Zwembad Overbosch uitgebreid en gemoderniseerd

Wethouder Wilbert Stolte van Stadsbeheer, ICT, Scheveningen en Sport verricht op vrijdag 14 november om 16.00 uur de officiële opening van het uitgebreide en gemoderniseerde Zwembad Overbosch aan de Vlaskamp 3-5 in Den Haag. De officiële opening is tevens het begin van een uitgebreid feestprogramma, waarbij alle organisaties zijn betrokken die gebruik maken van het zwembad. Op 15 en 16 november kunnen de recreatiezwemmers gratis terecht in het zwembad.

Zwembad Overbosch -dat al beschikte over een wedstrijdbad en een instructiebad -is uitgebreid met drie bassins, een doelgroepenbad met een beweegbare bodem en een recreatiebad inclusief peuterbad. Het wateroppervlak is hierdoor uitgebreid van 545 vierkante meter tot ongeveer 950 vierkante meter. Door de beschikbaarheid aanwezigheid van vijf verschillende bassins kunnen diverse doelgroepen tegelijk gebruik maken van het zwemcomplex. In de lengte van het al bestaande wedstrijdbassin wordt een tribune gebouwd met een capaciteit van ongeveer honderd zitplaatsen. Verder is een betere toegankelijkheid en upgrading van de horecavoorzieningen gecreëerd. De chloorinsta11atie is vervangen door een zouelectrolyse-insta11atie. De bestaande bassins zijn voorzien van waterbuffers, de luchtbehandelingsinstallatie is vervangen en het tegelwerk in het wedstrijdbassin is gerenoveerd.

Sportcomplex Overbosch is gebouwd in 1971 .Het complex is een zogenaamde combi-accommodatie (sporthal en zwembad). Het zwemcomplex omvatte een binnen- en een buitenbad. In 1996 werd het buitenbad gesloten. Op de vrijgekomen plaats werd in 1997 The British School gebouwd. Leerlingen van deze school maken intensief gebruik van het Sportcomplex. In 2001 werden van het zwembad het dak en de kleedaccommodatie gerenoveerd. Er kwamen nieuwe perrons en de waterbehandeling werd gemoderniseerd.

Momenteel wordt Zwembad Overbosch benut voor schoolzwemmen, verenigingszwemmen en het recreatief zwemmen, waaronder het instructie-, particulier les- en vrij zwemmen. Het recreatief zwemmen omvat 44 procent van het totale aantal bezoekers van het zwembad. Qua programmering wordt het gebruik van het zwembad in hoge mate bepaald door het school- en verenigingszwemmen. Sinds 1997 is het verenigingszwemmen toegenomen, met name door de sluiting van het wedstrijdbad aan de Mauritskade.

Het grootste deel van de bezoekers van het zwembad is afkomstig uit het stadsdeel Haagse Hout, waarin het complex is gelegen. Vooral bij de 25- tot 49-jarigen en de 60-plussers is het in trek. Deze 1eeftijdsgroepen vormen ook vijftig procent van de totale bevolking van het stadsdeel. In de nota ‘Tussen Herstructurering en Perspectief werd gepleit voor zwembaden in Den Hag met elk een eigen profiel, afgestemd op de behoeften van de bezoeker’s. Zo kreeg Zwembad Overbosch het profiel van het bad voor de moderne gezondheid zoekende sporter. Vandaar ook de upgrading van het horeca-gedeelte en het creëren van een ruimte voor aan gezondheid gekoppelde voorzieningen. Overigens trekt het zwembad ook bezoekers uit andere stadsdelen, met name uit Laak. Mede daarom wordt Zwembad Overbosch beschouwd als een stedelijke voorziening. De uitbreiding/modemisering van het zwembad Overbosch maakt deel uit van het op 9 juni 1992 genomen raadsbesluit 192 ‘Zwembaden 2000’.

Het aantal recreatiezwemmers was de laatste jaren doorgaans gemiddeld tegen de 80.000. Nu de uitbreiding en modernisering zijn gerealiseerd wordt gehoopt op een aantal van rond de 130.000 recreatiezwemmers per jaar .

De verenigingen die gebruik maken van het Zwembad Overbosch zijn: DES, HZ ZIAN, ZDHC, Triton, Onderwatersportvereniging Spondyle, DSZ, Plons, CWP , AVZV , Baracuda en Get Wet. Voorts wordt het zwemcomplex op speciaal daarvoor bestemde uren benut door The British School, Nationale-Nederlanden PV, Defensie Zwemgroep, 55+-lessen, aquasport, baby- en peuterzwemmen en naturisten.

Het zwemcomplex is in bedrijf van maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 23.00 uur, op zaterdag van 08.00 uur tot 23.00 uur en op zondag van 09.00 uur tot 22.00 uur.

Zwembad Overbosch
Vlaskamp 3-5, Den Haag
telefoon: 070-347 4692
restaurant: 070-347 4697
bereikbaarmet tramlijnen 6 en 7 en buslijn 4.
website
www.denhaag.nl/sport

Stadsdeelcommissie voor ‘optoppen’ woningen

Terugblik op het werkbezoek van de Stadsdeelcommissie Haagse Hout aan het Beatrixkwartier en Bezuidenhout. Aansluitend vond een vergadering plaats.

Tijdens de vergadering van de stadsdeelcommissie Haagse Hout van 7 november (locatie: hoofdgebouw van Siemens) werd teruggeblikt op de die middag gemaakte wandeling door het Beatrixkwartier en Bezuidenhout. De wandeling werd bijgewoond door commissieleden, bewoners en wethouders (Arend Hilhorst en Ries Smits).
Er werd onder meer gepraat over “optoppen”. Dit is het bouwen van een derde of vierde woonlaag op bestaande woningen. Over het algemeen waren de commissieleden en bewoners er voorstander van dit toe te staan op basis van strenge regels over de architectonische inpassing.
Onderwerp van bespreking waren verder parkeer- en verkeerssituaties, de grondwaternota, de verbetering van de slechte stadsverlichting in Marlot, het wijk/jongerencentrum in Bezuidenhout-Oost, de vervuiling van het Beatrixkwartier en het verdwijnen van kleine winkeltjes. Die winkels worden dan vervangen door kantoren in plaats van woningen.
Veel bewoners vrezen voor een tekort aan huisartsen in Mariahoeve, terwijl veel bewoners daar op leeftijd zijn. Die moeten dan helemaal naar de HOED-praktijk in de Sille-/Loudonstraat.

Werkbezoek aan Beatrixkwartier

De stadsdeelcommissie Haagse Hout bracht op vrijdag 7 november een werkbezoek aan het Beatrixkwartier. In deze wijk zijn diverse bouwprojecten gaande, waaronder de aanleg van de Randstadrail. Aansluitend vond een stadsdeelcommissievergadering plaats.

Een van de archtectonische uitgangspunten van het Beatrixkwartier is dat de gebouwen in harmonie moeten zijn met de openbare ruimte. Dit tracht men te doen door het aanleggen van zgn. ‘corporate gardens’. Dit zijn tuinen op het terrein van een gebouw, maar vrij toegankelijk vanaf de straat.
In de achterliggende wijk tracht men door aangepaste bouw de huizen over te laten gaan in de kantoorpanden en vice versa. Ook het Koningin Sophiepark wordt heringericht.
Aan de Loudonstraat wordt een nieuw Stadsdeelkantoor gerealiseerd.
Het Prinsenhof werd aan het eind van het werkbezoek bezocht. Daarna vond in het Siemensgebouw de vergadering plaats.

Ouderen uit sociaal isolement halen: Visueel gehandicapte Heleen Walraven start seniorenkrant op

door Piet Niekerk

DEN HAAG -In het Bezuidenhout woont een nog jonge vrouw (35), die enige jaren geleden in korte tijd het grootste deel van haar gezichtsvermogen verloor, nu nog 2 procent zicht heeft en dus bijna blind is. Toch gaat ze niet bij de pakken neerzitten en blijft ze actief in de samenleving. Momenteel is ze bezig met het opzetten van Senioren Netwerk Krant.

Heleen Walraven had al een flitsende carrière van zo’n tien jaar als office manager in het bedrijfsleven achter de rug, toen het noodlot toesloeg, Door de handicap veranderde haar leven drastisch, maar Heleen ging niet bij de pakken neerzitten, Zij heeft de geestkracht en het doorzettingsvermogen en is bezig zich een plaats te verwerven in de samenleving. In het WDC Johannes Camphuysstraat vertelt Heleen van haar ambities, namelijk het opstarten van een Senioren Netwerk Krant. “De krant wil een medium zijn voor 55-plussers, die samen actief willen zijn”, licht zij toe, maar er is wel iets aan voorafgegaan.

Levenslustig
Wie Heleen Walraven ziet, krijgt het beeld van een aantrekkelijke, levenslustige jonge vrouw, die nog alles van het leven verwacht. Daarin werd zij gesterkt door het GAK, afdeling Reïntegratie Arbeid. waar op haar verzoek overeen werd gekomen dat zij een opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming mocht gaan volgen bij de Haagse Hogeschool. Heleen is thans derdejaars en is optimistisch ingesteld, zodanig dat zij een stageplek heeft verworven bij het Ouderenwerk Haagse Hout. De stageperiode is inmiddels met succes afgerond en samen met ouderenconsulente José Peters is zij nu het verschijnen van de krant aan het voorbereiden. Heleen voelt zich verre van ‘zielig’, is in tegendeel geestdriftig om met enkele andere vrijwilligers en onder de paraplu van het ouderenwerk Haagse Hout te werken aan het project. “De SNK wordt een soort advertentieblad met een aantal rubrieken”, licht zij toe, “zoals uitgaan, wandelen, fietsen, sport en spel, gezelligheid, musiceren, enzovoort, van alles.”

Zelfstandig
Het is de bedoeling dat senioren elkaar in bovengenoemde activiteiten vinden op individuele basis. Heleen Walraven is zelf ook hoogst individueel en beweegt zich zelfstandig door het leven, dankzij haar geleidehond, gids en toeverlaat, de herder ‘Ashley’, die trouw aan haar voeten ligt. Heleen is ambitieus en toch bescheiden en haar ‘mentor’ José Peters weet dat de jonge vrouw wil laten zien wat een mens met een handicap vermag, mits vitaal en positief ingesteld. Heleen is met de voorbereiding van de Senioren Netwerk Krant bezig buiten haar schooltijd. De krant gaat begin volgend jaar verschijnen en behoeft nog een aantal vrijwilligers voor acquisitie, abonnementen, redactie, administratie, enzovoort, liefst zij die het ‘publisher’ systeem kennen. Aanmelden kan bij José Peters, van maandag tot en met donderdag op telefoonnummer 070-3477297 of woensdag van 14.00 tot 16.00 uur op telefoonnummer 070- 3477498. Ook ideeën voor een pakkende krantennaam zijn welkom. Abonnees gaan € 5,- per jaar betalen.

Saluutschoten voor geboorte Koninklijke baby op Malieveld

De geboorte van het eerste kind van Z.K.H. Prins Willem Alexander en H.K.H. Prinses Máxima zal op traditionele wijze bekend worden gemaakt door het afvuren van 101 saluutschoten. In de Koninklijke Residentie Den Haag gebeurt dit voor 5 december a.s. op het Malieveld. Na 5 december worden de saluutschoten gelost bij de waterpartij bij het Indisch Monument aan de Professor B.M. Teldersweg. Heeft u vragen: lees de bewonersbrieven die zijn verstuurd of bel het gemeentelijk ContactCentrum, telefoon: (070) – 353 3000.

PPS wil behoud tramhalte Laan van NOI

DEN HAAG – De tramhalte op de kruising Laan van NOI met de Stuyvesantstraat in Den Haag moet blijven. Dat vindt de Politieke Partij Scheveningen (PPS). De halte staat er al zestig jaar, maar nu wil de HTM de halte schrappen wegens de komst van RandstadRail.
De PPS maakt zich zorgen om de duizenden bewoners die gebruik maken van de halte. Zij moeten, als de halte verdwijnt, een drukke straat oversteken om de eerst volgende halte te bereiken. Die halte is bovendien tochtig en vooral ’s avonds onveilig omdat er geen huizen staan.

Deelnemers blikken terug op Senioren Zomerschool 2003-10-27

Film in Wijk- en Dienstencentrum

door Piet Niekerk

DEN HAAG -De ‘Senioren Zomerschool Haagse Hout’ bestaat uit een serie gevarieerde activiteiten: excursies, lezingen, uitstapjes enzovoort, georganiseerd door medewerkers en vrijwilligers van Welzijn Haagse Hout, ten behoeve van senioren uit de wijken Benoordenhout, Bezuidenhout, Mariahoeve en Marlot.

Dit initiatief is een groot succes gebleken en de 17 evenementen van de afgelopen zomer mochten zich verheugen in eveneens grote belangstelling. In juli van dit jaar werd de Senioren Zomerchool voor de elfde maal georganiseerd en de toeloop was zo massaal dat deelname als het ware niet te veel geanimeerd moest worden vanwege de capaciteit… Tijdens de uitstapjes en andere activiteiten werden dit jaar alweer voor de vijfde keer video-opnamen gemaakt door de begeleidende vrijwilligers, die er een herinneringsfilm van maakten, Afgelopen dinsdag werd de film vertoond in WDC Johannes Camphuysstraat voor de circa 80 deelnemers aan de Zomerschool, een feestelijk weerzien van de zonnige belevenissen afgelopen zomer. De voorstelling duurde ongeveer twee uur en de videobeelden waren voorzien van fraaie muziekfragmenten, het geheel traditioneel gezellig gemaakt met koffie en gebak in de pauze. Alom waardering!

Nieuw stadsdeelkantoor Haagse Hout

In stadsdeel Haagse Hout is begonnen met de bouw van een nieuw stadsdeelkantoor dat 2005 zijn deuren opent.
Het gebouw aan de Loudonstraat krijgt drie verdiepingen. Op de begane grond komen de balies van Burgerzaken, de Sociaal Raadslieden, het informatie- en adviespunt van de Sociale Dienst en de dienst Stedelijke Ontwikkeling. Op de tweede verdieping zitten de dienst Stadsbeheer, de dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn, het Handhavingsteam en de stadsdeelcoördinator. De eerste verdieping heeft nog geen bestemming.
Onder het kantoor komt een parkeerkelder die buiten werktijd door omwonenden gebruikt kan worden.

Start bouw Borneo op De Groene Schenk

Wethouder A.J. Hilhorst en dr.ir. B.M. Geerken (NWO) hebben onlangs het startsein gegeven voor de bouw van kantoor Borneo op kantorenpark De Groene Schenk. Het kantoorgebouw Borneo is ontwikkeld door de projectontwikkelingscombinatie Loolaan VOF (bestaande uit BAM Vastgoed en Blauwhoed Vastgoed met NIB Capital). Het kantoor biedt 5.700 vierkante meter bruto vloeroppervlak, verdeeld over zeven verdiepingen. Half onder het maaiveld is een parkeergarage gesitueerd, die plaats biedt aan 57 auto’s. Het kantoor, ontworpen door het architectenbureau Van den Oever, Zaaijer en Partners te Amsterdam, is voor een periode van ruim vijftien jaar verhuurd aan het NWO. NWO is reeds gevestigd op De Groene Schenk en benut het kantoor Borneo voor uitbreiding.
De bouw wordt gerealiseerd door BAM Utiliteitsbouw, regio Rotterdam. BAM zal het kantoor eind 2004 opleveren, waarna het begin 2005 door NWO in gebruik zal worden genomen.

Opnieuw dodelijk ongeluk op Prins Bernhardviaduct

DEN HAAG | Een 34-jarige Zoetermeerse automobilist is in de nacht van vrijdag op zaterdag om het leven gekomen bij een ongeval op het Prins Bernhardviaduct.
De man reed omstreeks half zes met zijn auto tegen de verkeersheuvel op het viaduct en kwam tegen een lichtmast tot stilstand. Het slachtoffer overleed kort na aankomst in het ziekenhuis.
Het is de tweede dodelijke aanrijding op het viaduct naast het Haagse Centraal Station sinds 28 december vorig jaar. Toen verongelukten er twee Hagenaars van 33 en 40 jaar. De twee reden met zeer hoge snelheid tegen de verkeersheuvel op de fly-over en ramden een lantaarnpaal. Vermoedelijk heeft de bestuurder van de auto die zaterdagochtend verongelukte ook met hoge snelheid over het viaduct gereden.

Een Bezuidenhout site