Gesloten: Peiling Bewoners Bezuidenhout Midden en Oost één wijkvertegenwoordiging

Zoals u in de wijkkrant (pag. 19) heeft kunnen lezen wil de wijkvereniging Bezuidenhout West als werkgroep verder onder de vleugels van Wijkberaad Bezuidenhout. Het wijkberaad staat hier positief tegenover en ziet de voordelen van één wijkvertegenwoording vanuit Bezuidenhout. Wij adviseren jullie,  bewoners van Bezuidenhout Midden en Oost, om hiermee in te stemmen.

Bij een positieve uitkomst gaan wij vanaf 1 januari samen verder.

De stemronde is inmiddels gesloten. 
Lees verder  »

De nieuwe wijkkrant: September 2023 BZH Nieuws 88

De nieuwste editie van de wijkkrant staat nu online. Veel leesplezier!

Alle edities van de Bezuidenhoutse wijkkrant sinds 2006 zijn te vinden op de site.

Een Bezuidenhout site