7 juli 2009: Zorg dat u géén wit voetje haalt

Zorg dat u géén wit voetje haalt

Politie legt ‘wit voetje’ neer bij ruim 700 huizen die een makkelijk doelwit zijn voor inbrekers. Op 24 en 25 juni bekeken politieagenten bijna 3200 huizen in de hele regio Haaglanden door de ogen van een inbreker. Ruim 700 huizen bleken een makkelijk doelwit voor een woninginbreker te zijn, doordat er een raam of deur openstond.

Via de openstaande ramen of deuren, legden de agenten in deze huizen een zogenaamd ‘wit voetje’ neer. Met deze ludieke actie probeert de politie huizenbezitters alert te maken op risico’s van onafgesloten ramen en deuren. De voetstappen hadden namelijk ook van inbrekers kunnen zijn, met het verschil dat de bewoners dan waarschijnlijk ook waardevolle spullen hadden moeten missen.

Persoonlijke preventietips
Bij alle woningen waar de politieagenten een voetje neerlegden, belden zij eveneens aan. De bewoners die thuis waren, kregen direct tips om inbraak of insluiping te voorkomen. De agenten kregen bij de actie ondersteuning van onder andere buurtpreventen, straattoezichthouders van de gemeente en jongeren. Vrijwel alle bewoners reageerden positief op de witte voetjes en het initiatief van de politie.

Woninginbraak heeft grote impact
Politie Haaglanden maakt zich zorgen over de toename van het aantal woninginbraken in de regio. In de eerste vier maanden van dit jaar deden 2200 mensen aangifte van diefstal uit woning. In heel 2008 deden ruim 6.000 bewoners aangifte. Een woninginbraak komt voor de betrokkenen letterlijk én figuurlijk dichtbij; het heeft immers een grote impact op het gevoel van veiligheid. Toch maken bewoners het de inbrekers en insluipers soms wel heel gemakkelijk, doordat zij in hun afwezigheid ramen of deuren open laten staan.

Wat de politie doet
De aanpak van woninginbraken is een prioriteit van het politiekorps Haaglanden. Naast een preventie-actie zoals het verspreiden van de witte voetjes, doet de politie er alles aan om woninginbrekers op te sporen. Bij iedere woninginbraak waarvan aangifte is gedaan, start de politie een (buurt)onderzoek en vindt er indien nodig forensisch onderzoek plaats. Daarnaast houdt de politie extra toezicht in wijken waar een verhoogd risico is op woninginbraken.

Hoe u het insluipers moeilijker maakt
• Laat de kamer of ruimte waar u een raam of deur heeft openstaan niet te lang onbeheerd (ook niet om te douchen, slapen, boven stofzuigen, enzovoort) en leg geen waardevolle spullen in het zicht (laptop, fotocamera, portemonnee).
• Sluit ramen en deuren gedurende de nacht. Inbrekers of insluipers kunnen ook gebruik maken van een klein raam, zoals een open bovenlicht.
• Gebruik degelijk hang- en sluitwerk om bijvoorbeeld ramen veilig op een kierstand te zetten.
• Laat geen sleutels aan de binnenkant van de deur in het slot zitten.

Bel 1-1-2 bij een heterdaad
Bent u getuige van een woninginbraak of heeft u het vermoeden dat iemand op het punt staat in te breken, bel dan met 1-1-2. De politie is dan zo snel mogelijk ter plaatse, zodat agenten de verdachte(n) op heterdaad kunnen aanhouden. Let op het signalement van verdachte personen en noteer kenmerken van eventuele vervoersmiddelen, zoals merk, type, kleur en het kenteken van een auto of bromfiets. Deze informatie kan cruciaal zijn voor de opsporing en aanhouding van de verdachte(n).

Meer over Politie Bezuidenhout

7 juli 2009: Projecten gezocht voor Piet Vink-prijs

Vereniging van Oud-Gemeenteraadsleden van Den Haag zoekt kandidaten voor de Piet-Vink-Prijs 2009

De Vereniging van Oud- Gemeenteraadsleden van Den Haag (VOG) reikt jaarlijks de Piet Vinkprijs uit. Daartoe heeft zij een jury ingesteld. Deze jury roept Hagenaars op om projecten voor te dragen, die voor de Piet Vink-Prijs in aanmerking kunnen gaan komen.

Deze projecten en/of initiatieven moeten de volgende eigenschappen hebben:
– Ze moeten in het groot of in het klein de verschillen en de afstanden in de samenleving overbruggen en de saamhorigheid vergroten en
– Zichtbaar moet zijn dat het project of initiatief successen heeft behaald of waarom het in de directe toekomst succes zou kunnen gaan behalen.
– Het project moet nauwelijks subsidie ontvangen en grotendeels door vrijwilligers worden gerund.

Projecten en initiatieven voor de Piet Vink-Prijs 2009 kunnen met een omschrijving van maximaal een A-4-tje tot 12 september 2009 worden ingezonden aan de Vereniging van Oud-Gemeenteraadsleden, per adres Griffie Gemeenteraad, Postbus 19157, 2500CD Den Haag.

De jury zal vervolgens twee projecten voordragen aan de ledenvergadering van de Vereniging, die in het najaar plaatsvindt. Deze twee projecten en/of initiatieven kunnen vervolgens kort worden gepresenteerd, waarna de ledenvergadering een besluit neemt. Bij gelijkwaardigheid zal de prijs over de twee projecten worden verdeeld.

Aan de winnaar van de Piet Vink-Prijs 2009 wordt een wisselbeker, een oorkonde en een cheque uitgereikt. Ook andere inzendingen kunnen in aanmerking komen voor een oorkonde.

Het totale prijzengeld bedraagt €4.500,-. en moet het project ten goede komen.

Meer informatie over de Piet Vink-Prijs is te verkrijgen bij de juryleden:

Jaap Huurman, tel. 06-24240111, jaaphuurman@hotmail.com of

Corry Hoekstra, tel. 070 – 325 81 92, j.w.b.hoekstra@wxs.nl

Als gemeenteraadslid en wethouder heeft Piet Vink zich gedurende vele jaren op zeer bijzondere wijze ingezet voor de Haagse samenleving. Hij was altijd en overal bezig om de saamhorigheid in de Haagse samenleving te vergroten. Karakteristieke eigenschappen van Piet Vink waren dat hij vele Hagenaars� kende en vooral op het gebied van sport en burgerschap in Den Haag zijn sporen heeft verdiend.

De Vereniging van Oud- Gemeenteraadsleden van Den Haag (VOG) heeft in 2004, met steun van het Gemeentebestuur van Den Haag, het initiatief ontplooid om, in nauw overleg met mevrouw Zwaantje Vink, de Piet-Vink-Prijs in te stellen. Gedurende 10 jaar kan deze prijs worden uitgereikt.

Tijdens de ledenvergadering van onze vereniging in oktober 2008, werd een aanmoedigingsprijs uitgereikt aan het project KOMP-U-TER-HULP. Deze organisatie helpt jonge mensen,die zelf niet genoeg financiele armslag hebben, aan een PC. Hierdoor kan men meedoen in het maatschappelijk circuit en indien nodig beter de Nederlandse taal beheersen.

AD, 10 juli 2009: Stroomstoring rond CS

DEN HAAG -In Den Haag is maandagavond in de omgeving van het Centraal Station een stroomstoring. Dat heeft een woordvoerder van Stedin gezegd.
Het Centraal Station en andere gebouwen in de omgeving, zoals het ministerie van Landbouw en het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn aangesloten op het transformatorstation dat om ongeveer tien over negen uitviel.
Hoeveel aansluitingen er getroffen zijn door de storing weet de woordvoerder nog niet. Het treinverkeer heeft volgens spoorwegbeheerder ProRail geen last gehad van de storing. De stroom op het Centraal Station was snel weer terug.
Volgens de woordvoerder van Stedin wordt er nu gewerkt de spanning ook voor de rest van de omgeving terug te brengen. Hoe lang dat gaat duren kon hij niet zeggen.

Actie: geen fietsen meer op plein voor Den Haag CS

De komende week start de gemeente met een vierdaagse schoonmaakactie om het Koningin Julianaplein, het plein voor station Den Haag Centraal, fietsvrij te maken. Medewerkers van de gemeente verzoeken fietsers hun fiets in de nieuwe stalling aan de Rijnstraat te plaatsen.
Zet men de fiets niet in een rek of in de stalling, dan wordt de fiets verwijderd en opgeslagen. De actie is nodig, omdat in september 2009 de bouwactiviteiten op het Koningin Julianaplein beginnen.

Stalling
Al sinds eind 2008 staan er borden op het plein, die mensen wijzen op de verplichting hun fiets in de stalling of een beugel te plaatsen. Ook staan er grote borden die naar de nieuwe fietsenstalling verwijzen. Tot op heden met onvoldoende effect, het plein staat nog steeds vol. Op 1 september moet het plein leeg en schoon zijn. Dan begint de aannemer met het verwijderen van de luifel van het stationsgebouw. Vandaar dat deze volgende stap wordt gezet om het plein helemaal fietsvrij te maken. Ook begint de gemeente vanaf volgende week gefaseerd met het verwijderen van alle fietsrekken op het plein.

Persoonlijk
Van maandag 6 tot en met donderdag 9 juli zullen vier medewerkers van de gemeente fietsers persoonlijk aanspreken en wijzen op de fietsenstalling in de Rijnstraat. Zet men de fiets niet in een rek of in de stallling, dan wordt de fiets nog dezelfde dag verwijderd en opgeslagen in het depot aan de Komeetweg in de Binckhorst. Uiteraard kunnen mensen daar hun fiets komen ophalen met legitimatiebewijs, hun fietssleuteltje en na betaling van €14,95 stallingkosten.

Den Haag, 1 juli 2009: Jong ontmoet Oud in Haagse Hout

Koken voor ouderen en samen spelletjes spelen in het wijk- en dienstencentrum Bezuidenhout-West? Dat deed de winnende jongerengroep van De Uitdaging 2008. Dat de activiteit een groot succes was bleek achteraf. Het centrum wordt nu vaker door buurtbewoners van verschillende leeftijdsgroepen en afkomsten bezocht! Dus dit jaar daagt organisator Stichting Boog met het project De Uitdaging opnieuw jongeren en ouderen uit om een maatschappelijke prestatie voor de wijk te leveren.

Samen een activiteit doen…
In oktober en november bedenken 5 gekoppelde jongeren- en ouderenteams twee activiteiten en voeren deze samen uit. Een aantal deelnemers van de jongerenteams filmen de activiteit. Zij volgen hiervoor eerst een workshop film/video maken bij het Wijkmedia Atelier van de bibliotheek. Na afloop van de activiteiten maken zij een filmpje.

De winnaar!
Een onafhankelijke jury beoordeelt alle 5 teams tijdens de maatschappelijke activiteit en op basis van de presentatie tijdens de finalemiddag op 27 november. en kiest een winnaar. Het winnende team gaat met een mooi geldbedrag naar huis.

Partners
Haagwonen, Staedion en Vestia, Oranje Fonds, Fonds 1818 en de gemeente Den Haag doen mee. Ook Stichting VOOR, voetbalvereniging VUC, Go4it, st. Paul College, Bit, de Compaan, volkstuinvereniging Zonneweelde en een bewonersorganisatie zijn uitgenodigd zich bij De Uitdaging aan te sluiten!

Tot De Uitdaging!

Meer informatie over De Uitdaging? Neem contact op met Jaap de Wit, Gäby de Vries of Sabine Wensink van stichting Boog op vriga@boog.nl of telefoonnummer 070-3121212.

NACO genomineerd voor Zilveren Ooievaar 2009

De gemeente Den Haag heeft drie Haagse bedrijven genomineerd voor de “Zilveren Ooievaar”, de jaarlijkse onderscheiding voor uitzonderlijk ondernemerschap en verdiensten voor de stad Den Haag.
Het gaat om Netherlands Airport Consultants BV (NACO) uit de Van Saksenstraat in Bezuidenhout (Groene Schenk), Ontwerpwerk BV en Koninklijke De Swart. De drie ondernemers maken kans op tienduizend euro.

De jury licht de beweegredenen om NACO te nomineren als volgt toe:

Netherlands Airport ConsultantsBV (NACO)
“Deze ontwerper van duurzame luchthavens bestaat dit jaar 60 jaar. Een bedrijf als NACO is een visitekaartje bij uitstek van een internationale stad. Het wereldwijde werkveld van NACO draagt bij aan het versterken van de internationale naamsbekendheid van Den Haag. Het bedrijf is een vooraanstaande speler in de internationale markt van het ontwerpen van duurzame luchthavens. Alleen dat al maakt het een bijzonderheid om een dergelijk bedrijf binnen de grenzen van je eigen stad te hebben.”

2 juli 2009: Commissie spreekt over bouwplannen Bezuidenhout

Op donderdag 2 juli vergadert de commissie Stedelijke ontwikkeling en Ruimtelijke Ordening (SRO) onder meer over het ontwerp-Bestemmingsplan Bezuidenhoutseweg.

Bezuidenhoutseweg
De commissie houdt eerst een hoorzitting over het ontwerp-Bestemmingsplan Bezuidenhoutseweg. Hierna behandelt zij het raadsvoorstel. In het plan wordt onder meer voorgesteld om de toegelaten bouwhoogte van het Zandvlietcollege te verhogen met een extra bouwlaag.

Bezuidenhout Noord
Het ontwerp Bestemmingsplan Bezuidenhout Noord, waar de commissie zich ook over buigt, toont onder meer de plannen voor de bouw van een binnenterrein van hogeschool InHolland aan de Theresiastraat.

RTV West, 20 juni 2009: Lichte bouwvergunning mogelijk afgeschaft

Den Haag – Serres, schuurtjes en loodsen mogen vanaf volgend jaar misschien zonder vergunning worden gebouwd. Minister Cramer van VROM is van plan om de zogenoemde ‘lichte bouwvergunning’ af te schaffen.
Flip ten Cate van de Federatie Welstand ziet het plan niet zitten. Gebieden als het Groene Hart zouden met het verdwijnen van de lichte bouwvergunning verder verommelen. Bovendien neemt volgens Ten Cate het aantal burenruzies over bouwsels in tuinen en op erven verder toe.
Minister Cramer wil het mogelijk maken dat gemeenten zonodig achteraf in actie kunnen komen bij wat Cramer ‘excessief lelijke bouwwerken’ noemt.
Als de lichte bouwvergunning verdwijnt, wordt het mogelijk om zelfs te bouwen waar een bestemmingsplan dat verbiedt.

21 juni 2009: Dronkaard rijdt in Maystraat meerdere malen tegen geparkeerde auto’s

Een politieagent in burger zag zondag 21 juni om 01.00 uur hoe een man in de Maystraat meerdere malen met zijn auto tegen geparkeerde auto’s aanreed. Daarna viel hij een paar keer neer op straat. De politieagent waarschuwde collega’s en pakte ondertussen de autosleutels van de 60-jarige man uit Den Haag af. De Hagenaar kon niet meer op zijn benen staan, sprak met dubbele tong en rook naar alcohol. De man werd aangehouden, waarbij hij zich verzette. De man bleek ook niet in staat te blazen, waarop een politiearts bij hem bloed afnam.

Een Bezuidenhout site