Onvriendelijke Schenktunnel wordt aangepakt

Het voorstel van het CDA om op korte termijn de onvriendelijke fiets- en voetgangerssituatie in de Schenktunnel aan te pakken werd door de gehele Haagse gemeenteraad gesteund. Het college gaat er direct mee aan de slag. De tunnel bij CS, die de Haagse wijk Bezuidenhout verbindt met het centrum, is door hoge trappen en een rare knik zeer onvriendelijk, met name voor bestuurders van bakfietsen, mindervaliden en voetgangers met kinderwagen. Ook laat de sociale veiligheid door een gebrekkige verlichting en graffiti te wensen over.

Fietsers moeten nu bij het binnengaan en het verlaten van de tunnel een trap afdalen en bestijgen. ‘’Verre van fietsvriendelijk, vooral voor gebruikers met zwaardere (bak)fietsen of fietsen met kinderzitjes’’, aldus CDA-er Michel Rogier. ‘’Ook voor voetgangers met een kinderwagen of jonge kinderen is het gebruik van de tunnel onmogelijk. Bewoners uit Bezuidenhout lopen liever om, om het centrum te bereiken, dan dat zij de onvriendelijke en onveilige tunnel ingaan.’’

In september 2013 vroeg het CDA al om een glooiende Schenktunnel zonder trappen. De wethouder beloofde toen de fietstunnel aan te pakken wanneer het Schenkviaduct zou worden vervangen in 2016. Nu blijkt echter dat de tunnel pas in 2040 aan vernieuwing toe is. Het CDA wil dat de gemeente niet zo lang wacht en roept vandaag tijdens de begrotingsbehandelingen de wethouder op om voor februari een oplossing voor de Schenktunnel te bedenken. Andere partijen steunden tijdens de begrotingsbehandelingen donderdagavond deze oproep van Rogier.

Download hier de motie Rogier opknappen onvriendelijke Schenktunnel.