse Bos beschermd stadsgezicht

Het Haagse Bos heeft officieel de status van rijks beschermd stadsgezicht gekregen. Het bijzondere bos, waar koningin Beatrix haar woonpaleis Huis ten Bosch heeft staan, reikt tot in het centrum van Den Haag.  De minister van VROM besloot het Haagse Bos op de lijst van beschermde stadsgezichten te zetten op verzoek van de gemeente Den Haag.
Door de nieuwe status is het vrijwel uitgesloten dat het monumentale groengebied in de toekomst ingrijpende veranderingen ondergaat. Tot nog toe werd het bos nog niet beschermd door de Monumentenwet. De Haagse wethouder B. Bruins, verantwoordelijk voor monumentenzorg, toonde zich dinsdag content met het besluit van de minister.

Het Haagse Bos neemt een prominente plaats in in verleden en heden van Den Haag, Nederland en het koninklijk huis. De Hollandse graven hielden er vanuit hun residentie in s-Gravenzande jachtpartijen. Destijds was het Haagse Bos nog een enorm woud, en bestond Den Haag nog niet.
In 1645 werd Huis ten Bosch gebouwd voor stadhouder Frederik Hendrik en zijn echtgenote Amalia van Solms. De kenmerkende slingerende vijverpartijen en de landschappelijke stijl van het Haagse Bos kregen gestalte in 1819. In de meidagen van 1940 schoot Prins Bernhard in de tuin van Huis ten Bosch op overkomende Duitse vliegtuigen. Het bos liep schade op door de aanleg van de Atlantikwall door de Duitsers. Later in de oorlog gebruikte de bezetter het bos als lanceerplaats voor de V2’s op Londen wat leidde tot het dramatische bombardement van de Britse Royal Air Force op het Bezuidenhout.
Door de schaarste aan brandstof stond bij de bevrijding in 1945 nog slechts 15 procent van de bomen overeind. In 1950 was het bos alweer voorzien van jonge aanplant. Begin 2001 vroeg kroonprins Willem-Alexander op een bevroren vijver bij Huis ten Bosch Máxima Zorreguita ten huwelijk.

Het Haagse Bos is anno 2003 nog altijd eigendom van het Rijk. Staatsbosbeheer zorgt ervoor dat het natuurgebied op orde blijft. Hoewel grote veranderingen in het gebied dus uit den boze zijn, gebeurt er de komende tijd wel het een en ander. Staatsbosbeheer en de gemeente willen het bos aantrekkelijker maken voor bezoekers en tegelijkertijd de natuurwaarde verbeteren.
Een van de opvallende elementen in het opwaarderen van het bos is de terugkeer van de muziek. Militaire kapellen geven in de zomermaanden op een aantal woensdagavonden concerten op de Walther Boerweide. Daarmee wordt een oude traditie nieuw leven ingeblazen. Voor de Tweede Wereldoorlog gaf de Koninklijke Militaire Kapel ook al beroemde concerten in een muziektent in het Haagse Bos.

Veel klachten uit Haagse Hout en Leidschenveen over voorzieningen

Haagse jongerenraad presenteert rapport

door Robert Brunwin de Jong

Jongeren uit Leidschenveen en Haagse Hout hebben nogal wat klachten over hun voorzieningen. Zo heeft Leidschenveen helemaal geen jongerencentrum en krijgt de jeugd van Haagse Hout bij de gemeente naar haar mening weinig of geen gehoor. Maar misschien gaat dat nu veranderen.

Een en ander bleek op de gevarieerde informatiemiddag die de Haagse Jongerenraad vorige week woensdag hield. Jongeren uit de hele stad konden daarvoor tussen 16.00 en 20.00 uur terecht in het oude Theater Concordia, aan de Hoge Zand; nabij de Brouwersgracht. Rond 17.30 uur kwamen burgemeester Deetman en wethouder Klijnsma er bij. Zij kregen het rapport: ‘Haagse jongeren aan het woord’ gepresenteerd, het samenvattend eindverslag van de ontmoetingen die de Jongerenraad tussen januari en mei in de acht stadsdelen heeft georganiseerd.

Tussen de bezoeken aan de vele kraampjes door werd het podium van het kleine theater benut voor enkele optredens, zoals een formidabele dansuitvoering van ‘Pah de Duh’, gevormd door Janine en Andy. Dansimprovisatie van de bovenste plank! Onder de vele organisaties en groepen die informatie aanboden over activiteiten waar jongeren aan kunnen meedoen of die jongeren zelf voor en met elkaar hebben opgezet, bevond zich ook Fonds 1818. Een van de grootste ‘goede doelenorganisaties’ in Den Haag en omgeving, waar men met een goed idee voor een maatschappelijk, artistiek, educatief of cultureel project aan kan kloppen. Als het goed in elkaar steekt en voldoet aan bepaalde criteria hebben ook jongeren een kans om financiële ondersteuning van het fonds te krijgen.

Presentatie
Een belangrijk moment was rondhalf zes aangebroken, toen Nick Vogels, voorzitter van de Jongerenraad, zijn presentatie- met projectie van dia’s – starte van ‘Haagse jongeren aan hetwoord’. Terwijl burgemeester Deetman en wethouder Klijnsma voor in de zaal meekeken en -luisterden, noemde Vogels een aantal aanbevelingen uit het rapport die de Jongerenraad aan burgemeester en wethouders en de Haagse gemeenteraad doet. Met het verzoek die in de komende begrotingsbehandeling en in de stadsdeelplannen mee te nemen. De Jongerenraad pleit er voor méér uren jongerenwerk mogelijk te maken en onderzoek te doen naar het aantal jongerencentra. De raad heeft met voldoening gezien dat de Haagse Hout het wat dat betreft erg goed heeft, royaal vergeleken met andere stadsdelen zoals Escamp, dat een leuk jongerencentrum eenvoudig mist. Tweede aanbeveling is een onderzoek te doen naar het aantal speelplekken in de stad en meer speelplekken te creëren.

De ‘vermeende discriminatie’ bij uitgaansgelegeriheden in Den Haag zou moeten worden aangepakt. Als vierde aanbeveling noemt de Jongerenraad het opzetten van stadsdeel(jongeren)raden. Daarmee zouden jongeren, ook nu de recente inspraakronde door de acht stadsdelen is voltooid, in een later stadium mee kunnen blijven praten over hun ‘eigen wijk’. De raad denkt niet aan acht maar aan tien van die stadsdeelraden: daaronder twee afzonderlijke voor Ypenburg en Leidschenveen en twee afzonderlijke voor Escamp en Wateringseveld. Een en ander zou per 1 januari 2004 zijn beslag moeten krijgen.

Burgemeester Deetman maakte de Haagse Jongerenraad een compliment voor het vele werk dat hij de afgelopen maanden heeft verzet. “Jullie zijn er in geslaagd een positie te verkrijgen in Den Haag. En de opzet hier is fantastisch. De Jongerenraad is aan het wortelen -fijn!”
Een reactie kon de burgemeester zo niet geven. “De komende maanden komt de begroting voor volgend jaar in bespreking. Daarmee aan de slag gaan valt niet mee. Vooral omdat de regering ons heeft laten weten dat we veel minder geld krijgen. Toch moeten we niet bij de pakken neerzitten.
We verkopen natuurlijk veel liever ja dan nee. Zie het maar als een uitdaging: dingen realiseren met minder middelen”.

Wethouder Jetta Klijnsma probeerde een en ander ook positief te benaderen: “We hebben niet eens zoveel extra geld nodig om de dingen die er zijn extra stimulansen te geven”, riep zij de zaal toe. “Als jullie allemaal een beetje meehelpen…” Klijnsma benutte ook deze gelegenheid om de aanwezigen attent te maken op het gemeentelijk jeugdproject ‘Jouw idee, doe er wat mee’. Zij wees er op dat men in een van de kraampjes affiches, een flyer en aanvraagformulieren voor dit project kon halen. Vorig jaar heeft de stad 33 van dergelijke goede ideeën gehonoreerd: 700 euro om de opzet en uitvoering te helpen mogelijk te maken.

Speurtocht
De Jongerenraad zelf diende ter plekke zo’n goed idee bij de wethouder in: de raad gaat een speurtocht uitschrijven waarin deelnemers aan de hand van foto’s acht plekken moeten opzoeken. Wie het eerst terug is van zo’n tocht is de winnaar. Doel: jongeren de stad beter te laten kennen. “Wat een goed idee!”, vond Klijnsma.

Het rapport ‘Haagse jongeren aan het woord’ brengt systematisch, stadsdeel na stadsdeel, in beeld hoe jongeren dit voorjaar hun eigen mogelijkheden of onmogelijkheden onder woorden hebben gebracht. De Jongerenraad wijdt de problemen van Leidschenveen -achterlopende voorzieningen -vooral aan het vorige bestuur over dit gebied, Leidschendam. “Die gemeente heeft al het grondgebied verkocht aan derden. Met in het achterhoofd het idee veel winst te maken, is niet gedacht aan voorzieningen, zoals winkels, openbaar vervoer, speelvelden en dergelijke”.

Wensen uit Leidschenveen betreffen vooral de aankleding van de speelveldjes en skatevoorziening (voetbalgoaltjes, betere en hogere hekken, verlichting) en het niet beschikbaar zijn van een jongerencentrum, een uitgaansgelegenheid en een stop van de nachtbus.

In Haagse Hout is de enige uitgaansgelegenheid (voor mensen tussen de 14 en 22) in de buurt verdwenen. Jongeren missen er een ontmoetingsplek/hangplek, het speelveldje bij Isabellaland wordt niet goed onderhouden en is slecht toegankelijk, en de skatebaan is onvakkundig aangelegd. Overigens blijkt in dit stadsdeel al een soort stadsdeelraad te zijn opgestart. Maar grote grief is dat de gemeente niet naar de jongeren luistert. Op brieven wordt niet gereageerd en bij een klankbordvergaderingen over jongeren waren ze niet eens uitgenodigd.

Herinrichting Laan van Nieuw Oost-Indië

Op voorstel van wethouder Stolte is het College van Burgemeester en Wethouders akkoord gegaan met de resultaten uit de haalbaarheidsstudie en het schetsontwerp voor de herinrichting van de Laan van Nieuw Oost-Indië. Eveneens is onderzocht hoe delen van het Haagse Bos onderling verbonden kunnen worden. Met de resultaten uit de haalbaarheidsstudie en het schetsontwerp kan verder worden gegaan met de uitwerking van de plannen, door het maken van een Voorlopig Ontwerp. Op basis hiervan zal inspraak plaatsvinden.

Bosdeel en stedelijk deel
Bij de herinrichting van de Laan van NOI gaat het om twee deelgebieden: een bosdeel en een stedelijk deel. Het ‘bosdeel’ is het gebied ter hoogte van het Haagse Bos tussen de Benoordenhoutseweg en de Bezuidenhoutseweg. Voor het stedelijk deel is dat het gedeelte tussen de Bezuidenhoutseweg en het viaduct van de spoorlijn Leiden-Den Haag, inclusief alle kruispunten. In nauw overleg met bewoners, gebruikers, belanghebbenden en belangstellenden is een schetsontwerp gemaakt voor zowel het bos- als het stedelijk deel.

‘Ecologische duiker en brug’
Het schetsontwerp voor het bosdeel voorziet in een variant met een brede groene middenberm met bomen, waarbij zo min mogelijk inbreuk wordt gedaan op de bestaande bosranden. Per rijrichting komen twee rijstroken en aan weerskanten vrijliggende fietspaden. Aan de zijde van Huis ten Bosch komt een verhard voetpad, terwijl aan de andere zijde in het bos een onverhard, slingerend voetpad wordt voorzien. De dwarsverbindingen voor fietsers en voetgangers komen ter hoogte van de Leidse Straatweg en het Kerkepad. Voor de ecologie worden eveneens twee verbindingen voorzien. De eerste ecologische verbinding is een hooggelegen droge duiker op de scheiding van het hoger en lager deel van het Haagse Bos (nabij Kerkepad). De tweede verbinding is een ‘natte’ verbinding die ontstaat door het open maken van de waterverbinding bij de Grote Vijver door middel van een of twee bruggen.

Boomallure en laaneffect
Voor het stedelijk deel is gekozen om de Laan van NOI haar boomallure terug te geven door aan weerskanten een enkele bomenrij te planten. Het zogenoemde ‘laaneffect’ wordt vergroot door de aanleg van een openbaar vervoerbaan in het midden van de laan. Voor de fietsers zijn vrijliggende paden voorzien met uitzondering van het gedeelte tussen de Juliana van Stolberglaan en de Schenkkade. In verband met de beschikbare ruimte kunnen hier uitsluitend fietsstroken worden gerealiseerd. De trottoirs blijven qua breedte vrijwel gelijk.

Raad verwerpt bezwaarschrift Wijkberaad Bezuidenhout inzake voorbereidingsbesluit Loudonstraat

De bezwaren die de Stichting Wijkberaad Bezuidenhout in het bezwaarschrift en tijdens de hoorzitting naar voren hebben gebracht, komen samengevat op het volgende neer:
    – De voorgenomen plannen zijn in strijd met de doelstellingen van het vigerende bestemmingsplan, om de woonfunctie in Bezuidenhout-Oost te handhaven en waar mogelijk te versterken;
    – Er is geen goede afweging van alle betrokken maatschappelijke belangen geweest;
    – Er blijkt nu ook een ontheffingsverzoek op grond van de Wet geluidhinder te zijn gedaan.

Al deze bezwaren zijn ongegrond verklaard.

Jeugd Haagse Hout wil honk

DEN HAAG | Jongeren in de Haagse Hout hebben bij de gemeente aangeklopt voor een eigen honk. In een brief aan de raad stelt de 13-jarige Ibrahim Tasdelen dat de gemeente telkens niet over de brug komt. Hij heeft samen met zijn vriend Karim 144 handtekeningen in de buurt opgehaald. Ook is hij bezig met een eigen voetbalclub op te richten. ‘Geef ons ergens in Bezuidenhout Oost een ruimte!!!’, schrijven de jeugdige Hagenaars. ‘Er wonen in Bezuidenhout Oost veel jongeren tussen de 12 en 18 jaar en die hebben ook recht op een plek ergens binnen!!!’ Volgens PvdA-raadslid M. Bolle kunnen de jongeren niet terecht op een andere plek.

Le Mystique voor nette erotiek

DEN HAAG – Sinds twee weken is de Theresiastraat een nieuwe winkel rijker: erotiekzaak Le Mystique. “Sommige mensen moeten er wel aan wennen dat ik hier zit”, zegt eigenaar Alton Goodett (31). “Toch zijn de meeste reacties vrij positief. De klandizie komt langzaam op. Ik denk dat over drie maanden iedereen hier ongegeneerd naar binnen durft”, Goodett wil absoluut niet choqueren met zijn winkel. In de etalage heeft hij mooie lingerie uitgestald en de meer ondeugende speeltjes liggen of staan niet al te prominent in de winkel. “Ik verkoop nette erotiek”, aldus Goodett, “Ik mik op een breed publiek en wil erotiek niet in een donker hoekje wegmoffelen. Dat lukt me aardig. Dvd’s verkopen heel goed en er is veel vraag naar lingerie.”

Regen maakt einde aan Bezuidenhoutse vrijmarkt

DEN HAAG -Op Koninginnedag waren er in Den Haag weer vele vrijmarkten en oranjefeesten. Op het Spaarwaterveld aan de Theresiastraat in Bezuidenhout vond vanaf 10.00 uur de jaarlijkse vrijmarkt plaats. De organisatie, het Wijkberaad Bezuidenhout, had weer zijn uiterste best gedaan om er een mooi feest voor jong en oud van te maken. Maar het weer werkte helaas niet mee. Regen en onweersbuien maakten na een uur een einde aan de festiviteiten.

De vrijmarkt werd dit jaar al weer voor de zesde keer georganiseerd. Ieder jaar zijn er speciale attracties voor de kinderen. De organisatie had niet alleen een clown en een goochelaar geregeld, maar ook een springkussen en boogschieten. Het begon die ochtend nog veelbelovend. Vanaf 8.00 uur waren al zo’n 35 mensen bezig met het inrichten van hun ‘verkoopkleedje’, en bij de start om 10.00 uur was het al redelijk druk. Maar een uur later was het tot ieder teleurstelling afgelopen; de regen spoelde het Spaarwaterveld schoon. Voor de organisatie is het in financieel opzicht ook een tegenvaller, aldus Harold Thijssen, voorzitter van het Wijkberaad. “Daarnaast blijven we zitten met heel veel koek en chips, maar dat maken we op 4 juni wel op. Dan is het Straatspeeldag in Bezuidenhout”.

Een Bezuidenhout site