Ook tweede deel Bezuidenhout-Oost wordt mooier

De buitenruimte in Bezuidenhout-Oost wordt steeds verder verbeterd. Terwijl op straat hard gewerkt wordt aan de herinrichting van het eerste deel van de wijk rechts van de Juliana van Stolberglaan, zijn nu ook de voorlopig ontwerpen voor het tweede deel van de wijk klaar. De plannen werden samen met de bewoners en leden van het Wijkberaad Bezuidenhout-Midden gemaakt.

In 2014 werd gestart met het vervangen van de oude riolering in de wijk. Toen werd direct besloten om van de gelegenheid gebruik te maken om ook de buitenruimte op te knappen. Met een speciale werkgroep is er bijzondere aandacht uitgegaan naar de inrichting van de vele pleinen en pleintjes in Bezuidenhout-Oost. Revis noemt dit als voorwaarde om de centrale plekjes in de buurt succesvol tot een ontmoetingsplek te maken. “Een geslaagde inrichting van pleinen kan veel bijdragen aan het buurtgevoel in een wijk. Maar wat er nodig is om een succes te maken van een plein, kan je niet bepalen zonder actieve hulp van de mensen die de pleinen moeten gaan gebruiken. In Bezuidenhout-Oost is, met hulp van het wijkberaad, heel actief meegeholpen aan de ontwerpen door mensen uit de buurt. En dat zie je terug in de ontwerpen!”

Den Haag heeft de ambitie om de buitenruimte de komende jaren aantrekkelijker en leefbaarder te maken. Wethouder Boudewijn Revis (Buitenruimte): “Ik wil dat mensen zich, als ze de voordeur uit stappen, nog steeds thuis voelen. Dat is dé manier om mensen in onze stad te houden en dus goed voor de economie. Voorwaarde voor dat gevoel is dat de buitenruimte er goed bij ligt. Als dat kan door het mooier maken van de buitenruimte te combineren met de noodzakelijke werkzaamheden zoals de vervanging van de riolering, moeten we die kans altijd pakken. Het is mooi dat ik hiervoor geld heb kunnen vinden.”

Bij de herinrichting van de buitenruimte zal de leefbaarheid in de wijk toenemen door het behoud of toevoegen van groen, blijven brede trottoirs gehandhaafd en wordt de straatverlichting vervangen door LED-verlichting. De voorlopige ontwerpen voor deze herinrichting zijn door het college vastgesteld. Samen met de bewoners worden de plannen nu verder uitgewerkt, waarna de uitvoering in het najaar van 2017 kan beginnen.